SBÜ Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Güncelleme Tarihi: 21/02/2018

KLİNİK TANITIMI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 1957 yılında kurulmuştur. Altmış yıldır çocuklara hizmet veren kliniğimizde toplam yatak sayısı 47, küvöz sayısı ise 17’dir.

Genel pediatri polikliniğinde üç uzman hekim tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir, ek olarak iki poliklinikte de sağlam bebek muayene ve izlemi yapılmaktadır. Bir laboratuvar teknikeri ve bir biyoloğun görev yaptığı klinik laboratuvarında terapötik aferez işlemleri (kök hücre aferezi, lökoferez ve plazma değişimi) ve diğer laboratuvar işlemleri yapılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca ayaktan ve yatan hastalar için bir uzman diyetisyen tarafından tıbbi beslenme tedavisi verilmektedir.

Çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk onkolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk endokrinolojisi ve yenidoğan polikliniklerinde yan dal uzmanı hekimler tarafından poliklinik hizmeti sunulmaktadır. Çocuk nörolojisi polikliniğinde üç öğretim üyesi tarafından hizmet verilmekte olup, yatan ve ayaktan başvuran hastalar için tanısal amaçlı elektroensefalografi işlemi yapılabilmektedir.

Pediatrik Kemik İliği/Kök Hücre Nakil Merkezi, kliniğimizde 2001 yılında faaliyete başlamıştır. Çocuk hematolojisi ve çocuk onkolojisi birimlerinin iş birliği ile otolog ve aile içi veya akraba dışı vericilerden allojeneik kök hücre nakli yapılmaktadır.

Çocuk kardiyolojisi polikliniğinde üç öğretim üyesi ve bir çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından hizmet verilmektedir. Transtorasik ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi işlemlerine ek olarak tanısal ve girişimsel kateterizasyon, anjiografi ve elektrofizyolojik çalışmalar yapılabilmektedir.

Çocuk gastroenterolojisi polikliniğinde bir öğretim üyesince hizmet vermektedir, hastalara tanı ve tedavi amaçlı endoskopi işlemi yapılmaktadır.
Yenidoğan kliniği üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım hizmeti vermektedir. Yenidoğan kliniğinde çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin takip ve tedavilerinin yanısıra, nitrik oksit tedavisi, hipotermi tedavisi ve prematüre retinopatisi (ROP) lazer tedavileri uygulanmaktadır.
Çocuk nefrolojisi polikliniğinde bir öğretim üyesi ve bir uzman hekim tarafından hizmet verilmektedir, gerekli görülen hastalara hemodiyaliz yapılabilmektedir.
Çocuk endokrinolojisi polikliniğinde ise bir uzman hekim tarafından yatan ve ayaktan başvuran hastalara hizmet sunulmaktadır.
Çocuk nörolojisi polikliniğinde üç öğretim üyesi tarafından hizmet verilmekte olup, yatan ve ayaktan başvuran hastalar için tanısal amaçlı elektroensefalografi işlemi yapılabilmektedir.
Kliniğimizde uzun süreli yatarak tedavi gören çocukların eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yalçın Eskiyapan İlkokulu’na bağlı, bir öğretmeni olan hastane sınıfı da hizmet vermektedir.

9 yaşından küçük çocukların kan alma işlemi kliniğimizdeki kan alma merkezinde yapılmaktadır.

Kliniğimizde çocukların hastane korkusunu yenmeleri ve beklerken sıkılmamaları için oluşturulmuş bir adet çocuk oyun parkı da bulunmaktadır.

Çalışma ve Eğitim Programı

Her gün sabah saat 8:15-9:00 arasında servis ekibi tarafından yatan hasta eğitim viziti yapılmaktadır. Her salı 15:00-16:00 arası seminer, her çarşamba 15:00-16:00 arası olgu sunumu ve dosya viziti, her perşembe 15:00-16:00 arası makale toplantısı yapılmaktadır. Bunlara ek olarak ilgili yan dal birimlerince yan dal uzmanlık öğrencileri için uzmanlık alanıyla ilgili eğitim programı da uygulanmaktadır.

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu

Prof. Dr. Bülent ÜNAY, Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Öğretim Üyeleri ve Eğitim Görevlileri
Prof. Dr. Ayhan KILIÇ, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı
Prof. Dr. Sebahattin VURUCU, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Doç. Dr. Necati BALAMTEKİN, Çocuk Gastroenterelojisi Uzmanı
Doç. Dr. Orhan GÜRSEL, Çocuk Hematolojisi Uzmanı
Doç. Dr. M. Kürşat FİDANCI, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı
Doç. Dr. Belma SAYGILI KARAGÖL, Yenidoğan Uzmanı
Doç. Dr. Erman ATAŞ, Çocuk Onkolojisi Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ZEYBEK, Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Mutluay ARSLAN, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOLAT, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı


Uzman Doktorlar
Uzm. Dr. Halil ORMAN, Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Onur AKIN, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Nazlı ERCAN, Çocuk Alerjisi Uzmanı
Uzm. Dr. Eda BALKAYA, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Birce SUNMAN, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Didem ÖZTÜRK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. İhsan ÖZDEMİR, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Kazım KUTLUTÜRK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Ömer GÜNEŞ, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Latife GÜDER, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı


Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri
Uzm. Dr. Fatih ÇELİKEL, Yenidoğan Uzmanlık Öğrencisi
Uzm. Dr. Ömer KARTAL, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanlık Öğrencisi


Uzmanlık Öğrencileri
Dr. Deniz YILMAZ
Dr. Coşkun Fırat ÖZKEÇECİ
Dr. Kadircan SARIGÖLLÜ
Dr. Cem DOĞAN
Dr. Nilüfer YILMAZ
Dr. Eren SARI
Dr. Merve AYTEKİN


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER