T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Birimi

Güncelleme Tarihi: 23/11/2021

MİSYONUMUZ

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurum politikası doğrultusunda, kanıta dayalı güncel bilimsel veriler baz alınarak, kurumumuzda çalışan tüm personelin bilgi ve beceri düzeyini verilen hizmet içi eğitimler ile artırmak, yeni katılış yapan personelin hastaneye ve çalıştığı birime oryantasyonunu etkin şekilde yürütmek ve hastanemizde staj yapan öğrencilerin klinik uygulamalarını planlamak ve danışmanlık yapmaktır.

 

HEDEFLERİMİZ

- Hastanede çalışan tüm personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek, bu ihtiyacı bilimsel gelişmelerin ışığında kanıta dayalı veriler doğrultusunda karşılamak,
- Hastaneye yeni katılış yapan personelin gerek genel, gerek bölüm oryantasyonunu en etkin şekilde sağlamak,
- Hastanemizde staj yapacak öğrencilerin beceri hedeflerine uygun şekilde kliniklere istihdamını yapmak, klinik eğitimlerinin etkinliğini denetlemek, yaşanan sorunları tespit ederek, çözümler üretmek,
- Çalışan personelin motivasyon ve uyumunu artırmak amacıyla sosyal konular ile ilgili seminerler planlamak,
- Kliniklerde yürütülen hizmet içi eğitimlere katılarak, destek vermek,
- Farklı eğitim yöntemleri kullanarak personelin verilen eğitimlere katılım oranlarını artırmaktır.


ZORUNLU HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

Çevrimiçi eğitim portalı için 
tıklayınız
Çevrimiçi eğitim portalı kullanıcı yardım dokümanı için tıklayınız
E-posta güncelleme yardım dokümani için  tıklayınız
Personel İçin Zorunlu Hizmetiçi Eğitim Dökümanları 
Genel Uyum Eğitimi
Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi


STAJ BAŞVURUSU

Öğrenci Staj-Klinik Uygulama Prosedürü
Stajer Öğrenci Kabul ve Koordinasyonu Talimatı


GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

15 Kasım – 14 Aralık 2021 tarihleri arasında Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim programının başvuru tarihleri 25 Ekim – 05 Kasım 2021 olarak belirtilmiştir. Başvuru yapmak isteyen katılımcılar https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. Ayrıca kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü onaylı ameliyathanede çalıştığına dair belge mail adresine gönderilmelidir.

PROGRAM SORUMLUSU VE

İLETİŞİM KURULACAK PERSONEL:              

Dr.Hem. Serap KORKMAZ

Hem. Nuran DOLU

Tel: 0312 304 21 81-2182

Mail: gulhaneegitim@gmail.com


PERSONELİMİZ


Dr.Hem. Serap KORKMAZ
Uzm.Hem.Yasemin ÖZKAN
Dr.Prm.Öner ÜLGER
Uzm.Me. Fatma DOĞAN
Uzm.Me.Fatime ALTUNAY KAKÜLLÜ