Başvuru Belgeleri
12 Ocak 2022

A- Klinik İlaç Araştırmaları İçin:


   
1. Başvuru ücreti dekontu(Gerekiyorsa)

    2. İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu) 

    3. Klinik İlaç / Tıbbi Ürün Araştırmaları Başvurusu Kontrol Listesi

    4. İçindekiler Sayfası(Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır) 

    5. İlgili Eğitim sorumlulsu/larının bilgilendirildiğine dair belge

       (Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin        

        sorumlularının (Anabilim dalı başkanı, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları     

        dosyaya eklenmelidir

     6. İlgili Başvuru Form

     7. Klinik İlaç Araştırmaları İçin Protokol Bilgileri Formu 

        (Başvuru formunda “Araştırma protokolü” bölümü 

      8. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda)     

    9. Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formları İçerisinde Yer Alan “İLGİLİ BELGELER”    
         Bölümü, Formda Belirtilen Sıra ve Sağlık Bakanlığı’nın Hazırlayıp Web Sayfasında İlan ettiği  
         Formatta Doldurularak Dosyaya Eklenmelidir. 

    10. Tüm belgelerin imzalı son hallerinin taranarak tek bir dosya halinde gulhaneetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

         (Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)

    11. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (İmzalı Olacak)

     12. İyi Klinik Uygulamalar Beyanı   B- İlaç Dışı Klinik Araştırmalar İçin:


    1. Başvuru ücreti dekontu (Gerekiyorsa)

    2.İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu)

    3.İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvurusu Kontrol Listesi

   4. İçindekiler Sayfası (Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır)

    5.İlgili Eğitim sorumlulsu/larının bilgilendirildiğine dair belge

      (Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin sorumlularının      (Anabilim dalı başkanı, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları dosyaya eklenmelidir)

    6. İlgili Başvuru Formu 

    7. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda) 

    8.Tüm belgelerin imzalı son hallerinin taranarak tek bir dosya halinde gulhaneetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

       (Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)

  9. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (İmzalı Olacak)

   10. İyi Klinik Uygulamalar Beyanı  C- Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları


1. Başvuru ücreti dekontu (Gerekiyorsa)

2.İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu)

3.Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Başvurusu Kontrol Listesi

4. İçindekiler Sayfası (Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır)

5.İlgili Eğitim sorumlulsu/larının bilgilendirildiğine dair belge

(Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin sorumlularının (Anabilim dalı başkanı, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları dosyaya eklenmelidir)

6. İlgili Başvuru Formu

7. İlaç Dışı Klinik Araştırmalar İçin Protokol Bilgileri Formu

(Başvuru formunda “Araştırma protokolü” bölümü) 

8. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda)

9. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formları İçerisinde Yer Alan “İLGİLİ BELGELER” Bölümü, Formda Belirtilen Sıra ve Sağlık Bakanlığı’nın Hazırlayıp Web Sayfasında İlan ettiği Formatta Doldurularak Dosyaya Eklenmelidir.

10. Tüm belgelerin imzalı son hallerinin taranarak tek bir dosya halinde gulhaneetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

(Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)

11. 
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (İmzalı Olacak)

12. İyi Klinik Uygulamalar Beyanı