Eczane Birimi
24 Mart 2020

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Birimi hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın her türlü ilaç ihtiyacını ve eczane hizmetleri beklentilerini karşılamakta ve Sağlık Bakanlığımızın mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.
Hastane eczacılarımızın görevleri ilaç yönetimi, kurumun hastalarına sağladığı ilaç tedavilerinin sistemi ve süreçlerini içine alır. Bu da, etkin süreç tasarımı ve uygulaması ile tedavi ilaçlarının seçimi, satın alınması, depolanması, reçetelenmesi/hekim istemi (order), dağıtılması, hazırlanması, uygulanması, yönetimi, dökümantasyonu, ve izlenmesinin prensiplerini uygulayan sağlık personelinin multidisipliner ve koordineli faaliyetidir. İlaç yönetimi hasta güvenliği açısından en büyük unsurdur ve bunu organize etmek eczacılarımızın temel görevidir.
İlaç yönetimi; ilacı seçme ve satın alma, depolama, hazırlama, dağıtma ve ilacın hasta üzerindeki etkilerini izleme süreçlerinin tümü kapsar. Eczacılarımız kurumun belirlediği politikalar doğrultusunda ilaç hakkında karar verme yetkisi olan önemli kişidir.
Eczacılarımız istemi yapılan ilacın tedavi sürecindeki diğer ilaçlarla geçimsizliklerini, ilaç-besin etkileşimlerini, mevcut veya potansiyel alerji k tepkimeleri yaratabilecek durumları kontrol etmekle ve bunları raporlamakla yükümlüdür
Hastanemiz eczacılarının başlıca görevlerinden bazıları ise stok kontrolü, ilaç grupları için verilerin toplanması değerlendirilmesi ve raporlanması, yasa ve yönetmeliklerin takibi ve birimler arası iletişimin sağlanması, kurum içinde yürütülecek eczane uygulama ve çalışma prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanması ve ilaç hakkında hekim ve diğer sağlık personeline danışmanlık yapmaktır.
Eczacılarımız, güvenli ilaç kullanımı konusuna son derece önem göstermektedir. Adı ve ambalajı benzer ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaç, ayrı raflarda stoklanarak üzerlerine ayırt edici etiket yapıştırılır.
İlaçlar kendi aralarında sınıflandırılır ve daha sonra yüksek riskli ilaçlar, ışıktan korunması gereken ilaçlar ve son kullanma tarihi yakın olan ilaçlar gibi eczanemizde her ilaç günlük ilaç çizelgeleri ya da toplu çıkışlarla kliniklere ve dış birimlere dağıtılmaktadır. İlaçların periyodik olarak klinik ve dış birimlerde eczacılarımız tarafından denetimleri yapılmaktadır. Narkotik ilaçlar yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak temin edilir, stoklanır, dağıtılır ve kontrolleri gerçekleştirilir. Soğuk zincire tabii ilaçların saklanma ve depolanması ise her gün ısı kontrolleri yapılan buzdolaplarında ve soğuk hava deposunda yapılmaktadır.
Hastanemiz eczanesindeki uygulamaları her geçen gün iyileştirme çalışmaları sürmekte ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, hizmet içi eğitim çalışmalarına önem veren bir ekip tarafından bu hizmetler sunulmaktadır


PERSONELİMİZ

Başeczacı
Uzm.Ecz. Aişe ÖZDEMİR

İlaç Depo Sorumluları

Uzm.Ecz. Ceren ERCAN
Ecz. Nuray YILDIRIM
Ecz. Osman Anıl GÜLDÜR


Klinik Eczane Kısmı
Uzm.Ecz. Mürüvet DEMİREZ (Klinik Sorumlusu)
Ecz. Leyla BEKTAŞ
Ecz. Emine AKISKA  
Uzm.Ecz. Gülsüm ARISOY
Uzm. Ecz. Elvan YILMAZ
Uzm. Ecz. Ömer Özgün ŞİMŞEK
Ecz. Gülcan KOYUNCU
Ecz. Selin GÜRCAN
Ecz. Elif ERKOÇ
Ecz. Ayşe YAVAŞ ANNAYEV
Ecz. Pınar ÜLKÜ
Ecz. Özdem ŞAHİN

Ameliyathane Eczanesi
Ecz. Volkan KORTANTAMER

Kemoterapi Eczanesi
Ecz.Banu ULUSOY

Veri Hazırlama
Yeliz YÜCEL

Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Eczanesi eczacıları tarafından 14 Kasım 2019 Dünya Diyabet Günü kapsamında hasta ve hasta yakınlarında diyabet farkındalığını arttırmak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesini yükseltmek ve komplikasyonları azaltmak amacıyla Akılcı İlaç Kullanım Birimi önünde eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 
 

 

 
20 Kasım 2019 Dünya KOAH Günü kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Eczanesi eczacıları tarafından hastalarda ve hasta yakınlarında KOAH bilincini artırmak üzere eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.