Genel Cerrahi
14 Mart 2024

KLİNİK TANITIMI

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği tarihçesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kuruluşu ile başlar. Kliniğimiz Türkiye’nin en köklü ve tecrübeli genel cerrahi kliniklerindendir. 1898 yılından beri Türkiye’de genel cerrahinin lokomotifi özelliğini taşıyan kliniğimizde kurulduğundan itibaren 600’ün üzerinde genel cerrahi uzmanı ve 100’ün üzerinde genel cerrahi öğretim üyesi yetişmiştir. Birçok üniversitenin genel cerrahi kliniklerinin kuruluşunda öncülük yapan kliniğimiz modern tıbbın gerekliliği olarak oluşan branşlaşma çerçevesinde Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji branşının gelişmesinde de öncü olmuştur. Ayrıca Türkiye’de harp cerrahisinin kuruluşunu yapmış ve bu konuda birçok ilke imza atmıştır. Bu çerçevede kliniğimiz Türkiye’de kan bankacılığının da temellerini atmıştır. Kliniğimiz aynı zamanda karaciğer, ince barsak ve böbrek nakillerinde de üst sıralarda yerini almıştır.

Genel Cerrahi ve İlişkili üst ihtisas yan dalları olan Cerrahi Onkoloji, Harp Cerrahisi ve Gastroenteroloji Cerrahisi konularında tecrübeli uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Bunun yanında klinik kapsamında özellikli ve nitelikli multidisipliner olarak hizmet veren Diyabetik Ayak Kliniği vardır. Genel Cerrahi, Cerrahi Onkoloji, Harp Cerrahisi ve Gastroenteroloji Cerrahisi adına iki katta 95 hasta yatağı vardır. Ek olarak ayrı bir katta Diyabetik Ayak Kliniği adına 11 hasta yatağı vardır.

Genel Cerrahi adına iki ameliyathane masası, Cerrahi Onkoloji adına bir ameliyathane masası ve Gastroenteroloji Cerrahisi / Diyabetik Ayak Kliniği adına bir ameliyat masası hizmet vermektedir. Robotik Cerrahi hastaları ortak robotik cerrahi masasında ameliyat edilmektedir.

Genel Cerrahi adına bir tanesi Sağlık Kurulu adına olmak üzere 5 poliklinik odası hizmet vermektedir. Bunun yanında öncellikle kanser hastalarına hizmet veren bir Cerrahi Onkoloji polikliniği ve özellikli gastrointestinal sistem hastalıklar konusunda hizmet veren bir Gastroenteroloji Cerrahi polikliniği vardır. Ana Cerrahi Polikliniğinde aynı zamanda anal muayenelerde kullandığımız bir proktoloji muayene masamız vardır.

Cerrahi Servislerinin içinde küçük işlemlerin yapıldığı iki adet, poliklinik alanında bir adet ve acil cerrahi alanında bir adet küçük müdahale-pansuman odaları vardır.

Kliniğin içinde haftada iki gün Anestezi altında olmak üzere randevulu sistem ile çalışan bir endoskopi odası hizmet vermektedir. Cerrahi endoskopi odasında gastrointestinal sisteme yönelik yapılan tanısal (özefagogastroskopi, rektosigmoidoskopi, kolonoskopi) amaçlı girişimler gerçekleştirilebilmektedir.

Acil Servis içinde yer alan Cerrahi adına bir erken müdahale doktor odası vardır. Acil cerrahi hizmetleri günün 24 saati kesintisiz devam etmekte olup, dış merkezlerden sıklıkla acil sevkler alınmaktadır. Acil küçük işlemler lokal anestezi altında müdahale odalarında tedavi edilirken ameliyatlar kısa sürede acil cerrahi salonlarında operasyona alınmaktadır. Bu kapsamda merkezimiz oldukça deneyimli olup acil iç güvenlik yaralılarımıza hızlı ve optimal cerrahi müdahale ve yönetimi yapan başarılı bir merkezdir.

Yoğun Bakım ihtiyacı olan hastalar ünite içinde bulunan Yoğun Bakım Ünitesi yakın bakıma alınmaktadırlar.

Genel Cerrahi ve üst yan dalları olan Cerrahi Onkoloji, Harp Cerrahisi ve Gastroenteroloji Cerrahisinde her türlü cerrahi hastalık güncel cerrahi tekniklerle tedavi edilmektedir. Ülkemizin saygın ve konusunda yüksek akademik başarıları olan bir ekip tarafından ameliyat işlemleri yürütülmektedir.

Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı altında robotik cerrahi ameliyatlar başarı ile uygulanabilmektedir.

Kliniğimiz birçok cerrahi kongrede düzenleyici görevi üstlenmiş, birçok ulusal ve uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde halen eğitim-öğretimlerine devam etmektedir. Genel cerrahi uzmanlık öğrencileri de kliniğimizde eğitim-öğretimlerine devam etmektedir.


BAŞLICA UYGULANAN CERRAHİ TEDAVİLER

MEME CERRAHİSİ

 • Meme Biyopsisi ± ROLL / Tel Lokalizasyon
 • Segmenter Mastektomi
 • Parsiyel Mastektomi + Otolog Doku Transferi
 • Mastektomi ± Aksiller Dissseksiyon
 • Cilt Koruyucu Mastektomi ± İmplant Rekonstruksiyonu
 • Meme Koruyucu Cerrahi
 • Onkoplastik Meme Cerrahisi


TİROİD ve PARATİROİD CERRAHİSİ

 • Total / Near Total/Hemi Tiroidektomi
 • Santral Boyun Disseksiyonu ± Modifiye Radikal Boyun Disseksiyon Tipleri
 • Paratiroid Adenom Eksizyonu
 • Total Paratioid Bez Eksizyonu ± Paratiroid İmplantasyonu
 • Cistrunk Operasyonu


SURRENAL CERRAHİSİ

Robotik / Laparoskopik / Açık Surrenalektomi


ÖZEFAGUS CERRAHİSİ
 • Özefagial Myotomi
 • Özefagus Divertikül Eksizyonu
 • Transthorasik Özefajektomi 
 • Transhiatal Özefajektomi*
 • En Bloc Özefajektomi*
  • *± Abdominal, Mediastinal ve Gereklilik Durumlarında Servikal Lenf Nodu Disseksiyonları


MİDE CERRAHİSİ

 • Robotik / Laparoskopik / Açık Total / Subtotal/Parsiyel Mide Rezeksiyonları ± DI, DII ve Gereklilik Durumunda DIII Lenf Nodu Disseksiyonları
  • ± Gereklilik Durumunda Sitoreduksiyon Cerrahisi
 • Laparoskopik Sleeve Gastrektomi, Obezite Bypass Girişimleri
 • Peptik Ülser Hastalarında Vagotomi + Drenaj /Rezeksiyon ± Vagotomi Tipleri


HEPATOPANKREATİKOBİLİYER CERRAHİ

 • Laparoskopik Kolesistektomi
 • Laparoskopik Safra Yolları Girişimleri
 • Segmenter Karaciğer Rezeksiyonları
 • Sağ / Sol (Ekstended) Hepatektomi
 • Pankreas kitle Enukleasyonu
 • Distal / Santral Pankreatektomi
 • Whipple Prosedürü (Pankreatikoduodenektomi)
 • Karaciğer Kist Hidatik Ameliyatları


KOLOREKTAL CERRAHİ 

 • Robotik / Laparoskopik / Açık Sağ / Sol Hemikolektomi, Genişletilmiş Sağ / Sol Kolon Rezeksiyonları, Total / Subtotal Kolektomiler
 • Robotik / Laparoskopik / Açık Anterior Kolon Rezeksiyonu
 • Robotik / Laparoskopik / Açık Low Anterior Kolon Rezeksiyonu
 • Robotik / Laparoskopik / Açık Abdominoperinoeal Kolon Rezeksiyonları
  • ± Gereklilik Durumunda Sitoreduksiyon Cerrahisi

   

  ANOREKTAL ve PERİANAL CERRAHİ

 • Açık / Kapalı / Submukoza /Stapler Hemoroidektomi
 • Anal Fistül Eksizyonu, Fistulotomi, Seton Uygulaması, Flep Rekonstrüksiyonları
 • Pilonoinal Sinüs Eksiyonu ± Flep Rekonstruksiyonu
 • Lapaoroskopik Rektal Prolapsus Ameliyatları
 • Lateral İnternal Sfinkterektomi ± Fissurektomi


FITIK CERRAHİSİ

 • Laparoskopik Mesh / Primer, İnsizyonel / Primer Batın Duvarı Herni Onarımı
 • Laparoskopik Total Abdominal Preperitoneal Onarım
 • Ekstraperitoneal Laparoskopik Onarım
 • Bassini Onarımı / Mc Vay onarımı / Mesh Takviye


DİĞER

 • Laparoskopik / Açık Spleenektomi
 • Laparoskopik Hiatal Herni Fıtık Onarımı
 • Laparoskopik Tüm İnce Barsak Müdahaleleri
 • Açık /Laparoskopik Acil Eksplorasyon ve Operasyonlar
 • İntabdominal Kitle Eksizyonları
 • Malign/Benign Yumuşak Doku Eksizyonları
 • Cilt Tümör Eksizyomları ± İnguinal / Aksiller Lenf Nodu Disseksiyonu

DOKTORLARIMIZ
Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK (Cerrahi Onkoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof. Dr. Kerim Bora YILMAZ (Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu)
Doç. Dr. Oğuz HANÇERLİOĞULLARI (Genel Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu)
Prof. Dr. Ali İhsan UZAR (Harp Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof. Dr.  Abdurrahman ŞİMŞEK (Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof. Dr. Nazif ZEYBEK
Prof.Dr.Mehmet ERYILMAZ
Prof. Dr.  Ali Kağan COŞKUN
Prof.Dr.Aytekin ÜNLÜ (Ameliyathane Birim Sorumlusu)
Prof. Dr. Necdet ÖZÇAY (Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı)
Doç. Dr. Şahin KAYMAK

Doç.Dr. Rahman ŞENOCAK
Doç.Dr.Şevket Barış MORKAVUK(Cerrahi Onkoloji Uzmanı)
Doç. Dr. Salih CELEPLİ-
Doç. Dr. Mehmet Zeki BULDANLI-
Dr.Öğr.Üye Müjdat TURAN

Uzm. Dr. Murat ÖZKARA
Uzm. Dr. Sibel ÖZKARA
Uzm. Dr. Fatoş Fulya OKUDUR-

Uzm. Dr. Süleyman Utku ÇELİK
Uzm. Dr. Gökhan Giray AKGÜL (Cerrahi Onkoloji Uzmanı)-
Uzm. Dr. İbrahim Burak BAHÇECİOĞLU (Cerrahi Onkoloji Uzmanı)
Uzm. Dr.Gökay ÇETİNKAYA (Yan Dal Cerrahi Onkoloji Uzm.Öğr.) 
Uzm. Dr. Miraç Barış ERZİNCAN (Yan Dal Cerrahi Onkoloji Uzm.Öğr.)
Uzm. Dr. Sümeyra GÜLER (Yan Dal Cerrahi Onkoloji Uzm.Öğr.)

Uzm. Dr. Sacit Altuğ KESİKLİ
Uzm. Dr. İsmail ÖZLER (Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı)(Başhekim Yardımcısı)
Uzm. Dr. Memiş KARAKAYA
Uzm. Dr. Burak UÇANER
Uzm. Dr. Baki TÜRKOĞLU

Uzm. Öğr. Dr. Ahmet KAMBUROĞLU
Uzm. Öğr. Dr. Mehmet Bahadır DEMİR

Uzm. Öğr. Dr. Şebnem ÇİMEN
Uzm. Öğr. Dr. Mehmet Mert HIDIROĞLU
Uzm. Öğr. Dr. Yasin GÜLAP
Uzm. Öğr. Dr. Deniz ÇİL
Uzm. Öğr. Dr. Adile JAFAROVA
Uzm. Öğr. Dr. İlgin DEMİR
Uzm. Öğr. Dr. Yasin HATİPOĞLU
Uzm. Öğr. Dr. Hakan SAYDAM
Uzm. Öğr. Dr. Bilgi KARAKAŞ
Uzm. Öğr. Dr. Mehmet Mert DEMİRCİOĞLU
Uzm. Öğr. Dr. Mehmet Dinçay YAR
Uzm. Öğr. Dr. Hüseyin Mert TEZCAN
Uzm. Öğr. Dr. Sema HORASAN
Uzm. Öğr. Dr. Kübra Nur DOĞRU
Uzm. Öğr. Dr. Ahmet Kürşat GÖNEN
Uzm. Öğr. Dr. Asgar HÜSEYİNOV
Uzm. Öğr. Dr. Buse İrem KOÇ
Uzm. Öğr. Dr. Güzin BÜLBÜLOĞLU
Uzm. Öğr. Dr. Meltem HIZAL
Uzm. Öğr. Dr. Çılga Ecem LAMBA
Uzm. Öğr. Dr. Muhammed Emin BİRGÜN

Uzm. Öğr. Dr. Mücahit KAYA
Uzm. Öğr. Dr. İlyas HUSEYNZADE
Uzm. Öğr. Dr. İsmail Burak LALE
Uzm. Öğr. Dr. Kemal Berkay TEKİN


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER