Bilgi Sistemleri Birimi
02 Ekim 2023bilgiislem.jpg

 

GÖREVLERİMİZ
• Hastalara sürekli ve kaliteli hizmet sunulabilmesi maksadıyla hastane içerisindeki tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek.
• Gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer hastane bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak.
• Ağ ve internet altyapısı ile bilgi işlem cihazlarını geliştirecek proje ve faaliyetler planlamak ve yürütmek.
• Projeler ve faaliyetlerin aksaksız yürütülebilmesi için uzmanlaşmış personel kadroları oluşturmak.
• Bilgi sistem cihazlarının rutin bakımları ile arızalı cihazların onarımlarını koordine ederek yaptırmak.
• Sistemler üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
• Hastanenin ilgili birimleri ile koordineli olarak hastane web sayfasında yayınlanan bilgileri güncel tutmak.
• Bütün hizmet ve faaliyetleri kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.


PERSONELİMİZ

Ahmet Furkan GÖZÜBEK
Ahmet İLTER
Ali AVCI

Bülent SARIKAHYA
Cengiz ÖZAY
Emre FİDAN
Emre MAÇIN
Enes Can ZORBA
Fevzi KILINÇKAYA
Gürhan ÜNAL

İsa ZORLU
Köksal ÇALIŞKAN
Mehmet ARSLAN
Mehmet AYGÜN
Muhammed Emin MASATLI
Murat ÜZMEZ

Mustafa AÇIKGÖZ
Niyazi ŞAHİN
Oğuzhan GÜNDEDE
Osman KARAGÖZ
Selçuk HALICI
Süleyman GÜRBÜZ
Volkan ÇİMEN