T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Prot.ve İç Güv.Gazi ve Yrl. Sos.Hiz.Brm.

Güncelleme Tarihi: 04/02/2019

PROTOKOL VE İÇ GÜVENLiK GAZi VE YARALILARI SOSYAL HiZMET DESTEK BiRiMi GÖREVLERi

1. Protokol Birimi:

      a. Gazi /Yaralı ile ilgili hastanemizde yapılacak olan protokol kapsamındaki ziyaretlerin koordinesini ve icrasını sağlar.
      b. Hastane özel bakım kliniğinde yatan hastaların takibini yapar, gerekli ziyaretlerin icrasını koordine eder.
      c. Hastane yönetimi ve başhekimi tarafından belirtilen makam, hasta ve diğer ziyaretlerle ilgili koordinasyonu yapar. Karşılama, ağırlama, uğurlama ile ilgili planlamaları yapar.
      d. Protokol kapsamında yapılan tüm faaliyetlerle ilgili hastane Basın İletişim Birimi ve gerektiğinde MSB Hastane Koordinasyon Birimi ile gerekli koordinasyonları sağlar.
      e. Hastane morgunda yapılan Şehit ve Vefat vb. törenlerinde protokol esaslarına göre gerekli karşılama, yönlendirme ve uğurlama gibi faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve icra eder.
      f. Gazi ve yaralılarımıza yapılacak olan ziyaretlerde; ziyaret öncesi gerekli kontrolleri yaparak, ziyaretlerin etkin ve koordineli yapılmasını sağlar.

2. İç Güvenlik Gazi ve Yaralıları Sosyal Hizmet Destek Birimi:

      a. Birimde görevli bir sosyal hizmet uzmanı tarafından hastanemizde yatan gazi ve yaralıları günlük ziyaretleri yapar ve gerekli ihtiyaçları tespit ederek koordineyi sağlar.
      b. Birimde görevli diğer sosyal hizmet uzmanı tarafından birime gelen şehit yakınları (anne-baba- eş – çocuk vs.) gazi ve terör yaralılarının gerekli sorunlarını dinler, gerekli bilgilendirme/yönlendirme yapar ve koordineyi sağlar.
      c. Hastanemizde yatarak tedavi edilirken vefat eden terör yaralılarının vefat haberi verilmesi sırasında ailenin yanında bulunur ve hastanedeki ilgili yerler ve MSB Hastane Koordinasyon Birimi ile gerekli koordineyi sağlar.
      d. Yatan gazi ve yaralıların bilgilerini içeren listenin kayıt altına alınmasını, ilgili yerlere dağıtılmasını sağlar.
      e. İlk defa yatan yaralıların bilgi formunu düzenler ve muhafazasını sağlar.
      f. Yatan ve birime müracaat ederek gelen yaralılara sağlık süreci ve hakların kazanımları konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapar.
      g. Tedavisi tamamlanan yaralıların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için MSB Hastane Koordinasyon Birimi ile gerekli koordinasyonları yapar.
      h. MSB Hastane Koordinasyon Birimi tarafından bildirilen, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında yaralanan İç Güvenlik Yaralıları, mevzuat gereğince Gülhane Misafirhanesinden yararlanabilmesi için gerekli kayıtları hazırlar ve koordinasyonu sağlar.
      i. THY’dan temin edilen uçak biletlerinin tedavisi biten yaralı ve refakatçileri için kullanılmasını sağlar, kayıtları hazırlar ve koordinasyonu sağlar.
      j. Terörle Mücadele kapsamındaki şehit aileleri, Malül Gazi, yaralı ve ailelerinin sosyal ekonomik ve psikolojik sorunları ile ilgilenerek hastane içerisindeki ilgili birim/bölümler ile gerekli koordineleri sağlar.
      k. Hastanemiz Acil Servisine ilk defa gelen yaralıların karşılanması ile ilgili faaliyetleri, gelişlerini MSB Hastane Koordinasyon birimi ile koordine eder.
      l. Yatan gazi ve yaralılar tarafından talep edilen kişisel ihtiyaçları ile ilgili malzemelerin temini ve tedariği için gerekli birimlerle koordinasyonu sağlar.
      m. Birimle ilgili; kayıt, dosyalama, yazı vs. işleri Veri Hazırlama Kontrol işletmeni tarafından yapılmasını sağlar.
      n. Şehit cenazelerinde ailenin yanında bulunarak gerekli psiko-sosyal desteği sağlar.


PROTOKOL VE İÇ GÜVENLİK GAZİ VE YARALILARI SOSYAL HİZMET DESTEK BİRİMİ KURULUŞU VE TEŞKİLATI


Protokol ve İç Güvenlik Gazi ve Yaralıları Sosyal Hizmet Destek Birimi Personeli:

      a. Protokol ve Gazi Birimi Sorumlusu : Uzman Ekrem TELLİ
     
b. Protokol Görevlisi: Kemal KILINÇ
      c. Sosyal Hizmet Uzmanı: İlgen MUŞABAK

      d. Sosyal Hizmet Uzmanı: Zuhal BALTACI

      e. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni: Özlem GİRESUNLU