Geriatri
28 Mart 2024

KLİNİK TANITIMI

Gülhane Geriatri Bilim Dalı 1995 yılında kurulmuş, Türkiye’de yaşlı sağlığı alanında hizmet vermeye başlayan ilk merkezlerden biridir. 26 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmetine devam etmektedir. Kliniğimizde 1 profesör doktor, 4 geriatri yan dal uzmanlık öğrencisi, 1 gerontolog ve 1 idari işler memuru görev yapmaktadır.

Ülkemizde tüm nüfus içinde yaşlı bireylerin oranı hızla artmaktadır. Bu bireylerde yaşlanmanın fizyolojik etkisiyle birden fazla sağlık sorunu ortaya çıkmakta, buna bağlı işlevsel yetersizlikler, bilişsel sorunlar, psikolojik rahatsızlıklar, düşmeler, çok ilaç kullanımı ile ilaç yan etkileri ve hastaneye yatışlar daha fazla görülmektedir. Yaşlı yetişkinlerin birçok sorununun tek merkezde çözülmesi ve takip edilmesi tedavileri kolaylaştıracağından Geriatri (Yaşlı Sağlığı) bilimine ihtiyaç doğmuştur.

Geriatri (Yaşlı Sağlığı), 65 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşlanma süreçlerini ve bu süreçte yaşayabilecekleri bilişsel, fonksiyonel, psiko-sosyal sorunları kapsamlı olarak ele alan bir bilim dalıdır. Geriatri uzmanları tıbbi sorunların yanı sıra koruyucu hekimlik uygulamaları ışığında  “sağlıklı yaşlanma” için; uygun egzersiz, sağlıklı beslenme ve düzenli hayat tarzı önerileri ile yaşlı yetişkinlerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefler.

Kliniğimizde “Ayrıntılı Geriatrik değerlendirme” yapılarak ileri yaşlarda sık görülen bellek bozukluğu (bunama ), depresyon, uyku problemleri, çok ilaç kullanımı, beslenme bozukluğu, idrar kaçırma, düşmebası yaraları veosteoporoz (kemik erimesi) gibi durumların tanısı konulup tedavileri başlanabilmektedir.

Bunların yanı sıra “Geriatri yan dal uzmanlık eğitim programı” kapsamında güncel literatür üzerinden makale, vaka ve seminer sunumları yapılmakta ve de bilimsel tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğretim üyeleri tarafından yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik kapsamlı dersler anlatılmaktadır.

“Ayrıntılı Geriatrik değerlendirme” kapsamında kliniğimizde:

 • Yaş grubuna uygun yaklaşımlar ile kapsamlı tıbbi değerlendirme,
 • Kronik hastalıkların değerlendirilmesi,
 • İşlevselliğin incelenmesi; yaşam aktivitelerinin değerlendirilerek bağımlılığın belirlenmesi,
 • Duygu durum değerlendirilmesi ile depresyon, anksiyete ve bakıcı tükenmişliğinin incelenmesi,
 • Bilişsel değerlendirme; bellek ve diğer bilişsel alanların değerlendirilmesi,
 • İlaçların değerlendirilmesi: gereksiz ve çok ilaç kullanımının engellenmesi,
 • Kırılganlık (yaş ve mevcut hastalıklarla birlikte fizyolojik rezervlerin azalmasına bağlı strese karşı savunmasızlık ve güçsüzlük hali) tespiti ve gerekli müdahalelerin yapılması,
 • İdrar kaçırma (inkontinans) değerlendirilmesi; mesane günlüğü tutulması,
 • Yürümenin değerlendirilmesi; denge-yürüme testi, yürüme hızı incelemeleri,
 • Düşmelerin değerlendirilmesi,
 • Sarkopeni (kas erimesi) açısından kas gücü ve miktarının değerlendirilmesi,
 • Beslenmenin değerlendirilmesi için gıdaya ulaşım, çiğneme-yutma becerisi, beslenme günlüğünün takibi,
 • Uykunun süre, zaman, kalite, seyir açısından değerlendirilmesi,
 • Sosyoekonomik durumun değerlendirilmesi,
 • Yaşlı suistimalinin değerlendirilmesi ve gereklilik durumunda sosyal hizmetlerden yardım alma,
 • Bakıcı yükünün azaltılması ve bakıcı tükenmişliği adına girişimler uygulanmaktadır.

 

SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZLERİ (YAŞAM) POLİKLİNİĞİ

YAŞAM polikliniğimizde Keçiören’de ikamet eden 80 yaş üstü büyüklerimiz için uzman hekim, gerontolog, hemşire ve tıbbi sekreterle hizmet verilmektedir. Polikliniğimizde takibe aldığımız büyüklerimizin, 80 yaş üstü özel sorunlarını da kapsayacak şekilde ayrıntılı muayene ile değerlendirip tıbbi takipleri ve tahlilleri yapılmakta, kendilerine ve ailelerine sağlıklı yaşlanma ve bakım planlamaları hakkında danışmanlık verilmektedir. Bu poliklinik sayesinde büyüklerimizin sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaşmakta ve birimimizde görevli hekimlerce sağlık durumları tek merkezden takip edilebilmektedir. İhtiyaç olduğunda gerekli kliniklere yönlendirme merkezimiz üzerinden yapılabilmektedir. Hastaneye gelmeleri zorlu olan bu yaş grubu için uzaktan sağlık hizmeti de verilmektedir.

Bu poliklinik hizmetinden yararlanmak ve ayrıntılı bilgi almak için 0312 304 3126 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Özetle; 

65 yaşından sonra her bireyin;

1)    Genel kontrol,

2)    Sağlıklı yaşlanmanın püf noktalarını öğrenme

3)    Hastalıklardan korunma,

4)    Kronik hastalıkların (hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, KOAH…vb.) tedavisi,

5)    Yaşlılığa özgü problemlerin çözümü (unutkanlık, idrar kaçırma, düşme, çok ilaç kullanma…vb.)konularında polikliniğimize müracaat etmelerini önermekteyiz. 

 
Unutmayalım ki siz büyüklerimizin yaşlanmanın doğal seyrinde gördüğünüz şikâyetler belki de bir hastalığın belirtisi olabilir.

 

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. Mehmet İlkin NAHARCI

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Mehmet İlkin NAHARCI

Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri
Dr. Ebru ÇAKIR

Dr. Hatice Tuğba YAZIR
Dr. Mustafa ÇETİN
Dr. Zehra SARIKAYA DEMİRBAŞ

Gerontolog
Gr. Özge PEHLİVAN

İdari İşler Memuru
Sonay SAMUR