Kalite Yönetim Birimi
23 Şubat 2024


KALİTE POLİTİKAMIZ

Hoşgörülü, ilkeli güvenilir, konusunda uzman eğitimli personel ile doğru teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, toplam kalite yönetimi prensipleri ve yasal mevzuatlar doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti vermektir.

Kalite Yönetim Biriminin Amacı
Hastanemizin içinde süregelen tüm faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak ve hastane yapısına yönelik toplam kalite çalışmalarını yürütmektir.

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri
Kalite Yönetim Birimi kurum içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda toplam kalite çalışmalarını koordine eder, toplam kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Yönetim Kurulunun tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler.

Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verileri kendi bünyesinde muhafaza eder. Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.


Bununla birlikte Kalite Yönetim Birimi;

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
 • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
 • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
 • Bölüm Hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.
 • Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.Başhekim Yrd. Doç.Dr. Nihal DURMAZ

Hemş. Aslıhan Yılmaz    Kalite Yönetim Sorumlusu   312 304 3149

Hemş. Neşe TEKİN                                       312 304 3150

Hemş. Elif ÜZEL                                            312 304  3151

Hemş.Fatma TORNACIOĞULLARI             312 304 3148

VHKİ Belkıs DOĞAN                                    312 304 3151

 


İstenmeyen Olay Bildirim Formu

1. Yaptığınız olay bildirimi kurumsal sistemimizdeki aksaklıkları tespit edip düzeltilmesi için Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği Komitesi'nde görüşülecektir. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

2. Olayın gerçekleştiği bölüm, birim ismi, personel ve hasta ismi olan formlar dikkate alınmayacaktır.
İstenmeyen Olay Bildirim Formu doldurmak için lütfen
tıklayınız.

3. Sağlık tesislerinin hata risklerine karşı önlem alma amacı ile gerçekleştirdiği faaliyetlerde yol gösterici olması, sağlık çalışanlarının yaygın hatalar konusunda daha bilinçli olması ve istenmeyen hatalar için gerekli önlemlerin alınması amacıyla http://grs.saglik.gov.tr adresinden Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığına bildirimde bulunabilirsiniz. İOBS, bu gerekliliği sağlamak adına her hangi bir manuel veri girişine imkân tanımamakta, hata bildirimi için Hata Sınıflandırma Sistemleri (HSS) standardını kullanmaktadır. Ayrıca bildirim sırasında ip adresi, lokasyon bilgisi, kişi adı vb. hiçbir kişisel bilgi veri tabanına kaydedilmemektedir.