Çocuk Cerrahisi
29 Nisan 2022

KLİNİK TANITIMI
Sağlık Bakanlığına Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşen devir işleminden sonra Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumluluğuna Dr İlhami SÜRER atanmıştır.
Kliniğimizde 2 profesör, 1 yardımcı doçent, 2 uzman doktor ve 1 uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır. Bünyesinde 9 hemşire, 1 VHKİ ve 1 adet hizmetli personel görev yapmaktadır.

Çocuk Cerrahi Bilimine Katkılar
Anabilim Dalımız çocuklarda ürolojik ve gastrointestinal sistem patolojilerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir tanı yöntemi olan Ürodinamik ve Manometrik incelemelerin yapıldığı, Ankara’da ilk kurulan merkez olmuş ve birçok hekime eğitim verilmiştir.
Son yıllarda gittikçe popüler olan ve dünyada sadece birkaç merkezde yapılabilen fetoskopik cerrahi çalışmaları için gerekli alt yapı, malzemeler ve eğitim tamamlanmıştır Robotik cerrahi için gerekli alt yapı ve eğitim ve sertifikasyon süreçleri tamamlanmıştır.
Kliniğimizde görevli tüm öğretim üyelerimiz Türk ve Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Sınavını geçerek sertifikasyonlarını almışlardır.


Eğitim ve Öğretim
SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı GEAH bünyesinde, Tıp Fakültesi öğrencilerine tıp eğitimi verirken, aynı zamanda Asistanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası kursları ile Türk tıbbına nitelikli sağlık çalışanı yetiştirmeye devam etmektedir. Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencileri, hemşirelik yüksek okul öğrencileri ve diğer klinik asistanları teorik ve pratik eğitimler olmak üzere 2 ana grupta yapılmaktadır. Asistanlık eğitimleri rotasyon usulüne göre planlanmış olup tüm çocuk cerrahi konularını kapsayacak şekilde verilmektedir.

Tüm uzmanlarımızın ve öğretim üyelerinin bilgi alışverişi amacıyla kısa süreli yurt dışı eğitim programlarına katılımına özen gösterilmektedir. Bu amaçla 3 adet uzmanımız, bir yıl süreyle ABD de değişik merkezlerde değişik konularda eğitimlerini tamamlayarak eğitim kadrosuna katılmıştır. Tüm öğretim üyeleri kendi dalları ile ilgili yurt dışı kurslara katılmışlardır. Yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen kurs, sempozyum ve kongrelere en üst düzeyde katılım teşvik edilmekte ve bu etkinliklerde kliniğimizin bilimsel çalışmaları çocuk cerrahi bilimine katkı olarak sunulmaktadır.

MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Poliklinik
1.    Poliklinik zemin katta biyokimya kan verme merkezinin yanında yer almaktadır
2.    Poliklinik hizmeti her gün bir uzman doktor ve bir öğretim üyesi olmak üzere iki doktor tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri randevulu hasta muayene etmektedir. Randevular 182 çağrı merkezinden alınmaktadır.
3.    Poliklinik hizmeti 08:00 ile 12:00 ve 13:00 ile 16:30 saatleri arasında verilmektedir.
4.    Poliklinikte 1 sekreter ve 1 hemşire hastalara yardımcı olmaktadır.
5.    Operasyon hazırlığı için başvuran olguların Pazartesi ve Çarşamba günleri kan alım işlemleri yapılmakta, Çarşamba ve Cuma günleri dosya hazırlama işlemleri yapılmaktadır.

Klinik
1.    Klinik Ana binanın doğu bölüm 3. Katında yer almaktadır.
2.    Odalarımız ikişer kişilik olup, refakatçi bayanlar için de ek yatak bulunmaktadır.
3.    Her odada buzdolabı, Lcd Tv, giyinme dolabı, yemek için masa ve sandalye mevcuttur.

GEAH Çocuk Cerrahi Kliniği, günümüz biliminin modern uygulamalarının tamamını bünyesinde barındırmaktadır. Klinik alt dal olarak adlandırılan bu modelde Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi konularında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin kontrolünde hem eğitim verilmekte hem de hastalara modern tedavi hizmetleri devam etmektedir. Bu alt dallar şunlardır:
1.    Batın Cerrahisi
2.    Ürogenital Sistem Cerrahisi
3.    Toraks Cerrahi
4.    Onkolojik Cerrahi
5.    Endoskopik cerrahi


Ayrıca kliniğimiz bünyesinde çeşitli hastalıkların tanısında kullanılmak üzere
a.    Ürogenital ve Gastrointestinal sistemde çeşitli basınç çalışmaları yapılabilmektedir.
b.    Çocuk yaş grubuna ait endoskopik işlemler tanı ve tedavi amacıyla gerçekleştirilebilmektedir.
c.    Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğince takip ve tedavisi yapılan olgulara gerektiğinde kalıcı intravenöz ve intraperitoneal kateter uygulamaları gerekse yenidoğana her türlü cerrahi müdahale yapılmaktadır.


DOKTORLARIMIZ
Prof.Dr.Suzi Demirbağ Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı FEBPS 
Prof.Dr.İlhami Sürer Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı. FEBPS,FEAPU (Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof.Dr.Haluk ÖZTÜRK

Dr.Öğr.Üyesi Bahadır Çalışkan Çocuk Cerrahisi Uzmanı FEBPS
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Berktuğ Bahadır
Uzm.Dr.Ervin Mambet Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Dr.Gülenay KORKMAZ
Dr.Sevim Ecem Ünlü
Dr.Hüseyin Emre ATASEVER
Dr.İbrahim YILDIRIM
Dr.Özlem EKİCİ
Dr.Oğuz Mehmet ÇEVİK
Dr.Merve ÇAKMAK