T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nefroloji

Güncelleme Tarihi: 06/05/2019

KLİNİK TANITIMI
Nefroloji Bilim Dalı’nda verilen hizmetler; ayaktan poliklinik muayenesi, ayaktan ve yatan hastalarda konsültasyon, yataklı serviste tanı ve tedaviye yönelik uygulamalar, böbrek yetmezlikli olgularda hemodiyaliz başlıklarıyla sıralanabilir. Poliklinik hizmetleri poliklinikler binasında Nefroloji bölümünde yapılmaktadır. Yatan ve ayaktan gelen böbrek yetmezlikli hastalara Hemodiyaliz Ünitesinde 10 Hemodiyaliz cihazı ile hizmet verilmektedir. Yataklı servis Zemin katta olup 19 yatak bulunmaktadır. Nefroloji Polikliniği ve yataklı servisde hastalar; hipertansiyon, akut ve kronik böbrek yetmezliği, böbreğin glomerüler (Glomerulonefritler), infeksiyöz, tubulointerstisyel hastalıkları, böbreği etkileyen sistemik hastalıklar açısından tetkik edilmekte, gerekli olgularda biyopsi yapılmakta, tanıya yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği varlığında hastalarda böbreği korumaya ve hastalığın ilerlemesini önlemeye yönelik tedavi uygulanmakta, hastalık son döneme ulaştığında diyaliz tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca yoğun bakım kliniklerine gerekli görüldüğünde yatak başı diyaliz tedavileri verilebilmektedir.

DOKTORLARIMIZ
Eğitim Sorumlusu
Prof.Dr. Yusuf OĞUZ

İdari Sorumlu

Doç.Dr.Hadim AKOĞLU

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Yusuf OĞUZ
Doç.Dr.Hadim AKOĞLU
Doç.Dr.Hilmi Umut ÜNAL

Uzman Doktorlar
Uzm.Dr.Mesudiye BULUT
Uzm.Dr.Hacı Veli ATALAY

Yan Dal Asistan Öğrencileri
Dr. Erhan AKKAŞ