Gastroenteroloji
31 Ocak 2024

KLİNİK TANITIMI
Gülhane Gastroenteroloji Kliniği, kurulduğu 1956 yılından bugüne kadar fizik yapı, alet, malzeme ve personel gibi birçok yönden bir hayli gelişmiş ve batıda ve memleketimizdeki emsalleri ile boy ölçüşebilecek bir konuma gelmiştir. Başlangıçta bir poliklinik gibi faaliyet gösteren klinik, evvela 10 yataklı ufak bir tesise, bugün İse 26 yatak kapasiteli, röntgeni, endoskopi ünitesi, endoskopik ultrasonografi ünitesi, ERCP ünitesi olan komple bir klinik haline gelmiştir.

İlk yıllar kliniğe gastroenterolojik inceleme de yapabilecek bir radyoloji ünitesi, fiberoptik endoskoplar, muhtelif biyopsi forsepsleri, Crosby kapsülü vb. aletleri, daha sonraları daha gelişmiş endoskopi cihazları, ultrasonografiler alınarak kullanıma sunulmuştur.1979 yılında ülkemizde ilk kez özefagus motilite çalışmalarına kliniğimizde başlanmış , yine ülkemizde ilk kez varis skleroterapisi kliniğimizde yapılmıştır. Ülkemizde ilk olarak Endoskopik ultrasonografi uygulamalarına kliniğimizde başlanmıştır. 1993 yılında da Pankreas kanalından ilk taş çıkarma işlemi mekanik litotripsi cihazı kullanılarak yapılmıştır. 1994' te yine ülkemizde ilk perkütan kolanjiyoskopi uygulamalarına başlanmıştır. Yurdumuzda ilk fekal transplantasyon uygulaması kliniğimizde yapılmaya başlanmıştır. Gastroenteroloji ile ilgili kök hücre çalışmaları da ilk olarak kliniğimizde başlamıştır.

Kliniğimizde yapılan bilimsel faaliyetler; yurtiçi ve yurtdışı makalelerimiz, bildirilerimiz, sempozyumlarımız yılar içerisinde artarak son yıllardaki sayıyla kliniğimizi Türkiye’ nin sayılı Gastroenteroloji Klinikleri arasına yerleştirmiştir. Gastroenteroloji servisimiz klinik, poliklinik ve endoskopi ünitelerinden oluşmaktadır. Klinik hizmetleri Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesi yeni hizmet binası 4. katta, poliklinik ve endoskopi servisleri de 1. katta yer almaktadır. Kliniğimizde aynı zamanda Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında yer alan Gülhane Tıp fakültesi öğrencilerine de eğitim verilmektedir.
Muayene ve Tedavi Hizmetleri
• Endoskopi (nasal endoskopi, narrow band imaging (NBI),kromoendoskopi)
• Enteroskopi (çift balon) (Geçici Olarak Yapılamamaktadır)
• Kolonoskopi
• Fleksibl sigmoidoskopi
• Rektoskopi
• ERCP
• Endoskopik USG
• Standart ve doppler USG
• Motilite testi+ pHmetre


Tanısal ve terapötik gastroskopik işlemler ile;
• Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
• Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu
• Özofagus varislerinde band ligasyonu, skleroterapi
• Kanayan lezyonlarda Skleroterapi
• Polipektomi
• Argon koterizasyon, hemoklip, OTSC(over the scope clip) uygulanması
• Malign darlıklarda stent uygulanması
• Pilor stenozunda balon dilatasyonu
• Uygun lezyonlarda Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)


Tanısal ve terapötik kolonoskopik işlemler ile
• Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
• Polipektomi
• Skleroterapi
• EMR
• Argon koterizasyon, hemoklip, OTSC(over the scope clip) uygulanması
• Darlıklarda dilatasyon gibi işlemler
• Uygun hemoroitlere band atma yoluyla tedavi
• Kanama sırasında skleroterapi ve hemoklip uygulaması yapılmaktadır.

ERCP işleminde;
• Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi
• Koledok’a endoskopik sfinkterotomi yapılması
• Koledoktan taş çıkarılması,
• Safra kanalı darlıklarında stent yerleştirilmesi
• Safra kanalı darlıklarınının balon ile dilatasyonu
• Nazobiliyer stent takılması
• Pankreatik stent takılması, taş çıkarılması


Endoskopik USG'de;
• Tanısal görüntüleme ve biyopsi yapılmaktadır
Çalışma ve Eğitim Programı
Her gün sabah saat 8:30-9:00- arasında servis ekibi tarafından sabah toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantıda gece acile gelen hastalar sunulmakta, klinik. ve günün planlanması yapılmaktadır. Çarşamba ve Perşembe günleri saat 12:30-13.30 arasında seminer, vaka sunumu ve literatür saati yapılmaktadır.

Cuma günleri saat 09:00-09:30 arasında radyoloji kliniğinde cerrahi konseyi toplanmakta ve bu konseye kliniğimiz dışında hastanemiz cerrahi klinikleri, patoloji kliniği ve radyoloji kliniği katılmaktadır.


DOKTORLARIMIZ
Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. Mustafa GÜLŞEN

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ahmet UYGUN
Prof.Dr. Cemal Nuri ERCİN
Prof.Dr. Mustafa CENGİZ
Prof. Dr. Musa AYDINLI
Prof.Dr. Ferdane PİRİNÇÇİ SAPMAZ

Doç. Dr. Gürkan ÇELEBİ

Doç. Dr. Muhammet Yener AKPINAR

Uzman Doktorlar

Uzm.Dr. Galip BÜYÜKTURAN

Yandal Uzmanlık Öğrencileri
Dr. Emine GÜL AYDIN
Dr. Remzi EKİCİ
Dr. Tolga BAKIR
Dr. Koray GÜL