Anlaşmalı Kurumlar
23 Şubat 2024

No

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar

Başvuruda İstenilen Belgeler

1.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar

T.C Kimlik numarasını içeren Kendisine ait geçerli kimlik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

a. SSK

b. Emekli Sandığı

c. Bağ-kur

ç.Yeşil Kart

d. İsteğe Bağlı Siğorta

e. Er-Erbaş

f. Sosyal Hizmetler (Çocuk esirgeme ve Huzurevlerinden gelenler)

g. Yurt dışı Sigortalılar (Yupass No Olanlar)

ğ. 18 Yaş altı Hastalar

h. Analık Hali

2.

Tutuklu ve Hükümlüler

Sevk belgesi

3.

Yoklama Eri

Sevk belgesi

4.

Suriyeli hastalar

Kimlik (Ankara iline kayıtlı olma koşulu vardır.)

5.

Odalar ve Borslar Birliği Personeli

Çalışan için Sevk belgesi, Emekli için Sağlık Karnesi Fotokopisi ve T.C. Kimlik kartı fotokopisi.

6.

Büyükelçilikler

Sevk belgesi

7.

Yurt dışı Sigortalılar (Yupass No Olmayan)

Sağlık Yardım belgesi ve Kimlik Kartı Fotokopisi

8.

Yabancı Uyruklu Hastalar

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Uygulanır. Pasaport ile Başvuru yapılmalıdır.

9.

Ücretli Hastalar

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Uygulanır.

10.

Resmi Anlaşmalar

Kurum Kimlik Kartı ile Başvuru yapılır. Başvuru yapılan bölüm tarafından Kurum internet sitesinden Provizyon çıktısı alınır.

 

a. TBMM Millet vekilleri

b.Danıştay

c. Sayıştay

ç. Yargıtay

d. Hakimler ve Savcılar kurumu Üyeleri

e. Genel kurmay Başkanı, Kuvvet komutanları ve Orgeneral/Oramiral Rütbesinde olanlar ve Emeklileri

f. Anayasa Mahkemesi & Üyeleri

11.

Hizmet Satın alma Protokolü Gereği Tüm Kamu Hastaneleri

Sevk belgesi

12.

Bankalar

 

 

a. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı

Hak Sahipliği Tanıtım Kartı ve T.C. Kimlik kartı fotokopisi.

b. Akbank Mensuplari Tekaüt Sandiği Vakfı (Aksandik)

Ayaktan işlemlerde Sevk formu ya da Kurum Kimlik kartı ile T.C. Kimlik kartı fotokopisi, Yatış işlemlerinde ise Yatış Mektubu

c. Şekerbank TAŞ Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı

Sevk Belgesi ve T.C. Kimlik kartı fotokopisi.

ç. Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.

Kimlik Kartı ile Başvuru yapılır. Başvuru yapılan bölüm tarafından kurum internet sitesinden Provizyon çıktısı alınır.

d. Yapı Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı

Sevk belgesi ya da Kurum Kimlik kartı ile T.C. Kimlik kartı fotokopisi

e. TC Ziraat Bankası & Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Başvuru yapan kişiye ait Promed kart ve T.C. Kimlik kartı fotokopisi.

f. Türkiye İş Bankası A.Ş.

Sevk Belgesi ve T.C. Kimlik kartı fotokopisi.

g. Garanti Bankası A.Ş.

Sevk Belgesi ve T.C. Kimlik kartı fotokopisi.

13.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Sevk edilen hastalar

Sevk belgesi