Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği
25 Mart 2022

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Günümüzde tıbbi cihaz teknolojisindeki baş döndürücü gelişmelerle; teşhis ve tedavi süresi kısaltılarak hata oranı azaltılmış, olabilecek yan etkiler ve can kayıpları en aza indirilmiş ve teşhis ve tedavilerin invaziv olmayan yöntemlerle yapılma olanağı artmıştır.
Ancak ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazların satın alınması, kullanımı ve çalışır halde tutulması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Gereksiz ve plansız alınan tıbbi cihazların zaman içinde hastanelere önemli mali yük getirmesinin yanı sıra, teknolojiyi kullanan hekimler ile bunu üreten teknik elemanlar arasında koordinasyonu ve birlikte çalışabilirliği sağlayacak, olayları hem hekim hem de mühendislik açısından değerlendirebilecek elemanlara olan ihtiyaç her geçen gün artış göstermektedir.
Bunun yanında bilimsel araştırmalarda ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, alet, malzeme ve sistemlerin tasarımı ve prototiplerinin üretilmesi ayrı bir meslek dalı haline gelmiş ve tıp ile mühendislik ara kesitini oluşturan "Biyomedikal Mühendisliği" bilim dalı doğmuştur.

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOMEDİKAL VE KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ
Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Merkezi (BKMM), 18 Aralık 1989 tarihinde hizmete açılmıştır.
14 yıl boyunca Hastane Ana Binasında tıbbi cihazların bakım, onarım faaliyetlerini yürüten Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Merkezi, halen hizmet verdiği Kardiyoloji-Kalp Damar Binasına ise 27 Eylül 2003 tarihinde taşınmıştır.

PERSONELİMİZ

Birim Sorumlusu
Ayşe ÇİÇEKÇİ Elk.Müh. 
İkmal Kısmı
Hamdi BEŞİR Biyomed.Teknr.
Arzu UZUN Elkt.Tekns. 

Eğitim ve Kalite Kısmı
Doğan D. DEMİRGÜNEŞ Elkt.Müh. 
Mühendislik Kısmı

Alpaslan DURAN Elkt.Müh.
Sevcan BACANAK Bilg.Müh. 
Salih Serkan BULAT Elk-Elkt.Müh. 
H.Erman GÜLER Elkt.Müh. 
Aslıhan Burcu KILIÇ Biyomed.Müh. 

Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Kısmı
Ergün YALÇIN  Biyomed.Teknr. 
Soner KANTAŞ Biyomed.Teknr. 
Erdem ÖZKURT Biyomed.Teknr. 
Salih Özkan KIRGIN Biyomed.Teknr. 
Osman ÖZER Biyomed.Teknr. 
Cevdet ASLAN Tıb.Cih.Tamir Tekns. 
Metin GÜMÜŞSOY Tıb.Cih.Tamir Tekns. 
Cumhur SARISAKALOĞULLARI Tıb.Cih.Tamir Tekns. 
Şenol SAYGIN Tıb.Cih.Tamir Tekns. 
Eyüp ÇELİK Tıb.Cih.Tamir Tekns. 
Deniz VURAL Tıb.Cih.Tamir Tekns. 
M.Emre GEDİK Tıb.Cih.Tamir Tekns. 
Serkan UÇAR Tıb.Cih.Tamir Tekns. 
Soner KÖSEÖMÜR Biyomed.Teknr. 
Mehmet Ali GÜNDOĞDU Biyomed.Teknr. 

Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Kısmı

Ender BIÇAKÇI Elkt.Müh. 
Didem DÜNDAR Biyomed.Müh. 
Oğuz ŞİMŞEK Elkt.Müh. 
Ozan ÇALIŞKAN Elkt.Müh. 
Semih ÇETİN Tıb.Cih.Klbr.Tekns. 
Ahmet ÜRESİN Tıb.Cih.Klbr.Tekns. 

Tıbbi Gazlar Kısmı

Ali ÇIKRIKÇI Biyomed.Teknr. 
Selçuk KESKİN Biyomed.Teknr. 
Eser UZUNLAR Kimya Teknr. 
Rıfat GÖKMEN Tıb.Gaz Tekns. 
Ali KAYASAROĞLU Tıb.Gaz Tekns. 
Memduh UZUN Tıb.Gaz Tekns. 
Şenol YALÇIN Tıb.Gaz Tekns. 
Selim AYDIN Tıb.Gaz Tekns. 
Arif YAZI Tıb.Gaz Tekns. 
Şeref YILDIRIM Tıb.Gaz Tekns.

VİZYON - MİSYON
Vizyon
• Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, gelişen teknoloji ve dünyadaki uygulamalara paralel olarak çağdaş tıp ve biyomedikal teknolojilerine süratle entegre olmasını sağlamak,
• Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla, mevcut tıbbi cihazların sürekli faal halde tutulmasını sağlamak,
• Medikal ve biyomedikal alanında ihtiyaç duyulacak ve karşılaşılabilecek sorunlara kısa vadede kalıcı ve alternatifli çözümler sunmak,
• Tıbbi cihazlar hususunda kliniklerle müşterek gerçekleştirilecek AR-GE projelerini yürüterek yeni tıp teknolojilerinin oluşumuna yön vermek. 

Misyon
• Tıbbi cihazlarla ilgili olarak kliniklerle müşterek araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, hekimler ile mühendislerin ortaklaşa gerçekleştireceği AR-GE projelerine katkı sağlamak.
• Tabiplerin bilimsel araştırmalarında ihtiyaç duyacağı tıbbi cihaz, alet, malzeme ve sistemlerin tasarımı, örnek modellerin oluşturulması ve üretimini yapmak, fizyolojik sistemlerin matematiksel analizini yapmak, biyolojik sinyallerin algılanması, işlenmesi ve incelenmesi için yeni algoritmalar geliştirmek.
• Biyomedikal Mühendisi ve teknikerlerine hizmet içi eğitimler vermek,
• Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mevcut tıbbi cihazların bakım ve onarımını yapmak,
• Tıbbi cihaz alımında;
• İstenen cihazların alınmasının gerekli olup olmadığına ilgili kliniklerle koordine ederek karar vermek,
• Tıbbi cihazların seçiminde danışmanlık yapmak,
• Tıbbi cihazların teslim alınmasında teknik kontrolünü yapmak ve şartnamesine uygunluğunu denetlemek,
• Tıbbi gaz sistemlerinin işletme, bakım ve idame faaliyetlerini yürütmek,
• Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mevcut her türlü tıbbi cihazın test ve kalibrasyonunu yetkin bir şekilde yapmaktır.

MODERNİZASYON FAALİYETLERİ

Koroner Anjiyografi Cihazları
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Bşk.lığı ihtiyacı için 2012 ve 2015 yıllarında Koroner Anjiyografi cihazları tedarik edilmiştir.

modernizasyon1.jpg
modernizasyon2.jpg


Gama Kamera Görüntüleme Sistemi
2012 yılında Nükleer Tıp Anabilim Dalı Bşk.lığı ihtiyacı için Kardiyak Gama Kamera cihazı tedarik edilmiştir.

modernizasyon3.jpg


SPECT/CT Cihazı
2012 yılında Nükleer Tıp Anabilim Dalı Bşk.lığı ihtiyacı için SPECT/CT Hibrid Görüntüleme Sistemi tedarik edilmiştir.

modernizasyon4.jpg


Mesleki Beceri Laboratuvarı
2012 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere cerrahi simülasyon cihazlarından oluşan Beceri Laboratuvarı teşkil edilmiştir.

modernizasyon5.jpg


Robotik Cerrahi Sistem
Genel Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji gibi cerrahi branşlar tarafından ameliyathanede robot destekli ameliyatların gerçekleştirilmesi maksadıyla 2011 yılında Robotik Cerrahi Cihazı tedarik edilmiştir.

modernizasyon6.jpg

TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM KISMI

OPTİK CİHAZLAR

- Operasyon Mikroskobu
- Endoskop, Gastroskop, Kolonoskop
- Teleskop
- Bronkoskop


bakim1.jpg

BİYOLOJİK SİNYAL İZLEME CİHAZLARI

- EKG (ElektroKardiyoGrafi)
- Hastabaşı Monitörü
- Pulse Oksimetre


bakim2.jpg

AMELİYATHANE VE SOLUNUM CİHAZLARI

- Anestezi Cihazı
- Ventilatör
- Aspiratör
- Otoklav

bakim3.jpg

 BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ CİHAZLARI

- Santrifüj
- İnkübatör
- Tam Kan Sayım
- Koagülometre
- HPLC


bakim4.jpg

FİZİK TEDAVİ MİKROBİYOLOJİ CİHAZLARI

- Traksiyon
- Hotpack
- Fototerapi
- Ultrasound


bakim5.jpg

DİŞ ÜNİTELERİ CİHAZLARI

- Diş Üniti
- Aeretör Başlığı
- Mikro Motor
- Fotöy Cihazı


bakim6.jpg

MEKANİK CİHAZLAR

- Tansiyon Aleti
- Stetoskop
- Tekerlekli Sandalye
- Ameliyat Masası


bakim7.jpg

ELEKTRONİK KARTLAR 

- Nebülizatör
- Hastabaşı Monitörü
- Güç Kaynağı


bakim8.jpg

TIBBİ CİHAZ TEST VE KALİBRASYON LABORATUARI

Misyon

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Birimi Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Laboratuarının misyonu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mevcut her türlü tıbbi cihazın kalibrasyonunu yetkin bir şekilde yapmaktır.

Vizyon 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Birimi Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Laboratuarının vizyonu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mevcut her türlü tıbbi cihazın test ve kalibrasyonlarını tek merkezden ve maliyet etkin bir şekilde yaparak, uluslararası izlenebilirliği olan bir laboratuar olmaktır.

Kalite Politikası
Müşteri taleplerini, dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden, referans standartların uluslararası sisteme izlenebilirliğini temin ederek, laboratuarlar arası karşılaştırmalar yoluyla güvenirliğini sürekli kılacak şekilde, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini en küçük seviyede gerçekleştirmek, müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamak bu kapsamdaki dökümante edilmiş prosedürleri anlamış ve uygulayabilen nitelikli personel ile TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardının gerektirdiği şartlara uymak ve yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamak test ve kalibrasyon hizmetlerindeki kalite politikamızdır.
Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Birimince uygulanan kalibrasyon sisteminin basamakları aşağıdadır.

kalibrasyon.jpg

Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Laboratuarında Mevcut Kalibratörler:
Basınç Test Cihazı
Defibrilatör Test Cihazı
Tansiyon Aleti Test Cihazı
Dijital Sıcaklık Ölçer
Elektrokoter Test Cihazı
Ultrasound Test Cihazı
Pulse Oksimetre Simulatörü
Ventilator Test Cihazı
Infüzyon Pompası Test Cihazı
Dijital İtme/Çekme Kuvveti Ölçüm Cihazı (Force Gauge) 
EKG Simülatörü
Elektriksel Güvenlik Test Cihazı
Fototerapi Test Cihazı
Fetal Monitör Simülatörü
X-Işını Analizörü
Parametre Test Cihazı
Ses Seviyesi Ölçer
Laser Güç/Enerji Ölçüm Cihazı
Işık Şiddeti Ölçer (Lux Meter)
İnkübatör Analizörü
Etüv Kalibrasyon Sistemi
Diyaliz Test Cihazı
Ultraviyole Test Cihazı
Pipet Kalibratörü
Vaporizatör Test Cihazı
E2 ve M1 Kütle Setleri

TIBBİ GAZLAR

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde; oksijen, vakum, azotprotoksit, basınçlı hava, argon, azot, karbondioksit, etilenoksit, asetilen, helyum, hidrojen ve muhtelif tıbbi gaz ihtiyaçlarının planlanması, tıbbi gaz sistemlerinin kurulumu, işletilmesi, bakım ve onarımı Tıbbi Gazlar Kısmı tarafından yürütülmektedir.

tıbbigazlar.jpg