Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
18 Mart 2024

KLİNİK TANITIMI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde; 14 Nitelikli hasta yatağı (13 oda tek yataklı,1 oda iki yataklı), 1 özel bakım yatağı, 1 negatif basınçlı oda yatağı olmak üzere 16 hasta yatağı bulunmaktadır. Ayrıca 2 kişilik 1 müşahede odası bulunmaktadır. Kliniğimizde 1 arşiv (idari ve tıbbi), 1 toplantı salonu, 1 eğitim laboratuvarı, 1 poliklinik (iki doktor odalı) ve 2 malzeme deposu (tıbbi ve levazım) yer almaktadır. Ayaktan ve yatan hasta bakımı dışında diğer kliniklerimizde yatan hastalarımızın enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ile kullanmaları gereken kontrole tabi antibiyotiklerin planlaması yapılmaktadır. Kliniğimizde personel sağlığını korumaya yönelik aşı birimimiz de bulunmaktadır.Amaç ve Hedefler:

Poliklinik Hizmetlerinde

Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,
Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi,
Bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasının sağlanması


Klinik Hizmetlerinde
Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,
Antibiyotiklerin rasyonel (Uygun doz ve sürede) kullanımının sağlaması,
Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi,

Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi Aracılığıyla
Hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması
İzolasyon önlemlerine uyumun arttırılması
El hijyenine uyumun arttırılması
Hastane enfeksiyon surveyansının yapılması ve sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması amacıyla önlemler alınması,
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla personelin eğitilmesi

Personel Sağlığının Gelişitirilmesi için
Hastane personelinin standart önlemler hakkında bilgilendirilmesi
Hastane personelinin bulaşıcı hastalıklardan korunması için bilgilendirilmesi
Hastane personelinin aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılanması

DOKTORLARIMIZ

Eğitim Sorumlusu
Prof.Dr.İsmail Yaşar AVCI

İdari Sorumlu
Uzm.Dr.Ertuğrul YAZICI

Eğitim Görevlileri

Prof. Dr.Hakan ERDEM
Prof. Dr. Hanefi Cem GÜL
Prof. Dr. Cemal BULUT
Prof.Dr.İsmail Yaşar AVCI
Prof.Dr.Kemalettin AYDIN
Prof.Dr. Ümit SAVAŞÇI
Prof.Dr.Gülden YILMAZ TEHLİ
Doç.Dr. Aysun YALÇI
Doç.Dr.Zehra KARACAER
Doç.Dr.Cumhur ARTUK

Uzman Doktorlar

Uzm.Dr. Handan İLHAN
Uzm.Dr. Yavuz ÇEKLİ
Uzm.Dr. Ertuğrul YAZICI
Uzm.Dr. Gonca FİDAN
Uzm.Dr. Sevgi SÖKÜLMEZ YILDIRIM 
Uzm.Dr. Mine FİLİZ
Uzm.Dr. Tunahan AYAZ

Uzmanlık Öğrencileri

Dr. Hasan YONCA
Dr. Merve BOZDAĞ
Dr. Melih Ayberk KAPICI
Dr. Kübra SAKA UYULUR
Dr. Elif DOĞAN
Dr. Esma KARAER DEMİR
Dr. Elmas Emsal AYDOĞDU
Dr. Ali Gökhan AKÇAY
Dr. Sibel KOLUŞ
Dr. Refika Nur KAHRAMAN
Dr. Beyza DELİKÜÇÜK
Dr. Sena ŞAKİR
Dr. Kübra DEDE
Dr.İlkim Şevval MEYDANLIOĞLU
Dr. Sena TUNÇER
Dr. Elif BAĞIRAN 


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG