T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021

MİSYONUMUZ

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurum politikası doğrultusunda, kanıta dayalı güncel bilimsel veriler baz alınarak, kurumumuzda çalışan tüm personelin bilgi ve beceri düzeyini verilen hizmet içi eğitimler ile artırmak, yeni katılış yapan personelin hastaneye ve çalıştığı birime oryantasyonunu etkin şekilde yürütmek ve hastanemizde staj yapan öğrencilerin klinik uygulamalarını planlamak ve danışmanlık yapmaktır.

 

HEDEFLERİMİZ

- Hastanede çalışan tüm personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek, bu ihtiyacı bilimsel gelişmelerin ışığında kanıta dayalı veriler doğrultusunda karşılamak,
- Hastaneye yeni katılış yapan personelin gerek genel, gerek bölüm oryantasyonunu en etkin şekilde sağlamak,
- Hastanemizde staj yapacak öğrencilerin beceri hedeflerine uygun şekilde kliniklere istihdamını yapmak, klinik eğitimlerinin etkinliğini denetlemek, yaşanan sorunları tespit ederek, çözümler üretmek,
- Çalışan personelin motivasyon ve uyumunu artırmak amacıyla sosyal konular ile ilgili seminerler planlamak,
- Kliniklerde yürütülen hizmet içi eğitimlere katılarak, destek vermek,
- Farklı eğitim yöntemleri kullanarak personelin verilen eğitimlere katılım oranlarını artırmaktır.


ZORUNLU HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

Çevrimiçi eğitim portalı için 
tıklayınız
Çevrimiçi eğitim portalı kullanıcı yardım dokümanı için tıklayınız
E-posta güncelleme yardım dokümani için  tıklayınız

STAJ BAŞVURUSU

Öğrenci Staj-Klinik Uygulama Prosedürü
Stajer Öğrenci Kabul ve Koordinasyonu Talimatı

PERSONELİMİZ


Dr.Hem. Betül KILIÇ ARSLAN  (Eğitim Birimi Koordinatörü)
Dr.Hem. Serap KORKMAZ
Dr.Prm.Öner ÜLGER
Uzm.Me. Fatma DOĞAN
Uzm.Me.Fatime ALTUNAY KAKÜLLÜ