Eğitim Birimi
06 Eylül 2023

MİSYONUMUZ

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurum politikası doğrultusunda, kanıta dayalı güncel bilimsel veriler baz alınarak, kurumumuzda çalışan tüm personelin bilgi ve beceri düzeyini verilen hizmet içi eğitimler ile artırmak, yeni katılış yapan personelin hastaneye ve çalıştığı birime oryantasyonunu etkin şekilde yürütmek ve hastanemizde staj yapan öğrencilerin klinik uygulamalarını planlamak ve danışmanlık yapmaktır.

 

HEDEFLERİMİZ

- Hastanede çalışan tüm personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek, bu ihtiyacı bilimsel gelişmelerin ışığında kanıta dayalı veriler doğrultusunda karşılamak,
- Hastaneye yeni katılış yapan personelin gerek genel, gerek bölüm oryantasyonunu en etkin şekilde sağlamak,
- Hastanemizde staj yapacak öğrencilerin beceri hedeflerine uygun şekilde kliniklere istihdamını yapmak, klinik eğitimlerinin etkinliğini denetlemek, yaşanan sorunları tespit ederek, çözümler üretmek,
- Çalışan personelin motivasyon ve uyumunu artırmak amacıyla sosyal konular ile ilgili seminerler planlamak,
- Kliniklerde yürütülen hizmet içi eğitimlere katılarak, destek vermek,
- Farklı eğitim yöntemleri kullanarak personelin verilen eğitimlere katılım oranlarını artırmaktır.
PERSONELİMİZ


Uzm. Hem. Vicdan İTİŞGEN
Uzm. Hem. Yasemin ÖZKAN
Uzm. Hem. Nazlı ÖZBEK
Uzm. Me. Fatma DOĞAN
Uzm. Me. Fatime ALTUNAY KAKÜLLÜ