Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
10 Ekim 2023

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca; güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

1. Çalışan personelin sözlü veya yazılı şikayet, dilek ve önerilerini kabul eder
2. Başvuruları raporlandırır
3. Gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlar ve başvuranlara geri bildirimde bulunur.
4. Beyaz kod bildirimlerini takip eder.
5. Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip eder.
6. Hasta ve hasta yakınları ile iletişim, öfkeli kişilerle iletişim konusunda eğitimler yapar veya yapılmasını sağlar
7. Aylık olarak başhekimliğe rapor sunar.

Sağ.Me.Tehlil BOSTAN (Birim Sorumlusu)