Misyon-Vizyon-Değerler
12 Şubat 2024

MİSYONUMUZ

Birey, aile ve topluma bütüncül yaklaşımı benimseyen, çağdaş, bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırmaları destekleyen, etik ilkelere bağlı, ekip anlayışı içerisinde sağlık hizmeti sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst seviyeye ulaştığı, çağdaş, bilimsel, kaliteli, güven duyulan ve uluslararası düzeyde model alınan, en iyi sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektir.

 

DEĞERLERİMİZ

Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık

Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

Zamanlılık 

Sürdürülebilirlik

Süreklilik

Kolay erişim

Liderlik

Ekip Ruhu

Hoşgörü

Kurumsal amaç ve hedefler İç ve dış çevre faktörleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur.