T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Genel Cerrahi

Güncelleme Tarihi: 11/02/2021

KLİNİK TANITIMI
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği tarihçesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kuruluşu ile başlar. Kliniğimiz Türkiye’nin en köklü ve tecrübeli genel cerrahi kliniklerindendir. 1898 yılından beri Türkiye’de genel cerrahinin lokomotifi özelliğini taşıyan kliniğimizde kurulduğundan itibaren 600’ün üzerinde genel cerrahi uzmanı ve 100’ün üzerinde genel cerrahi öğretim üyesi yetişmiştir. Birçok üniversitenin genel cerrahi kliniklerinin kuruluşunda öncülük yapan kliniğimiz modern tıbbın gerekliliği olarak oluşan branşlaşma çerçevesinde Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji branşının gelişmesinde de öncü olmuştur. Ayrıca Türkiye’de harp cerrahisinin kuruluşunu yapmış ve bu konuda birçok ilke imza atmıştır. Bu çerçevede kliniğimiz Türkiye’de kan bankacılığının da temellerini atmıştır. Kliniğimiz aynı zamanda karaciğer, ince barsak ve böbrek nakillerinde de üst sıralarda yerini almıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 1971 yılından beri Etlik yerleşkesi içinde hastanenin en büyük kliniği olarak 2 katta hastalarına hizmet vermektedir. Kliniğimiz 120 yataklı olup, ayrıca 15 anestezi sonrası bakım / yoğun bakım yatağıyla genel cerrahi hastaları için yoğun bakım hizmeti de vermektedir. Kliniğimizde 5 mesai gününde planlı cerrahiler yapılmakta olup ayrıca 7 gün 24 saat usulüyle uzman doktorlar tarafından acil cerrahi operasyon hizmeti verilmektedir. Ayaktan hastalar için poliklinik hizmetimiz 4 odasıyla devam etmektedir. Kliniğimizde aynı zamanda endoskopi laboratuvarı ile genel cerrahi hastaları için endoskopi, kolonoskopi, proktoloji, manometri ve endoanal ultrasonografi hizmetleri mevcuttur.
Kliniğimiz birçok cerrahi kongrede düzenleyici görevi üstlenmiş, birçok ulusal ve uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde halen eğitim-öğretimlerine devam etmektedir. Genel cerrahi uzmanlık öğrencileri de kliniğimizde eğitim-öğretimlerine devam etmektedir.


MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
1. Klinik: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana bina batı blokta 1 ve 2. Katlarda olmak üzere 2 katta toplam 120 yatak ile tekli ve çoklu yataklı odalarda hizmet vermektedir. Kliniğimizde;
   - Gastroenterolojik Cerrahi
   - Harp-Travma Cerrahisi
   - Transplantasyon Cerrahisi
   - Meme Endokrin Cerrahisi
   - Hepatopankreatobilier Cerrahi
   - İleri Laparoskopik Cerrahi
   - Onkolojik Cerrahi
birimlerinde alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ve uzmanları tarafından hizmet verilmektedir.

2. Poliklinik: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana bina giriş katında poliklinikler biriminde 4 poliklinik odası ve küçük cerrahi müdahale /pansuman odası ile mesai saatleri içinde öğretim üyesi /uzman doktorlar ile hizmet vermektedir.

3. Yoğun Bakım / Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana bina batı blok 1. Katta genel cerrahi kliniği içinde yer alan ünitede 4’ü bağımsız odalarda olmak üzere toplam 15 yatak ve 4 mekanik ventilatörle, gerek ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalara, gerekse genel durum bozukluğu olan hastalara hizmet verilmektedir.

4. Endoskopi Laboratuvarı: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 1. Katında bulunan endoskopi laboratuvarları ile gerek poliklinikten başvuran hastalara gerekse kliniğimizde yatan hastalara
- Endoskopi uygulamaları
- Kolonoskopi uygulamaları
- Proktoloji uygulamaları
- Üst-alt GİS manometri uygulamaları
- Endoanal ultrasonografi uygulamaları
devam etmektedir.

5. Küçük Cerrahi Müdahale / Pansuman Odası: 2’si klinikte her katta ayrı ayrı olmak üzere ve 1’i poliklinikte olmak üzere toplam 3 adet küçük cerrahi müdahale odasında lokal anestezi ile hastalara hizmet verilmektedir.


DOKTORLARIMIZ
Prof. Dr. Orhan KOZAK (Eğitim Sorumlusu)
Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik(Cerrahi Onkoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof. Dr. Melih AKINCI(İdari Sorumlusu)
Prof. Dr. Abdurrahman ŞİMŞEK(Gastroenteroloji  Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof. Dr. Nazif ZEYBEK
Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ
Prof. Dr. Ali İhsan UZAR(Harp Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof. Dr. Ali Kağan COŞKUN
Doç. Dr. Ramazan YILDIZ(Ameliyathane Birim Sorumlusu)
Doç. Dr. Oğuz HANÇERLİOĞULLARI
Doç. Dr. H.Erhan GÜVEN(Diyabetik Ayak Birim Sorumlusu)
Doç. Dr. Bora Kerim YILMAZ
Doç. Dr. Aytekin ÜNLÜ
Doç. Dr. Şahin KAYMAK

Doç. Dr. Vahit Onur GÜL
Dr.Öğr.Üyesi Rahman ŞENOCAK
Dr.Öğr.Üyesi Emin LAPSEKİLİ (Harp Cerrahisi Uzmanı)
Op.Dr. Ümit ALAKUŞ (Gastroenterolojik Cerrahisi Uzmanı)

Uzm. Dr. Murat ÖZKARA
Uzm. Dr. Fatoş Fulya OKUDUR
Uzm. Dr. Mustafa TANRISEVEN
Uzm. Dr. Yaşar Subutay PEKER
Uzm. Dr. Muharrem ÖZTAŞ
Uzm. Dr. Müjdat TURAN
Uzm. Dr. Süleyman Utku ÇELİK
Uzm. Dr. Ebru ESEN(Cerrahi Onkoloji Uzmanı)
Uzm. Dr. Gökhan Giray AKGÜL(Cerrahi Onkoloji Uzmanı)
Uzm. Dr. Salih CELEPLİ
Uzm. Dr. Mehmet Zeki BULDANLI
Uzm. Dr. Abdülkadir DENİZ (Yan Dal Gastroenterolojik Cerrahi Uzm. Öğr.)
Uzm. Dr. İbrahim Burak BAHÇECİOĞLU (Yan Dal Cerrahi Onkoloji Uzm.Öğr.)
Uzm. Dr. Osman BARDAKÇI (Yan Dal Cerrahi Onkoloji Uzm.Öğr.)
Uzm. Dr. Halit ÖZGÜL
Uzm. Dr. Sacit Altuğ KESİKLİ

Uzm. Öğr. Dr. Çağdaş KARAMAN
Uzm. Öğr. Dr. Mehmet DEMİR
Uzm. Öğr. Dr. Burak UÇANER
Uzm. Öğr. Dr. Mehmet Sabri ÇİFTÇİ
Uzm. Öğr. Dr. Ahmet KAMBUROĞLU
Uzm. Öğr. Dr. Mehmet Bahadır DEMİR
Uzm. Öğr. Dr. Ferhat DEMİR
Uzm. Öğr. Dr. Fatih YILDIRIM
Uzm. Öğr. Dr. Ömer Seyfullah HASPİRİ
Uzm. Öğr. Dr. Mustafa GÜNER
Uzm. Öğr. Dr. Baki TÜRKOĞLU
Uzm. Öğr. Dr. Şebnem ÇİMEN AYDIN
Uzm. Öğr. Dr. Mehmet Mert HIDIROĞLU
Uzm. Öğr. Dr. Yasin GÜLAP
Uzm. Öğr. Dr. Deniz ÇİL
Uzm. Öğr. Dr. H.Erencan POLAT
Uzm. Öğr. Dr. Anar ASLANOV
Uzm. Öğr. Dr. Adile JAFAROVA
Uzm. Öğr. Dr. Alper AKTAŞ
Uzm. Öğr. Dr. İlgin DEMİR
Uzm. Öğr. Dr.Yasin HATİPOĞLU
Uzm. Öğr. Dr.Yüksel ÇALIK
Uzm. Öğr. Dr.Hakan SAYDAM
Uzm. Öğr. Dr.Naci KARAAĞAÇ
Uzm. Öğr. Dr.Bilgi KARAKAŞ

KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER