SBÜ Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Güncelleme Tarihi: 10/10/2018

KLİNİK TANITIMI
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde; 17 Nitelikli hasta yatağı (7 oda tek yataklı, 5 oda ikili yataklı), 1 Özel bakım yatağı, 1 Negatif basınçlı oda yatağı, 1 Müşahede odası (4 yataklı) bulunmaktadır. Ayrıca kliniğimizde 1 Arşiv (İdari ve Tıbbi), 1 Toplantı salonu, 1 Eğitim laboratuvarı, 1 Poliklinik (iki doktor odalı) ve 2 Malzeme deposu (Tıbbi ve Levazım) yer almaktadır. Ayaktan ve yatan hasta bakımı dışında diğer kliniklerimizde yatan hastalarımızın enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ile kullanmaları gereken kontrole tabi antibiyotiklerin planlaması yapılmaktadır.

Amaç ve Hedefler:

Poliklinik Hizmetlerinde

Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,
Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi,
Bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasının sağlanması


Klinik Hizmetlerinde
Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,
Antibiyotiklerin rasyonel (Uygun doz ve sürede) kullanımının sağlaması,
Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi,

Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi Aracılığıyla
Hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması
İzolasyon önlemlerine uyumun arttırılması
El hijyenine uyumun arttırılması
Hastane enfeksiyon surveyansının yapılması ve sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması amacıyla önlemler alınması,
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla personelin eğitilmesi

Personel Sağlığının Gelişitirilmesi için
Hastane personelinin standart önlemler hakkında bilgilendirilmesi
Hastane personelinin bulaşıcı hastalıklardan korunması için bilgilendirilmesi

DOKTORLARIMIZ

Eğitim Sorumlusu 
Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI

 

İdari Sorumlu

Prof. Dr. Cemal BULUT

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI

Prof. Dr. Hanefi Cem GÜL

Prof. Dr. Cemal BULUT
Dr. Öğr.Üyesi Cumhur ARTUK


Uzman Doktorlar
Doç.Dr. Gülden YILMAZ
Doç. Dr. Aysun YALÇI
Doç. Dr. Ümit SAVAŞÇI
Uzm. Dr. Handan İLHAN
Uzm. Dr. Yavuz ÇEKLİ
Uzm. Dr. Ertuğrul YAZICI
Uzm. Dr. Zehra KARACAER
Uzm.Dr. Gonca FİDAN


Uzmanlık Öğrencileri

Dr. Burcu ÇALIŞKAN DEMİRKIRAN
Dr. Mine HASIRCI


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER