Radyoloji-Görüntüleme
04 Mart 2024

Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr.Mustafa TAŞAR

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Uğur BOZLAR
Prof.Dr. Kemal Niyazi ARDA
Prof.Dr. Hatice Tuba SANAL
Prof.Dr. Banu TOPÇU ÇAKIR
Prof.Dr. Safiye GÜREL
Prof.Dr. Kamil GÜREL
Doç.Dr. Hale AYDIN
Doç.Dr.Ferhat CÜCE
Doç.Dr. Gökhan YÜCE

Uzman Doktorlar

Uzm. Dr. Mehmet Hamza TÜRKCANOĞLU
Uzm. Dr. Ferda AKSOY
Uzm. Dr. Emre ALP
Uzm. Dr. Tuğba ÇAVİŞ

Uzmanlık Öğrencileri

DR.SÜMEYRA ALTEKİN
DR.EDA NUR DÖĞER
DR.ÖMER YETİMOĞLU
DR.MUHAMMET İKBAL IŞIK
DR.SELMAN SARI
DR.A.GAZİ ACAR
DR.HASAN TEKİN
DR.MERVE İNCE
DR.OĞUZHAN YILDIZ
DR.İSA LALE
DR.FATİ GÖZDE ŞEBNEM TOKMAK
DR.ÖZGE YILDIRIM
DR.ZEYNEP SENA KAYA
DR.İREM ÖZCAN
DR.EMRE ÇAY
DR.EMRE BERAT YAZMACI
DR.CANSU BOZKURT
DR.ZEYNEP AYBÜKE ÇOŞKUN
DR.GÜNEŞ GÖRGÜLÜER
DR.AYÇA KAYIKÇIOĞLU
DR.HASAN ÇAĞLAR KAÇAK
DR.NEVRES MEHMET  KOCAOĞLU
DR.ZEYNEP KAPAĞAN
DR.MEHMET BURAK YAVUZ
DR.ALPER KAYA
DR.ERDİNÇ AYDIN
DR.AYŞE SİBEL ERCAN
DR.VOLKAN VAROL
DR.ÖZGÜR ASLAN
DR.SAMET TÖKEN
DR.MERVE KARA
DR.OĞUZCAN TURAN
DR.KAAN ÖZENVER
DR.AYSU KARAASLAN
DR.BURAK BAHADIR
DR.AYBÜKE MERVE İZGİ
DR.AYŞEGÜL BÜŞRA METİN
DR.TAYFUN GÖRGEÇ
DR.ALİ CEM FİLİK
DR.ABDULLAH GÜLER
DR.MELİKE SABA KAMIŞLIK
DR.ERVA ÖZTÜRK
DR.AYŞE KARAMEMİŞ
DR.SILA KOLUKISA
DR.NAME KÜÇÜK
DR.MEHMET TÜRKMEN
DR.ONUR SIBIÇ
DR.İREM ŞEN

 

Klinik Tanıtımı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğinin tarihi, hemen hemen Türkiye’deki Röntgen biliminin başlangıç yıllarına dayanır. X- ışınlarının 1895 yılında W.C.Röentgen tarafından keşfinden sadece bir yıl sonra, 1896 yılında Askeri Tıp Mektebi’nin son sınıf öğrencisi olan Esat Feyzi ve Rıfat Osman tarafından Askeri Tıp okulunun fizik laboratuarında, ilk röntgen düzeneği çalıştırılmış ve el grafileri elde olunmuştur. 1897 Osmanlı Yunan savaşı sırasında aktif olarak kullanulmıştır. Bu grafiler röntgen biliminin savaş alanındaki ilk kullanımı ayrıcalığını taşımaktadır.

1981 yılında yeni bir bina yapılarak Türkiye’nin ilk tüm vücut bilgisayarlı tomografisi ve beraberinde ultrasonografi cihazı ile ayrı bir birim halinde kurulmuş ve burada ilk girişimsel radyoloji işlemleri yapılmaya başlanmıştır. 1990 yılında Türkiye’nin resmi kurumlar arasındaki ilk 1.5 Tesla alan gücündeki cihazının alımı yapılarak hizmete konulmuştur. 1998 yılında ise ilk dijital floroskopik görüntüleme cihazı kliniğimizde kullanıma girmiştir.

Bölüm Ağustos 2016 tarihinden itibaren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Radyoloji Kliniği olarak göreve devam etmektedir.

Radyoloji Kliniği Cihaz Parkı

Radyoloji  Bölümü konvansiyonel tetkikler için kullanılan 1 adet floroskopi tetkik odası; 10 ultrasonografi cihazı; 1.5 Tesla gücünde 2 adet kapalı MRG cihazı;3 Tesla gücünde 1 adet  kapalı MRG cihazı; 1 adet 64 kesitli, 1 adet 320 sıra dedektörlü BT cihazı; 1 adet dijital mamografi cihazı; 1 adet dijital mamografi-tomosentez cihazı ile daimi hizmetini ana bina B1 katında vermektedir.  Ayrıca hastanenin acil servisinde, yoğun bakım , ameliyathane ve servislerine hizmet veren  mobil direk radyografi cihazları ,C kollu mobil floroskopi cihazları ve mobil US cihazları kullanılmaktadır. Girişimsel radyoloji bölümünde biri uniplan, diğeri biplan olmak üzere 2 adet anjiyografi cihazı ile hizmet verilmektedir.

Radyoloji Kliniğinde Verilen Görüntüleme Hizmetleri ve Yapılan Girişimsel Radyolojik İşlemler:

1.     Radyoloji kliniği hizmetleri ana bina B1 katında verilmektedir.

2.     Tıbbi görüntüleme hizmetleri 7 gün 24 saat esasına göre işletilmektedir.

3.     Tıbbi görüntüleme ve girişimsel radyolojik işlemler öğretim üyeleri ve uzman doktorlarca verilmektedir.

4.     Konvansiyonel röntgen biriminde; Dijital ve CR cihazlar ile tüm radyografik işlemler yapılmaktadır. 

5.     Baryumlu Floroskopik İncelemeler; Özefagus, mide, duodenum, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler ve idrar yolları, parotit kanalı,  mesane ve üreme sistemini görüntülemeye yönelik işlemler yapılmaktadır.

6.     Mamografi biriminde; Tarama amaçlı ve tanısal mamografi çekimleri, tomosentez görüntüleme, meme biyopsi ve meme işaretleme işlemleri yapılmaktadır.

7.     Bilgisayarlı Tomografi biriminde; Rutin kontrastlı ve kontrastsız bilgisayarlı tomografi incelemelerinin yanı sıra, koroner anjiografi, virtual BT kolonografi ve virtual bronkoskopi işlemleri, dual enerji BT incelemeleri , BT ürografi, koroner kalsiyum skorlama , BT eşliğinde girişimsel işlemler yapılmaktadır.

8.     Manyetik Rezonans Görüntüleme biriminde; Rutin MR incelemelerinin yanı sıra, MR perfüzyon, MR spektroskopi, Multiparametrik MR, difüzyon MR, Kardiyak MR, MR Ürografi, Meme MR, MR Enteroklizis, MR kolonografi, MR artrografi, MR kolanjiopankreatikografi (MRKP) ve MR eşliğinde girişimsel işlemler yapılmaktadır.

9.     Girişimsel Radyoloji biriminde;

a.    Nörogirişimsel İşlemler: Karotis stent ve balon uygulamaları, serebral anevrizma tedavisi, stroke (İnme) endovasküler tedavisi, ameliyat öncesi ve palyatif amaçlı tümör embolizasyonları, kontrol edilemeyen kanamaların endovasküler tedavisi, AVM ve AVF tedavileri,

b.    Vasküler İşlemler: Radyoembolizasyon ve kemoembolizasyon işlemleri, periferal stent ve balon uygulamaları, diabetik ayak tedavisi, bronşial arter embolizasyonu, port, tünelli katater yerleştirme

c.    Non-vasküler İşlemler: Perkutan biyopsiler, drenaj işlemleri (Abse, asit, hematom), ablasyon işlemleri (Tiroid nodül, osteoid osteom, KC metastazları vb.), skleroterapi işlemleri, safra drenajı, gastrostomi, hidatik kist tedavisi, ganglion blokajıRAD2.jpg
İki düzlemli dijital anjiografi ünitesi


RAD3.jpg
RAD4.jpg
Ultrasonografi ünitesi


RAD5.jpg
320 Dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi CihazıRAD6.jpg
3T Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı
RAD7.jpg
Dijital Mamografi + Tomosentez Cihazı