Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.
22 Kasım 2023

KLİNİK TANITIMI 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Bilimler Binasının 6.katında yerleşmiştir. Öğretim Üyeleri bölümü 6. katta klinik karşısında konuşlanmıştır. Buradaki tesislerinde başlıca sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve bilimsel araştırmalarda faaliyet göstermektedir. Hastalara en modern sağlık hizmetleri sunulurken, eğitim faaliyetleri çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış sağlık personeli yetiştirmeye yöneliktir. Bunun yanında çeşitli araştırma faaliyetleri ile tıp bilimine önemli katkılar sağlamaktadır.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’ nde verilen sağlık ve eğitim hizmetleri ile sürdürülen araştırma faaliyetleri özetle şunlardır: 

SAĞLIK HİZMETLERİ
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinde, sağlık hizmetleri Dahili Bilimler Binasında poliklinik ve klinik hizmetleri şeklinde sunulmaktadır. 
KLİNİK
Kliniğimiz, Dahili Bilimler Binasında 6. katta yer almaktadır. Klinikte 19 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Yatarak izlenmesi gereken hastaların takip ve tedavileri burada yürütülmektedir.
Doktor odaları, hemşirelik ve klinik sekreterliği aynı katta yer almaktadır.

POLİKLİNİK
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniği Dahili Bilimler Binasının zemin kat poliklinikler bölümünde yer almaktadır. Polikliniklerde her gün ortalama 200 hasta değerlendirilmekte ve bunlara ait tetkik sonuçları incelenmektedir. Poliklinik içinde ayrıca Hemşire takip gözlem bölümleri ile Diyetisyen üniteleri bulunmaktadır.
KONSEYLER
Endokrin bezler ve hormonları ile ilgili hastalıklar tüm bedeni etkileyen önemli hastalıklar olup çözümleri de multidisipliner olabilmektedir. Bu nedenle multidisipliner çözümler için hastalık konseylerinde olgular tartışılmakta ve tedavi ile yönetimlerine karar verilmektedir. Bu amaçla; 
• Endokrinoloji Klinik Konseyi
• Endokrin Hastalıklar Konseyi (Multidisipliner)

• Diyabetik Ayak Konseyi (Multidisipliner)
• Hipofiz Konseyi (Multidisipliner) ilgili diğer bilim dalları ile birlikte yapılmaktadır
.
ÖĞRETİM ÜYELERİ 
Dahili Bilimler Binasında 6. katta yer almaktadır. Bilim dalı sekreterliği bu bölümde yer almaktadır. 
EĞİTİM HİZMETLERİ
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinde, Gülhane Tıp Fakültesi’nde okuyan stajyer öğrencilere ve intörnlere, uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir. Aynı zamanda Diyabet Hemşiresi Kursu düzenlemekte ve diyabet hemşiresi yetişmesine katkıda bulunulmaktadır.
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinde, birçok klinik araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanarak tıp dünyasıyla paylaşılmaktadır. 
MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Kliniğimizin ilgi alanındaki hastalıkları ve konu başlıkları şöyledir; 
   • Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı), 
   • Obezite (Şişmanlık)
   • Lipoprotein Metabolizma Bozuklukları
       - Hiperkolesterolemi, Hiperlipideimi, Hipolipidemiler
   • Hipoglisemiler
   • Tiroid Bezi Hastalıkları 
       - Guatr, Nodüler Guatr, Hipertiroidi, Hipotiroidi, Tiroiditler, Tiroid Kanseri 
   • Paratiroid Bezi Hastalıkları, 
       - Kalsiyum Metabolizması Hastalıkları; Hiperklsemiler, hipokalsemiler
       - Osteoporoz (Kemik Erimesi), Osteomalazi (D vitamini eksiklikleri)
   • Hipofiz bezi Hormon hastalıkları
       - Hiperprolaktinemi, Akromegali (Büyüme Hormon Fazlalığı), Cushing Hastalığı (ACTH’ye bağlı Kortizol  fazlalığı), Hipofiz Adenomları, Hipofiz Hormon (ACTH, TSH, FSH, LH, BH) Eksiklikleri, Diabetes İnsipidus
   • Adrenal (Böbreküstü) Bezi Hastalıkları
       - Adrenal Hormon (Kortizol, Aldosteron, Androjen) Eksiklikleri ya da Fazlalıkları (Hiperaldosteronizm, Cushing Sendromu, Feokromasitoma), Adrenal Kitleler ve Kanserler 
   • Nöroendokrin Tümörler (Hormon üreten Tümörler), 
   • Multipl Endokrin Neoplaziler (birden fazla endokrin bezde olan ve hormon üreten neoplaziler)
   • Gonad (Üreme organı) Hastalıkları
      - Hipogonadizm, Polikistik Over Sendromu, Overyan Yetersizlikler, Turner Sendromu, İnfertilite, Hirsutizm, Seksüel Disfonksiyonlar, Cinsel Farklılaşma sorunları, 
   • Beslenme Sorunları, 
   • Mineral ve Vitamin Sorunları 
DOKTORLARIMIZ
Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr.Neşe ERSÖZ GÜLÇELİK

Ögretim Üyeleri

Prof.Dr.Neşe ERSÖZ GÜLÇELİK
Doç. Dr. Coşkun MERİÇ
Doç.Dr.Cem HAYMANA
Doç.Dr.Şafak AKIN

Uzman Doktorlar
Doç.Dr.İbrahim DEMİRCİ
Uzm. Dr. Adile Begüm BAHÇECİOĞLU MUTLU
Uzm.Dr.Orhan DEMİR


Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri
Dr. Sakine GÜZEL ESEN
Dr. Bora TORUS
Dr. Zuhal DAĞ
Dr. Yusuf KIR