Erişkin Acil
23 Şubat 2024

Acil kliniğimiz Triyaj ve Arena olarak adlandırdığımız iki muayene alanı olmak üzere hastalarımıza hizmet vermektedir. Ayaktan başvuran hastalar ilk olarak triyaj görevlisi yardımcı sağlık personelleri tarafından değerlendirilmektedir. Triyaj muayene alanında hastaların klinik durumlarını, ESI (Emergency Severity Index- Aciliyet Şiddeti İndeksi) triyaj sistemine göre değerlendirerek Aciliyet Durumuna göre triyaj sorumlusu doktorlara yönlendirir. Triyaj alanımızda dört muayene odası, bir kan alımı ve pansuman odası, bir EKG odası, bir ortopedi odası bulunmaktadır. Triyaj bölümünde bir acil tıp uzmanı, iki pratisyen hekim 7/24 esası ile kesintisiz acil servis hizmeti vermektedir. Arena bölümünde ayaktan takip edilemeyecek daha ağır olan hastalar değerlendirilir. Arena bölümünde tam donanımlı üç Travma ve Resüsitasyon odası, 10 adet monitörlü Gözlem Odası bulunmaktadır. Arena kısmında üç Acil Tıp Uzmanı hekim 7/24 esası ile kesintisiz acil servis hizmeti vermektedir.

  • Triyaj Alanı
  • Arena Alanı
  • Arena Gözlem Odası
  • Travma ve Resüsitasyon Odası

DOKTORLARIMIZ

Eğitim Sorumlusu
Prof.Dr.Yavuz KATIRCI

İdari Sorumlu
Doç.Dr. Sedat BİLGE

Öğretim Üyeleri 

Doç.Dr. Yücel YÜZBAŞIOĞLU
Doç.Dr. Onur TEZEL
 

Dr.Öğr.Üyesi Ertan CÖMERTPAY

Uzman Doktorlarımız
Uzm. Dr. Cengiz KAYA
Uzm. Dr. Hanife Pınar ÇELİKAY
Uzm. Dr. Güçlü AYDIN
Uzm. Dr. Funda GÖK OVALI
Uzm. Dr. Halil MUTLU
Uzm. Dr. Esma KIR
Uzm. Dr. Serkan CERİTLİ
Uzm. Dr. Pınar İSKENDER UYSAL
Uzm. Dr. Mustafa Onursal ATMACA
Uzm. Dr. Yunus Emre DÜNDAR

Asistan Doktorlarımız

Dr.Uzm.Öğrencisi        Ali ÖZBEK

Dr.Uzm.Öğrencisi        Fatma MERCAN

Dr.Uzm.Öğrencisi        Sena Nur AKSAKAL

Dr.Uzm.Öğrencisi        Erhan KARA

Dr.Uzm.Öğrencisi        Ümmü ALTUNKAL

Dr.Uzm.Öğrencisi        Kübra TÜRKYILMAZ

Dr.Uzm.Öğrencisi        Nisa SECERLİ

Dr.Uzm.Öğrencisi        Mehmet DANACI

Dr.Uzm.Öğrencisi        Erkan DAMAR

Dr.Uzm.Öğrencisi        Burak KÖMÜR

Dr.Uzm.Öğrencisi        Ömer MERGEN

Dr.Uzm.Öğrencisi        Muhammed DOĞU

Dr.Uzm.Öğrencisi        Anıl Erkin VURAL

Dr.Uzm.Öğrencisi        Abdulkadir BÜLBÜL

Dr.Uzm.Öğrencisi        Ayşegül YATMAZ

Dr.Uzm.Öğrencisi        Muhammed Yunus BAŞBOZKURT

Dr.Uzm.Öğrencisi        Nilay YÜKSEL

Dr.Uzm.Öğrencisi        Hatice Öznur AKKAN

Dr.Uzm.Öğrencisi        Fethi Oğulcan TAŞ

Dr.Uzm.Öğrencisi        Gizem Ebrar ÇAYLAK

Dr.Uzm.Öğrencisi        Emine ELMA

Dr.Uzm.Öğrencisi        Zeynep ÇETİN

Dr.Uzm.Öğrencisi        Muhammed Furkan ALTUN

Dr.Uzm.Öğrencisi        Muhammed Furkan TÜMER

Dr.Uzm.Öğrencisi        Zeynep Selen SAÇIKARA


Pratisyen Doktorlarımız

Dr. (Pratisyen)             Ferhat MEMİŞOĞLU

Dr. (Pratisyen)             Hatice Mukaddes UÇAR

Dr. (Pratisyen)             Kübra   EMİROĞLU

Dr. (Pratisyen)             Zeynep KAYA

Dr. (Pratisyen)             Volkan KARADAĞ

Dr. (Pratisyen)             İnci Zuhal KAŞGÖZ