Göğüs Hastalıkları
14 Mayıs 2024

KLİNİK TANITIMI
Kliniğimiz; idari kısım, eğitim-öğretim kısmı, klinik, poliklinik, özel bakım ünitesi ve laboratuvar kısmından oluşmaktadır. Klinik bünyesinde halen 2 Profesör, 2 Doçent Doktor, 4 Uzman Doktor ve 19 Araştırma Görevlisi görev almaktadır.

ÖZEL TEŞHİS VE LABORATUVAR KISMI
Özel teşhis ve laboratuvar kısmında ayaktan ve yatan hastalarla ilgili rutin ve özel laboratuvar hizmetleri verilmekte, solunum fonksiyon ve egzersiz testleri uzman personel tarafından uygulanmaktadır.
Bronkoskopi Laboratuvarında; Rijit Bronkoskopi, Fiber Optik Bronkoskopi, EBUS, Torasentez, Plevral Biyopsi, Plevral Kateter, Transtorakal Biyopsi, Bronkoskopik Akciğer Hacim Küçültme hizmetleri verilmekte, 4 yataklı müşahade kısmında işlem öncesi ve sonrası hastaların takipleri yapılmaktadır.
Ayrıca mevcut radyoloji ünitesinde klinik ve poliklinik hastalarımızın konvansiyonel radyolojik tetkik gereksinimleri karşılanmaktadır.

KLİNİK KISMI
25 adet klinik yatan hasta bölümünde, 6 adet tüberküloz bölümünde, 4 adet yoğun bakım olmak üzere toplam 35 yatak kapasitesi ile 2022 yılında 1616 hasta yatırılarak takip ve tedavi edilmiştir. Yoğun bakım ünitesinde halen NON-İNVAZİV mekanik ventilasyon ihtiyacı olan ve yakın takip gerektiren hastalara hizmet verilmektedir.

POLİKLİNİK KISMI
2022 yılında 60.989 civarında hastaya hizmet verilmektedir. Hastalar burada koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Aynı poliklinik binası içerisinde konuşlanmış sigara bıraktırma ünitesi ile sigara bırakma grupları oluşturularak sigara ve sigaraya bağlı hastalıklarla mücadele edilmektedir.

MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Genel Yatan Hasta Bölümü
Göğüs Hastalıkları Kliniği, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Bilimler Binası zemin katta ve 8.katta hizmet vermektedirYıllık toplam yatan hasta sayısı 2022 yılı itibari ile 1616‘dir. 2022 yılı ortalama yatak işgal oranı %89,18'dir.

TÜBERKÜLOZ HASTA BÖLÜMÜ
Ülkemizde 1. Dünya Savaşı sıralarında askeri hastanelerin tüberkülozlu hastalarla dolduğunu, ölüm nedenlerinin başında tüberkülozun geldiğini askeri mecmualardan öğrenmekteyiz. Türkiye genelinde tüberkülozluların çoğunluğu 20-44 yaş grubundadır (% 55.3). 20-24 yaş grubu bu çoğunluğun % 50’sini oluşturmaktadır.
Kliniğimiz Sağlık Bakanlığı'nın Tüberküloz Kontrolu Programı çerçevesinde, MDR Tüberküloz dışında her tür Tüberküloz formunun tanı, takip ve tedavisini sürdürmektedir.

BRONKOSKOPİ VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER ÜNİTESİ
GEAH Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yılda yaklaşık 600’den fazla olguya tüm tanısal bronkoskopik prosedürlerin (transbronşiyal iğne aspirasyonu, mikrobiyolojik korunmuş fırçalama, transbronşiyal biyopsi, bronkoalveolar lavaj vb.) uygulandığı bronkoskopi işlemleri yapılmaktadır. Bronkoskopi ile nefes borusu ve bronş sistemi direk olarak gözlenebilmektedir. Bu işlemle akciğer kanserleri, enfeksiyöz (zatürre, tüberküloz) hastalıklar ve birçok kronik akciğer hastalığında (sarkoidoz vb.) bronş sistemi, akciğer ve mediastinal yapılardan patolojik ve mikrobiyolojik incelemeler için örnekler alınabilmektedir. Bronkoskopi ünitemize Mart 2008’den itibaren dahil ettiğimiz Türkiye’de sayılı merkezde yapılan Endobronşiyal Ultrason (EBUS) cihazı ile, özellikle mediastinal lenfadenopatilerde ve direkt endobronşiyal bulgu vermeyen lezyonlarda bronş içinden ultrason ile görüntüleyerek biyopsi yapma olanağına kavuştuk. Bu cihazın kullanımına başladıktan sonra birçok hastalıkta tanı oranımız daha da artmıştır.
Bronkoskopik prosedürlerin yanı sıra invaziv işlem olarak yılda yaklaşık 200’den fazla olguya ultrason eşliğinde torasentez, plevra biyopsisi, intraplevral kateter ve plöredezis işlemleri uygulanmaktadır. Torasentez ve plevra biyopsisi ile çeşitli durumlarda ortaya çıkan (akciğer ve diğer organların kanserleri, çeşitli enfeksiyöz hastalıklar ve bazı sistemik hastalıklar) plevral effüzyonların (akciğer zarları arasındaki sıvı birikimi) tanısı için plevral sıvıdan ve plevradan patolojik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeler için örnekler alınabilmektedir. Ayrıca ileri düzeyde sıvı birikimi durumlarında tedavi amaçlı işlemler de (plevral kateter ve plöredezis) uygulanabilmektedir.2022 yılında yapılan girişimsel işlemler ve yıllık sayıları; Bronkoskopi (255), Endobronşiyal Ultrasonografi (336), Torasentez (430), Plevra biyopsisi (3), Toraks USG (150), Valf (3) Coil (20) Plörocan (15) Rijit Bronkoskopi (17).

ENDOBRONŞİAL TEDAVİLER
Çok  ağır KOAH’lı hastalardan amfizemli olanların bir kısmına endobronşial akciğer hacim küçültme işlemi yapılmaktadır.
Bu hastalar bronkodilatör tedavilerini düzenli olarak kullanmak, sigarayı bırakmış olmalı, pulmoner rehabilitasyon programından geçmeli ve yapılan test ve tetkiklerden işlem için uygunluk kararı çıkmaktadır.
Bu hastalarımıza Kasım 2017 tarihinden itibaren endobronşial tedavi (valf ve coil) uygulamaları yapmaktayız.

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ÜNİTESİ
GEAH Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yaklaşık 10.000 hastaya solunum fonksiyon testi yapılmaktadır. Bu testler astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi direk olarak hava yollarında daralma ile seyreden hastalıkların tanısı ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde, birçok akciğer hastalığında fonsiyonel etkilenmenin belirlenmesinde ve ameliyat öncesi akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Yıllık ortalama 16160 adet Solunum Fonksiyon Testi, 1800 adet Diffüzyon Kapasitesi Testi, 500 adet Helyum Dilisyon Testi (FRC) 12000 adet Reverzibilite Testi yapılmaktadır.

SİGARA BIRAKTIRMA POLİKLİNİĞİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Tütün kullanımı, tüm dosyada ki “En Önemli Halk Sağlığı” sorunu ve adeta Bitmeyen Pandemi”dir. Tüm dünyada 1.5 Türkiye’de de 20 milyondan fazla insan maalesef sigara kullanmaktadır. Yine yıllık dünyada 8 milyon, Türkiye’de 120 binden fazla insanın ölümüne yol açmaktadır.

Sigara, hem kullanan kişiye primer olarak zarar verirken, hemde ikincil, üçüncül ve dördüncül olarak sigara kullanan kişi ile temas eden kişilere panik olarak zarar vermektedir.

Ülkemizde sigara bağımlılığı ile WHO’nun MPower stratejileri kapsamında yapılmaktadır. Bu stratejinin bir parçası olan Sigara Bırakma Polikliniği 2001 yılından beri sigara bırakma tedavileri verilmektedir.

Her yıl 1500’e yakın sigara bırakma tedavisi için başvuran hastaya tedavi verilmektedir.

Başarı oranımız %25 ile vaka oranında değerlendirilmektedir. Hasta kabulüne Alo 171 hasta veya 182 MHRS üzerinden devam edilmektedir.DOKTORLARIMIZ
Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. Cantürk TAŞÇI

Öğretim Görevlileri
Prof.Dr.Nesrin ÖCAL
Doç.Dr. Deniz DOĞAN
Doç.Dr. Yakup ARSLAN

Uzman Doktorlar
Uzm.Dr. Burcu ŞAHİN DEDEOĞLU
Uzm.Dr. Ayşe Kevser ERDÖL
Uzm.Dr.Kübra GÜNAY
Uzm.Dr.Hatice ÇETİNDOĞAN

Asistanlar

Dr.Latif Alperen ÖZDEMİR
Dr.Aysuna DİNCER
Dr.Beste ARIKAN
Dr.Sabiha ERCAN
Dr.Esra YÜKSEL
Dr.Selin VARIŞLI
Dr.Mustafa KILIÇ
Dr.Deniz DOĞAN
Dr.Cansu YAMAN
Dr.Zeynep Aytül DEMİRCAN
Dr.Begümay KUMRU
Dr.İsmail Salih ALACALI
Dr.Arzu AYGÜL
Dr.Elif GÜLER
Dr.Hacı Murat YILDIZHAN
Dr.Zeynep YILDIZGÖRDÜ ONUŞ
Dr.Berkay AKGÖZ
Dr.Emel İlayda KENAR
Dr.Ayşenur DURSUN


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER

 

  • KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER.jpg
  • HEMŞİRE DESKİ.jpg
  • HASTA ODASI.png
  • ÖĞRETİM ÜYELERİ BÖLÜMÜ.jpg
  • BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ.jpg
  • YOĞUN BAKIM BÖLÜMÜ.jpg
  • PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ.jpg
  • SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ LABORATUVARI.jpg
  • SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ LABORATUVARI 2.jpg
  • DOKTOR ODASI.jpg