Tıbbi Patoloji Laboratuvarı
09 Ekim 2023

PATOLOJİ BÖLÜMÜ PROSEDÜRÜ

Patoloji Bölümü Prosedürü için tıklayınız.


LABORATUVAR TANITIMI
Yapılan İşlemler:
- Doku patolojisi Laboratuarı
- Sitopatoloji Laboratuarı
- İmmünohistokimyasal çalışmalar
- İmmünofloresan çalışmalar
- Moleküler çalışmalar


DOKTORLARIMIZ

Eğitim Sorumlusu
Prof.Dr. Gülçin ŞİMŞEK: Sitopatoloji, Dermatopatoloji, Üropatoloji

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Murat DEMİRİZ: Dermatopatoloji, Kardiyovasküler Sistem Patolojisi
Prof. Dr. Mükerrem SAFALI: Hematopatoloji, Meme Patolojisi
Prof.Dr. Önder BOZDOĞAN

Uzman Doktorlar
Uzm.Dr. Egemen AKINCIOĞLU
Uzm.Dr.Ertuğrul ÇELİK (İdari Sorumlu)
Uzm.Dr. Elçin KADAN
Uzm.Dr. Melih KILINÇ
Uzm.Dr. Aysu SADİOĞLU
Uzm.Dr. Duygu TÜRKBEY ŞİMŞEK
Uzm.Dr. Gülşan AKGÜL

Uzmanlık Öğrencileri
Dr. Zeliha YILDIZ
Dr. Ceren BİLGİN BORA
Dr. Asıf BAYRAMOV
Dr. Pelin SEÇKEN

Dr. Zeynep GICIR
Dr. Elif Yağmur ÇİFTÇİ
Dr. Muhammed Mustafa AYTÜRK
Dr. Ayça ATAŞ
Dr. Nazif Alperen YILDIRIM