Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
17 Mayıs 2024


Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Test Rehberi


LABORATUVAR TANITIMI


Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarı hastaneye bitişik olarak inşa edilmiş iki katlı müstakil binasında hizmet vermektedir. Poliklinikler bölgesinde bulunan ortak numune kabul merkezi aracılığı ile rutin bakteriyoloji, seroloji, mikobakteriyoloji, mikoloji, viroloji, parazitoloji, moleküler mikrobiyoloji, hepatit ve temel immünoloji alanında ayaktan hastalardan örnek kabulü yapmaktadır. Ayrıca klinikler tarafından alınmış olan yatan hasta kaynaklı örnekler ile spermiyogram gibi örneklerin kabulü ise klinik girişindeki örnek kabul noktasında gerçekleştirilmektedir. Yıllık hizmet verilen hasta sayısı yaklaşık olarak 125.000 hasta olup, gerçekleştirilmiş olan yıllık test sayısı ortalama 375.000’dir. En kısa sürede doğru sonuçlar vermeyi hedefleyen mikrobiyoloji laboratuvarı hasta örneklerinden üretilen mikroorganizmaların tanımlamasında klasik yöntemlere göre daha kısa sürede (yaklaşık 5 dakika) sonuç veren ve Türkiye'de sayılı merkezlerce kullanılan MALDI-TOF kütle spektrometre cihazını kullanmaktadır. Sağlık Bakanlığınca tüm hastaneler için zorunlu tutulan laboratuvar ruhsatı bulunan bir laboratuvardır.

DOKTORLARIMIZ

Eğitim Sorumlusu
Prof.Dr.Şinasi Taner YILDIRAN

İdari Sorumlu
Doç.Dr. Tuğrul HOŞBUL

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Şinasi Taner YILDIRAN
Prof.Dr.Mehmet BAYSALLAR
Prof.Dr.Ali ALBAY
Prof.Dr.Remzi Engin ARAZ
Prof.Dr.Mehmet Tevfik YAVUZ
Prof.Dr.Ramazan GÜMRAL
Prof.Dr.Fatih ŞAHİNER
Prof.Dr.Soner YILMAZ

Doç.Dr.Özgür KORU

Doç.Dr.Tuğrul HOŞBUL
Doç.Dr.Orhan BEDİR

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa GÜNEY

Uzman Doktorlar

Uzm.Dr.Kemal TEKİN
Uzm.Dr.Fatime YILDIZ
Uzm.Dr.Serhat DUYAN
Uzm.Dr.İsmail Selçuk AYGAR
Uzm.Dr.(TUTG) Cüret ALEV
Uzm.Dr.Sevgi YILMAZ HANCI 


Uzmanlık Öğrencileri

Dr. Kübra ATILAN
Dr. Hande ÖZCAN
Dr. Canset Nur AYDOĞAN
Dr. Gökçe Çiçek KARAMAN
Dr. Aylin KAHYAOĞLU
Dr. Ilgaz KURT
Dr. İrem UNAT
Dr. Hasan KARAKUŞ
Dr. Zehra Leyla YAPALAK
Dr. Ayşe KORKMAZ