Prof.Dr.Soner YILMAZ
20 Mart 2024

Soner YILMAZ.jpg

Adı Soyadı:Soner YILMAZ

Unvanı :Prof. Dr.

Bölümü:Yönetim (Başhekim Yardımcılığı)

Eğitimi:  Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans:Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Doktora: Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Uzmanlık Eğitimi/Alanları:  Tıbbi Mikrobiyoloji

Çalıştığı Kurumlar: 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TSK Kıt’a Tabipliği