SBÜ Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 03/12/2018

PATOLOJİ BÖLÜMÜ PROSEDÜRÜ

Patoloji Bölümü Prosedürü için tıklayınız.


LABORATUVAR TANITIMI
Yapılan İşlemler:
- Doku patolojisi Laboratuarı
- Sitopatoloji Laboratuarı
- İmmünohistokimyasal çalışmalar
- İmmünofloresan çalışmalar
- Moleküler çalışmalar

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. Mükerrem SAFALI

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Murat DEMİRİZ: Dermatopatoloji, Kardiyovasküler Sistem Patolojisi,
Prof. Dr. Mükerrem SAFALI: Hematopatoloji, Meme Patolojisi,
Prof. Dr. M. Salih DEVECİ: Sitopatoloji, Endokrin Patoloji,
Doç. Dr. Hakan ÇERMİK: Pulmoner Patoloji,
Doç. Dr. Armağan GÜNAL: Gastrointestinal Patoloji, Hepatopankreatobiliyer Patoloji, Oküler Patoloji

Uzman Doktorlar
Uzm.Dr. Güzin DEVECİ
Uzm.Dr. Ali Fuat ÇİÇEK
Uzm.Dr. İbrahim YAVAN
Uzm.Dr. Egemen AKINCIOĞLU
Uzm.Dr. Elçin KADAN
Uzm.Dr. Ertuğrul ÇELİK
Uzm.Dr. Hatice AKMAN

Uzmanlık Öğrencileri
Dr. Serkan AKSOY
Dr. Ali COŞKUN
Dr. Abdullah CANÇELİK
Dr. Ceren SAĞIROĞLU