Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
15 Mart 2022

KLİNİK TANITIMI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde; 14 Nitelikli hasta yatağı (13 oda tek yataklı,1 oda iki yataklı), 1 özel bakım yatağı, 1 negatif basınçlı oda yatağı olmak üzere 16 hasta yatağı bulunmaktadır. Ayrıca 2 kişilik 1 müşahede odası bulunmaktadır. Kliniğimizde 1 arşiv (idari ve tıbbi), 1 toplantı salonu, 1 eğitim laboratuvarı, 1 poliklinik (iki doktor odalı) ve 2 malzeme deposu (tıbbi ve levazım) yer almaktadır. Ayaktan ve yatan hasta bakımı dışında diğer kliniklerimizde yatan hastalarımızın enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ile kullanmaları gereken kontrole tabi antibiyotiklerin planlaması yapılmaktadır. Kliniğimizde personel sağlığını korumaya yönelik aşı birimimiz de bulunmaktadır.Amaç ve Hedefler:

Poliklinik Hizmetlerinde

Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,
Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi,
Bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasının sağlanması


Klinik Hizmetlerinde
Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,
Antibiyotiklerin rasyonel (Uygun doz ve sürede) kullanımının sağlaması,
Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi,

Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi Aracılığıyla
Hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması
İzolasyon önlemlerine uyumun arttırılması
El hijyenine uyumun arttırılması
Hastane enfeksiyon surveyansının yapılması ve sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması amacıyla önlemler alınması,
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla personelin eğitilmesi

Personel Sağlığının Gelişitirilmesi için
Hastane personelinin standart önlemler hakkında bilgilendirilmesi
Hastane personelinin bulaşıcı hastalıklardan korunması için bilgilendirilmesi
Hastane personelinin aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılanması

DOKTORLARIMIZ

Eğitim Sorumlusu ve İdari Sorumlu 

Prof. Dr. Cemal BULUT

Eğitim Görevlileri
Prof. Dr. Hanefi Cem GÜL(GSMYO Müdürü)
Prof. Dr. Cemal BULUT
Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI 

Prof.Dr.Kemalettin AYDIN (SBÜ Rektör Yardımcısı)
Doç.Dr.Gülden YILMAZ
Doç.Dr. Aysun YALÇI
Doç.Dr. Ümit SAVAŞÇI
Doç.Dr.Zehra KARACAER

Dr. Öğr.Üyesi Cumhur ARTUK

Uzman Doktorlar
Uzm. Dr. Handan İLHAN
Uzm. Dr. Yavuz ÇEKLİ
Uzm. Dr. Ertuğrul YAZICI
Uzm.Dr. Gonca FİDAN

Uzmanlık Öğrencileri
Dr. Burcu ÇALIŞKAN DEMİRKIRAN
Dr. Mine FİLİZ
Dr. Tunahan AYAZ

Dr. Sümeyye KÖŞGER 
Dr. Hasan YONCA
Dr. Merve BOZDAĞ
Dr. Şeyma KUVVETLİIŞIK
Dr. Melih Ayberk KAPICI
Dr. Elif DOĞAN
Dr. Kübra SAKA UYULUR

Dr. Elmas Emsal AYDOĞDU 
Dr. Ali Gökhan AKÇAY
Dr. Merve ÇELİK


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER