Çocuk Cerrahisi
26 Nisan 2024

KLİNİK TANITIMI

 

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1981 yılında Prof. Tbp.Tümg. Fahrettin ALPARSLAN tarafından kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığına Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşen devir işleminden sonra Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumluluğuna Dr İlhami SÜRER atanmıştır.

1997 yılına kadar Çocuk Cerrahisi Kliniği Genel Cerrahi kliniği içerisinde hizmet vermiştir. Mart 1997 tarihinden itibaren ana bina doğu blok 3. Katta yer alan kliniğe taşınmış ve halen burada hizmet etmektedir.

Kliniğimizde 2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 4 uzman doktor ve 7 uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır. Bünyesinde 6 hemşire, 1 VHKİ, 1 tıbbi sekreter, 1 adet hasta bakım personeli, 1 adet hizmetli personel, 2 adet temizlik personeli görev yapmaktadır.

 

Klinik Eğitim ve İdari Sorumluları

 

1997-2005            Prof.Dr. Salih ÇETİNKURŞUN

2005-2009           Prof.Dr. Haluk ÖZTÜRK

2009-2015           Prof. Dr. İlhami SÜRER

2015-2016            Prof.Dr. Suzi DEMİRBAĞ

2016- Günümüz    Prof. Dr. İlhami SÜRER

 

Çocuk Cerrahi Bilimine Katkılar


Anabilim Dalımız çocuklarda ürolojik ve gastrointestinal sistem patolojilerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir tanı yöntemi olan Ürodinamik ve Manometrik incelemelerin yapıldığı, Ankara’da ilk kurulan merkez olmuş ve birçok hekime eğitim verilmiştir.

Son yıllarda gittikçe popüler olan ve dünyada sadece birkaç merkezde yapılabilen fetoskopik cerrahi çalışmaları için gerekli alt yapı, malzemeler ve eğitim tamamlanmıştır.

Robotik cerrahi için gerekli alt yapı, eğitim ve sertifikasyon süreçleri tamamlanmıştır. Pediatrik robotik cerrahi girişimlerini ülkemizde ilk gerçekleştiren merkezdir. Hastanemiz bu konuda ülke çapında en geniş vaka serisine sahiptir.

Kliniğimizde görevli tüm öğretim üyelerimiz Türk ve Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Sınavını geçerek sertifikasyonlarını almışlardır.

 


Eğitim ve Öğretim


SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı GEAH bünyesinde, Tıp Fakültesi öğrencilerine tıp eğitimi verirken, aynı zamanda asistanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası kursları ile Türk tıbbına nitelikli sağlık çalışanı yetiştirmeye devam etmektedir. Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencileri, hemşirelik yüksekokul öğrencileri ve diğer klinik asistanları teorik ve pratik eğitimler olmak üzere 2 ana grupta yapılmaktadır. Asistanlık eğitimleri rotasyon usulüne göre planlanmış olup tüm çocuk cerrahi konularını kapsayacak şekilde verilmektedir.

Tüm uzmanlarımızın ve öğretim üyelerinin bilgi alışverişi amacıyla kısa süreli yurt dışı eğitim programlarına katılımına özen gösterilmektedir. Yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen kurs, sempozyum ve kongrelere en üst düzeyde katılım teşvik edilmekte ve bu etkinliklerde kliniğimizin bilimsel çalışmaları çocuk cerrahi bilimine katkı olarak sunulmaktadır.MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ


Poliklinik


1.    Poliklinik zemin katta poliklinikler girişinden girildikten sonra güvenlik deskinden sola dönülünce karşıda yer almaktadır.
2.    Poliklinik hizmeti her gün bir uzman doktor ve bir öğretim üyesi olmak üzere iki doktor tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri randevulu hasta muayene etmektedir. Randevular 182 çağrı merkezinden alınmaktadır.
3.    Poliklinik hizmeti 08:30 ile 12:00 ve 13:30 ile 16.00 saatleri arasında verilmektedir.


Klinik


1.    Klinik Ana binanın doğu bölüm 3. Katında yer almaktadır.
2.    Odalarımız ikişer kişilik olup, refakatçi bayanlar için de ek yatak bulunmaktadır.
3.    Her odada buzdolabı, LCD TV, giyinme dolabı, yemek için masa ve sandalye mevcuttur.

GEAH Çocuk Cerrahi Kliniği, günümüz biliminin modern uygulamalarının tamamını bünyesinde barındırmaktadır. Klinik alt dal olarak adlandırılan bu modelde Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi konularında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin kontrolünde hem eğitim verilmekte hem de hastalara modern tedavi hizmetleri devam etmektedir. Bu alt dallar şunlardır:
1.    Batın Cerrahisi
2.    Ürogenital Sistem Cerrahisi
3.    Toraks Cerrahi
4.    Onkolojik Cerrahi
5.    Endoskopik Cerrahi
6.    Yenidoğan CerrahisiDOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu

Prof. Dr. İlhami SÜRER Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı (FEBPS, FEAPU)   


Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Suzi Demirbağ Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı FEBPS
Doç.Dr. Gökhan Berktuğ Bahadır Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Dr.Öğr.Üyesi Bahadır Çalışkan Çocuk Cerrahisi Uzmanı FEBPS


Uzman Doktorlar
Op.Dr.Ervin MAMBET
Op.Dr.Bilge GÖRDÜ
Op.Dr.Fatma Bilgecan ŞİMŞEK
Op.Dr.Sarper MÜFTÜOĞULLARI

Uzmanlık Öğrencileri

Dr.İbrahim YILDIRIM
Dr. Özlem EKİCİ
Dr. Oğuz Mehmet ÇEVİK
Dr. Asel KEKÜL

Dr. Özcan UZUN

Dr. Ülkü KILIÇ

Dr. Ahmet Enes KARTAL

Mezunlarımız

1)    Op.Dr. Mehmet Turgay SAKARYA     (1992-1996)

2)    Op.Dr. İlhami SÜRER (1993-1997)

3)    Op.Dr. Suzi DEMİRBAĞ  (1995-1999)

4)    Op.Dr. Ahmet GÜVEN   (1995-1999)

5)    Op.Dr. Cüneyt ATABEK (1998-2002)

6)    Op.Dr. Mehmet Bahadır ÇALIŞKAN  (2002-2006)

7)    Op.Dr. S. Waisullah PADHSHAH   (2008-2012)

8)    Op.Dr. Bilal ALTAN (2009-2014)

9)    Op.Dr. Engin Burak BULUT (2009-2014)

10)  Op.Dr. Sevim Ecem ÜNLÜ BALLI ( 2017-2023)

11)  Op.Dr. Hüseyin Emre ATASEVER (2018-2023)

12)   Op.Dr. Gülenay KORKMAZ (2019-2024 )