SBÜ Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nöroloji

Güncelleme Tarihi: 08/10/2018

KLİNİK TANITIMI
Nöroloji Anabilim Dalı’nda sağlık ve eğitim-öğretim hizmetleri poliklinik, klinik, laboratuvar birimleri tarafından yürütülmektedir.

1. Poliklinik:
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik binası zemin katta yerleşik olan Nöroloji polikliniğinde hafta içi 08:00-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasında ayaktan sağlık hizmeti sunmaktadır. Yıllık ortalama 20 bin hasta müracaatını karşılayan genel nöroloji polikliniğinin yanı sıra öğretim üyeleri tarafından nörolojik hastalıklara özelleşmiş poliklinik hizmeti verilmektedir; Multipl Skleroz polikliniği (Prof. Dr. Şeref DEMİRKAYA), Epilepsi polikliniği (Doç.Dr.Ömer KARADAŞ, Uzm Dr. Ülkühan DÜZGÜN), Baş ağrısı polikliniği (Doç.Dr.Ömer KARADAŞ), İnme Polikliniği (Doç.Dr.Erdem GÜRKAŞ), Nöromusküler-Kas Hastalıkları (Uzm.Dr.Özgür BOYRAZ), Demans Polikliniği (Uzm.Dr.Büşra Sümeyye Arıca POLAT, Uzm.Dr.Özgür BOYRAZ) , Vertigo Polikliniği (Uzm.Dr.Mehmet Emin DAĞ), Parkinson(Hareket Hastalıkları) Polikliniği (Uzm.Dr.Nuriye KAYALI ve Uzm.Dr.Nedime Tuğçe BİLBAY), Epilepsi (Uzm.Dr.Güray KOÇ), Multipl Skleroz (MS) Polikliniği (Uzm.Dr.Bilgin ÖZTÜRK)

2. Klinik:Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina Doğu Blok 4.ncü katta yerleşik olan Nöroloji Kliniğinde 24 saat esasına göre sağlık hizmeti sunulmaktadır. Klinik katında 4 adet tek kişilik oda, 4 adet 2 kişilik oda ve 2 adet 4 kişilik oda toplam 20 yatak bulunmaktadır. Yoğun bakım bölümü, genel nörolojik yoğun bakım ve beyin krizi ünitesi adıyla iki bölüme ayrılmıştır ve toplam 6 yatak içermektedir. Erken dönem beyin damar tıkanıklığı hastalarında trombolitik tedavi deneyimli olan beyin krizi ünitesi, ülkede trombolitik tedavi yapabilen sayılı merkezler arasında yer almaktadır.

3. Laboratuvar:Klinik ile aynı katta yerleşik olan Nöroloji laboratuvarı elektoensefalografi (EEG), elektromyografi ve sinir iletim çalışmaları (EMG), uyarılmış potansiyeller (UP), beyin damar hastalıkları araştırma laboratuvarı olmak üzere 4 kısma ayrılmıştır.

    • EEG Laboratuvarı:Beyin elektriksel aktivitelerinin kayıt edilmesi esasına dayanan EEG tetkiki epilepsi hastalığı başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tanısının konulması ve takip amacıyla kullanılmaktadır. 24 saat video-EEG monitorizasyonu yapabilen 3 cihaz ve gerektiği takdirde 24 saat hizmet verebilecek şekilde teknisyen kadrosu ile yılda ortalama 2000 EEG çekimi yapılabilmektedir. Nörolojik olgular haricinde beyin cerrahisi ve psikiyatri klinikleri tarafından da sıkça istenen EEG tetkik sonuçları en geç 2 iş günü içerisinde hastaya verilebilmektedir. EEG laboratuvarındaki mobil cihazlar ile ameliyathane ve gerektiği taktirde diğer kliniklerin yoğun bakımlarında da hasta başında çekim yapılabilmektedir.

    • EMG Laboratuvarı:Kasın elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi ve sinir iletim hızlarının ölçülebilmesi esasına dayanan EMG tetkiki, kas ve periferik sinir sistemi hastalıklarının tanısının konulması ve takibi için kullanılmaktadır. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi EMG laboratuvarına yılda yaklaşık 5000 hasta müracaat etmektedir. Nörolojik olgular haricinde başta beyin cerrahisi olmak üzere sıklıkla çocuk hastalıkları, fizik tedavi, ortopedi ve romatoloji polikliniklerince tetkik istemi yapılmaktadır. Tetkikler sonuçları aynı gün içerisinde hastaya verilebilmektedir.

    • Uyarılmış Potansiyeller Laboratuvarı:Görsel, işitsel, duyusal ve motor yolların incelendiği uyarılmış potansiyel tetkiki Nöroloji Anabilim Dalı’nda yapılmaktadır. Yıllık ortalama 1500 tetkik yapılan laboratuvarda sonuçlar aynı gün hastaya verilmektedir. Nörolojik olgular haricinde başta beyin cerrahisi olmak üzere sıklıkla çocuk hastalıkları, fizik tedavi ve ortopedi polikliniklerince tetkik istemi yapılmaktadır.

    • Beyin Damar Hastalıkları Araştırma Laboratuvarı:Bu laboratuvarda, halen dünyada üçüncü ölüm nedeni olan beyin damar hastalıkları için risk faktörü olan boyun ana damarlarının darlığı ve tıkanıklığının değerlendirildiği doppler ultrasonografi cihazı ve beyin ana atardamarlarının değerlendirildiği transkraniyal doppler sonografi cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanılarak yoğun bakım şartlarında dahi beyin akan akımı değerlendirilerek tanı ve takip yapılmaktadır.

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar
Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen teşhis ve cerrahi dışındaki uygulamaları içerir.
• Başağrıları, Migren
• Sara (Epilepsi)
• Multipl skleroz (MS)
• Vertigo
• Ataksi
• Beyin felci (İnme)
• Parkinson
• Tremor (Titreme)
• Karpal tünel sendromu
• Huzursuz bacaklar sendromu
• Nöropatik ağrı, Polinöropati
• Kas hastalıkları
• Alzheimer, Demans (Bunama)


ÖZEL POLİKLİNİK MUAYENE GÜN VE SAATLERİ

 GÜN  SAAT  POLİKLİNİK ADI DOKTOR
 Pazartesi      
 09:00-11:00     
 Multipl Skleroz(MS) 
 Uzm.Dr.Bilgin ÖZTÜRK
 Pazartesi
 14:00-16:00
 Demans
 Uzm.Dr.Büşra Sümeyye Arıca POLAT, Uzm.Dr.Özgür BOYRAZ
 Salı
 09:00-11:00
 Baş ağrısı
 Doç.Dr.Ömer KARADAŞ
 Salı
 14:00-16:00
 Vertigo
 Uzm.Dr.Mehmet Emin DAĞ
 Çarşamba
 09:00-11:00
 Epilepsi
 Doç.Dr.Ömer KARADAŞ, Uzm Dr. Ülkühan DÜZGÜN
 Çarşamba
 13:30-15:30
 Epilepsi
 Uzm.Dr.Güray KOÇ
 Perşembe
 09:00-11:00
 Multipl Skleroz(MS)
 Prof.Dr.Şeref DEMİRKAYA
 Perşembe
 14:00-16:00
 Parkinson(Hareket Hastalıkları)
 Uzm.Dr.Nuriye KAYALI-Uzm.Dr.Nedime Tuğçe BİLBAY dönüşümlü olarak
 Cuma
 09:00-12:00
 İnme
 Doç.Dr.Erdem GÜRKAŞ
 Cuma
 14:00-16:00  Nöromüsküler-Kas Hastalıkları Uzm.Dr.Özgür BOYRAZ

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu
Doç.Dr. Ömer KARADAŞ

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Şeref DEMİRKAYA

Uzman Doktorlar

Doç.Dr.Erdem GÜRKAŞ
Uzm.Dr.Özgür BOYRAZ
Uzm.Dr.Semih ALAY
Uzm.Dr.Ahmet ÇETİZ
Uzm.Dr.Mehmet Emin DAĞ
Uzm.Dr.Nuriye KAYALI
Uzm.Dr.Nedime Tuğçe BİLBAY
Uzm.Dr.Bilgin ÖZTÜRK
Uzm.Dr.Güray KOÇ
Uzm.Dr.Ülkühan DÜZGÜN
Uzm.Dr.Büşra Sümeyye Arıca POLAT


Uzmanlık Öğrencileri
Dr.Zafer ÖZKAN
Dr.Emrah AĞDERE
Dr.Musa TEMEL
Dr.Serkan ÇELİK
Dr.İsmail KOÇ