T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Güncelleme Tarihi: 06/07/2020

KLİNİK TANITIMI

Anestezi Polikliniği

Anestezi polikliniğinde; ameliyat öncesi hastaların, kayıtlarının ve muayenelerinin yapılması, anestezi ve cerrahi açıdan risklerin belirlenmesi, anestezi planlarının yapılması, sözlü ve yazılı olarak aydınlatılıp Anestezi Onamının verilmesi sağlanır.

Ameliyathane İçi Anestezi Uygulamaları
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasında 17, Kalp ve Damar Cerrahisi-Kardiyoloji ek binasında 4, Kulak Burun Boğaz ek binasında 2, Yanık Merkezinde 1 olmak üzere toplam 24 ameliyathanede anestezi uygulamaları hizmeti verilmektedir.

Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları
Manyetik Rezonans görüntüleme, girişimsel radyolojik işlemler, anjiografi ile kardiyolojik işlemler, kardiyoversiyon, tüp bebek merkezi, ağrısız doğum, ürodinami-taş kırma, endoskopi-kolonoskopi-ERCP, EKT, radyoterapi, bronkoskopi, işitme testleri (ABR) için ameliyathane dışı anestezi uygulamaları hizmeti verilmektedir.

Yoğun Bakım (Reanimasyon) Ünitesi
Kliniğimizde 2’si izole yoğun bakım odası olmak üzere, 11 yataklı 3. Basamak yoğun bakım ünitemiz bulunmaktadır.

Algoloji (Ağrı) Ünitesi
Ağrı ünitemizde, akut ağrıların dışında, kronik (sürekli) ağrılı hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir. Kronik ağrı tedavisi için başvuran hastalara ayrıntılı bir fizik muayeneden sonra gerekli laboratuvar ve radyolojik incelemeler yapılarak tanı konulur ve ilaç veya girişimsel yöntemler ile tedavi uygulanır. Girişimsel ağrı tedavileri ameliyathane koşullarında, görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğunda yapılmaktadır.

Palyatif Bakım Ünitesi
Palyatif bakım hizmetimizin amacı ölümü normal bir süreç olarak kabul ederek, hastaların hastalığından kaynaklanan rahatsızlık semptomlarının kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde yönetilerek, kişinin olabildiğince iyi yaşamasına yardımcı olmak, yaşamın son döneminde hastanın şikayetleri nedeniyle sık sık acil servise başvurmasını önlemek ve ölümün kabullenildiği durumda da sunulan hizmetlerle hastaların, ailelerinin ve bakıcılarının manevi gereksinimleri karşılanarak, yaşam kalitelerinin artırılmasıdır.

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. Ahmet COŞAR 

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Mehmet Emin ORHAN
Prof.Dr. Vedat YILDIRIM
Prof.Dr. Hatice YAĞMURDUR
Doç.Dr. Gökhan ÖZKAN
Dr.Öğr.Üyesi Serkan ŞENKAL
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Burak EŞKİN
Dr.Öğr.Üyesi İlker SOLMAZ (GETAT)


Uzman Doktorlar

Uzm.Dr. Ayşegül CEYLAN
Uzm.Dr. Muhammed TEKİN
Uzm.Dr. Fatih ŞİMŞEK
Uzm.Dr. Meltem BİLGE
Uzm.Dr. Nilgün ARSLAN
Uzm.Dr. Nusret PUSAT
Uzm.Dr. Cem ÖGER
Uzm.Dr. Sami EKSERT
Uzm.Dr. Umut KARA
Uzm.Dr. İlker ÖZDEMİRKAN
Uzm.Dr. Mehmet Emin İNCE
Uzm.Dr. Fatma Neşe KURTULGU
Uzm.Dr. Ender SİR (Algoloji)
Uzm.Dr. Hilal ZENGİN (Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu)
Uzm.Dr. F.Kübra KARAOSMANOĞLU
Uzm.Dr. Ferda KÖKSAL
Uzm.Dr. Hansa İNCEÖZ
Uzm.Dr. Nesibe DAŞDAN
Uzm.Dr. Ayşe Ceren KOCAMAN
Uzm.Dr.Esma MURAT
Uzm.Dr.Alper Cem ÜNAL
Uzm.Dr.Gülçin BABAOĞLU (Algoloji)
Uzm.Dr.İlknur ÖZÇELİK ORAL
Uzm.Dr.Ela ERTEN
Uzm.Dr.Umut KARA
Uzm.Dr.Yeşim ANDIRAN ŞENAYLI
Uzm.Dr.Huri TAŞTAN
Uzm.Dr.Seda AKBEN (Yan Dal Uzm.Öğr.)
Uzm.Dr.Onur KARAOSMANOĞLU (Algoloji)
Uzm.Dr.Alp Eren ÇELENLİOĞLU (Algoloji)
Uzm.Dr.Saadettin TAŞLIGİL (Yan Dal Uzm.Öğr.)


Uzmanlık Öğrencileri

Dr. Sinan ATAİBİŞ
Dr. Ufuk TURAN
Dr. Mert ÇIRAKMAN
Dr. Burak BAHADIR
Dr. Seyyid Furkan KINA
Dr. Mahmut DAL
Dr. Tuğba KAYA
Dr. Burakcan YILDIZTEKİN
Dr. Nadide ÖRS
Dr. Erdi GÜLTEMEN
Dr. Hasan SOYLU
Dr. Yakup GÜDEK
Dr. Emirhan YILDIZHAN
Dr. Büşra EROĞLU
Dr. Volkan ÇEVİK
Dr. Aysena ŞEN
Dr. Ceren ERDEM
Dr. Eşe Ece ÖZDEMİR
Dr. Burçin Nur BAYINDIR

Dr. Sami FAZLIOĞULU (Başhekimlik Onay)