SBÜ Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon-Vizyon-Değerler

Güncelleme Tarihi: 19/02/2018

Misyonumuz

Birey, aile ve topluma bütüncül yaklaşımı benimseyen, çağdaş, bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırmaları destekleyen, etik ilkelere bağlı, ekip anlayışı içerisinde sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst seviyeye ulaştığı, çağdaş, bilimsel, kaliteli, güven duyulan ve uluslar arası düzeyde model alınan, en iyi sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız

Hoşgörülü, ilkeli, güvenilir, konusunda uzman eğitimli personel ile doğru teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, toplam kalite yönetimi prensipleri ve yasal mevzuatlar doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti vermektir.

Değerlerimiz
Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık
Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı
Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
Dürüstlük
Güven
Liderlik
Ekip Ruhu
Höşgörü