Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
09 Mayıs 2024

KLİNİK TANITIMI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 1957 yılında kurulmuştur. Altmış yıldır çocuklara hizmet veren kliniğimizde toplam yatak sayısı 30, küvöz sayısı ise 17’dir.

Genel pediatri polikliniğinde uzman hekimler tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir, ek olarak iki poliklinikte de sağlam bebek muayene ve izlemi yapılmaktadır.Klinik laboratuvarında terapötik aferez işlemleri (kök hücre aferezi, lökoferez ve plazma değişimi) ve diğer laboratuvar işlemleri yapılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca ayaktan ve yatan hastalar için bir uzman diyetisyen tarafından tıbbi beslenme tedavisi verilmektedir.

Çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk onkolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk alerjisi ve yenidoğan polikliniklerinde yan dal uzmanı hekimler tarafından poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

Pediatrik Kemik İliği/Kök Hücre Nakil Merkezi, kliniğimizde 2001 yılında faaliyete başlamıştır. Çocuk hematolojisi ve çocuk onkolojisi birimlerinin iş birliği ile otolog ve aile içi veya akraba dışı vericilerden allojeneik kök hücre nakli yapılmaktadır.

Çocuk kardiyolojisi polikliniğinde transtorasik ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi işlemlerine ek olarak tanısal ve girişimsel kateterizasyon, anjiografi ve elektrofizyolojik çalışmalar yapılabilmektedir.

Çocuk gastroenterolojisi polikliniğinde hastalara tanı ve tedavi amaçlı endoskopi işlemi yapılabilmektedir.

Yenidoğan kliniği üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım hizmeti vermektedir. Yenidoğan kliniğinde çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin takip ve tedavilerinin yanısıra, nitrik oksit tedavisi, hipotermi tedavisi ve prematüre retinopatisi (ROP) lazer tedavileri uygulanmaktadır.

Çocuk nefrolojisi polikliniğinde yatan ve ayaktan başvuran hastalara hizmet sunulmakta ve gerekli görülen hastalara hemodiyaliz yapılabilmektedir.

Çocuk endokrinolojisi polikliniğinde yatan ve ayaktan başvuran hastalara hizmet sunulmaktadır.

Çocuk nörolojisi polikliniğinde yatan ve ayaktan başvuran hastalar için tanısal amaçlı elektroensefalografi işlemi yapılabilmektedir. 

Çocuk enfeksiyon polikliniğinde ayaktan başvuran ve yatan hastalara hizmet sunulmaktadır.

Kliniğimizde uzun süreli yatarak tedavi gören çocukların eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yalçın Eskiyapan İlkokulu’na bağlı, bir öğretmeni olan hastane sınıfı da hizmet vermektedir.

9 yaşından küçük çocukların kan alma işlemi kliniğimizdeki kan alma merkezinde yapılmaktadır.

Kliniğimizde çocukların hastane korkusunu yenmeleri ve beklerken sıkılmamaları için oluşturulmuş bir adet çocuk oyun parkı da bulunmaktadır.

Çalışma ve Eğitim Programı

Her gün sabah saat 8:15-9:00 arasında servis ekibi tarafından yatan hasta eğitim viziti yapılmaktadır. Her salı 15:00-16:00 arası seminer, her çarşamba 15:00-16:00 arası olgu sunumu ve dosya viziti, her perşembe 15:00-16:00 arası makale toplantısı yapılmaktadır. Bunlara ek olarak ilgili yan dal birimlerince yan dal uzmanlık öğrencileri için uzmanlık alanıyla ilgili eğitim programı da uygulanmaktadır.

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu

Prof. Dr. Bülent ÜNAY, Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Öğretim Üyeleri ve Eğitim Görevlileri
Prof. Dr. Ayhan KILIÇ, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı
Prof.Dr. Sebahattin VURUCU, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Prof. Dr. Necati BALAMTEKİN, Çocuk Gastroenterelojisi Uzmanı
Prof. Dr. Belma SAYGILI KARAGÖL, Yenidoğan Uzmanı
Prof. Dr. Orhan GÜRSEL, Çocuk Hematolojisi Uzmanı
Prof.Dr.Erman ATAŞ, Çocuk Onkolojisi Uzmanı
Prof. Dr.İsmail Zafer ECEVİT,Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
Doç. Dr. Onur AKIN, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı
Doç. Dr. Nazlı ERCAN, Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Uzmanı
Doç.Dr. Ahmet BOLAT, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Doç.Dr. Aysun TEKELİ, Çocuk Acil Uzmanı

Dr.Öğr.Üyesi Cengiz ZEYBEK, Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
Dr.Öğr.Üyesi Mutluay ARSLAN, Çocuk Nörolojisi Uzmanı


Yan Dal Uzman Doktorlar

Doç. Dr. Sevinç ODABAŞI GÜNEŞ, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı
Doç. Dr. Beste ÖZSEZEN, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Erhan ÇALIŞICI, Yenidoğan Uzmanı
Uzm. Dr  Eda BALKAYA, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı 
Uzm. Dr. Nuray ALPMAN, Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Cihangül BAYHAN, Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
Uzm. Dr. Mehmet BAŞTEMUR, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. İrem TURGAY YAĞMUR, Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Uzmanı 
Uzm. Dr. Yasin Maruf ERGEN, Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Aydın ADIGÜZEL, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Neslihan BİLGİN, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Emre ÖZER, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Damla Pınar YAVAŞ KOCAOĞLU, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Uzm. Dr. Şahin SİNCAR, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Uzm. Dr. Pınar YAVUZ TAZE, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Özlem ÇOLAK, Çocuk Acil Uzmanı


Uzman Doktorlar
Uzm. Dr. Kazım KUTLUTÜRK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Meral ŞİMŞEK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Eyüp GEYİK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Bahar ÖZTELCAN GÜNDÜZ, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı 
Uzm. Dr.Elmas YILMAZ, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr.Birol HERDEM, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr.Ahmet DOKSAL, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Büşra AKCA, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Semra AKA, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Betül Cansever AKAY, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı


Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri    

Uzm.Dr. Hasan ÇELİK, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr  Coşkun Fırat ÖZKEÇECİ ,Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr  Edibe Gözde BAŞARAN , Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. Nadir YALÇIN, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. Ekrem Emre YILMAZ, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. Nursel KARA ULU, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. Esra YAZARLI, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. Fadime DEMİR, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanlık Öğrencisi

Uzmanlık Öğrencileri
 

Dr. Mina MISIRLIGİL
Dr. Muhammet Furkan KALIN
Dr. İbrahim Emre KALAY
Dr. Merve TIRIS 
Dr. Sümeyye TÜRK
Dr. Seyyidenur ERDEM
Dr. Zeynep Begüm ERENSOY
Dr. Duygu GÜNDÜZ
Dr. Kübra ÜNAL
Dr. Kübra KOÇAKLI
Dr. Sahra GÖKÇEN
Dr. Damla Gül KESKİN
Dr. Merve YEŞİLALAN
Dr. Ziya Ayberk ÖZBEK
Dr. Tuğba İPEK
Dr. Fatma Serencan ELİBOL
Dr. Muhammet GÜNDOĞAN
Dr. Şeyma Nil ASLAN
Dr. Yusuf ÖZKARABACAK
Dr. Abdullah AKIN 
Dr. Mustafa AKKAYA
Dr. İmren GÖKTAŞ
Dr. Dilara BAŞEL
Dr. Sonnur SANGU
Dr. Tuğbanur KARASU
Dr. Sinem DOĞAN
Dr. Anıl SABAHOĞLU
Dr. Feyza Nur ŞAHİN
Dr. Beyza BABAYİĞİT
Dr. Merve Nur DOĞANGÖNÜL
Dr. Hüsnü Kağan BAYINDIR
Dr. Merve EREN
Dr. Şerife BOZDOĞAN
Dr. Mahmut Adem KURT
Dr. Osman Berat CAMUZ
Dr. Şule ERCAN GÜLLÜOĞLU
Dr. Nurdan HACIRCILAR
Dr. Muhammed Berkay GÜNDÜZ


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg