Palyatif Bakım Kliniği
11 Nisan 2022

1.jpg

PALYATİF BAKIM KLİNİĞİ

PALYATİF:

Latince Pallium Ve İngilizce Palliate Kelimelerinden Köken Alır. Geçici, Hafifletici, Rahatlatıcı Demektir.

Dünya sağlık örgütü (DSÖ) bu kavramı ilk olarak 1989 yılında tanımlamış ve daha sonra bu alanda çalışmalar devam etmiştir. Palyatif bakım kavramı özellikle kronik hastalıklar açısından önem taşımaktadır (örn: kanser) palyatif bakım programları, kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan ve bu sorunlarla yaşayan bireylerin sayısındaki artış ve sağlık profesyonellerinin bu hastaların nitelikli bakımlarına yönelik ilgilerinin artması sonucunda son yıllarda hızla gelişmiştir.

Palyatif Bakım Kliniğimiz Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji – Kalp damar Binası 2.katta Sağlık Bakanlığı 2015 yılında yayınlanan Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki yönergeye uygun olarak 17 yataklı olarak 27 Nisan 2017 yılında tescil edilmiş olup Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK ve Uzm. Dr. Nihal DURMAZ’ın önderliğinde kurulmuştur.

 

2.jpg

AMAÇ:

Kabul edilen hastanın şikayetlerine yönelik tedavisini gerçekleştirmek, hastaların komplikasyon risklerini en aza indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hastayı ve hasta yakınını evde bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri vererek yaşam kalitesini artırmak.

MİSYONUMUZ:

Yaşamı tehdit eden bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan ağrı ve diğer problemlerin erken tanınması ve değerlendirilmesi ile fiziksel psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması, yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan hasta ve hasta yakınlarının desteklendiği multidisipliner yaklaşımlardır.

VİZYONUMUZ:

Her hastanın tedavisi ve bakımında hasta ve aile ile birlikte ortak karar alınmasının sağlanması, hastaların beklenen yaşam süreleri içinde mümkün olduğu kadar aktif yaşamasının sağlanması,

YATIŞ ENDİKASYONLARIMIZ

  • Kanser
  • İleri evre koah
  • Motor nöron hatalıkları
  • Alzheimer hastalığı
  • ALS(Amyotrofik Lateral Skleroz)
  • MS(Multipl Skleroz)
  • Musculer Distrofi
  • Parkinson Hastalığı
  • Felç(Fonksiyonlarının en az %50 si kaybedilmiş)
  • İleri dönem organ yetmezlikleri(kalp,akciğer,böbrek,karaciğer)

 

         3.jpg

 PALYATİF BAKIM EKİBİ
Doktor
Hemşire
Psikolog
Sosyal Hizmet Uzmanı
Din Görevlisi
Diyetisyen
Fizyoterapist
Gönüllüler
Sivil Toplum Kuruluşları
PALYATİF BAKIM;
Etkin ve yerinde semptom kontrolü ile hastaların yaşam kalitesini yükseltmek,
Profesyonel psikolog ve manevi destek uzmanından aile ve hasta yakınlarına psikolojik ve manevi destek sağlanması,
Bilgilendirme, hasta bakım konusunda eğitim ve iletişimin sağlanması,
Kişiye özel kültürümüze uyumlu ve esnek bakım,
Hasta ve yakınlarının sosyal etkinliklerde bulunmasını sağlamak, uğraşı ve terapi gibi etkinliklerle sosyal aktivitelerini artırmak,
Bilimsel yayınlar ve toplumun temel ihtiyaçları doğrultusunda palyatif bakımın uygulanmasını sağlamak,
Hastanın evde bakım birimi ile eve entegrasyonunu sağlamak, tıbbi medikal ürünlerin sağlanması hususunda yardımcı olmak.(ilaç, mama raporu gibi) hizmetlerimiz arasındadır.

PALYATİF BAKIM KLİNİĞİ SORUMLU DOKTORU
Uzm.Dr. Hilal ZENGİN

PALYATİF BAKIM KLİNİĞİ DOKTORLARI
Dr. Sami FAZLIOĞLU
Dr. Güneş AYGÜN
 4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg