T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Güncelleme Tarihi: 04/05/2020

KLİNİK TANITIMI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde; 14 Nitelikli hasta yatağı (13 oda tek yataklı,1 oda iki yataklı), 1 özel bakım yatağı, 1 negatif basınçlı oda yatağı olmak üzere 16 hasta yatağı bulunmaktadır. Ayrıca 2 kişilik 1 müşahede odası bulunmaktadır. Kliniğimizde 1 arşiv (idari ve tıbbi), 1 toplantı salonu, 1 eğitim laboratuvarı, 1 poliklinik (iki doktor odalı) ve 2 malzeme deposu (tıbbi ve levazım) yer almaktadır. Ayaktan ve yatan hasta bakımı dışında diğer kliniklerimizde yatan hastalarımızın enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ile kullanmaları gereken kontrole tabi antibiyotiklerin planlaması yapılmaktadır. Kliniğimizde personel sağlığını korumaya yönelik aşı birimimiz de bulunmaktadır.Amaç ve Hedefler:

Poliklinik Hizmetlerinde

Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,
Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi,
Bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasının sağlanması


Klinik Hizmetlerinde
Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,
Antibiyotiklerin rasyonel (Uygun doz ve sürede) kullanımının sağlaması,
Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi,

Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi Aracılığıyla
Hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması
İzolasyon önlemlerine uyumun arttırılması
El hijyenine uyumun arttırılması
Hastane enfeksiyon surveyansının yapılması ve sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması amacıyla önlemler alınması,
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla personelin eğitilmesi

Personel Sağlığının Gelişitirilmesi için
Hastane personelinin standart önlemler hakkında bilgilendirilmesi
Hastane personelinin bulaşıcı hastalıklardan korunması için bilgilendirilmesi
Hastane personelinin aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılanması

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu 
Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI

 

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI

Prof. Dr. Hanefi Cem GÜL
Doç.Dr. Aysun YALÇI
Doç.Dr. Ümit SAVAŞÇI

Dr. Öğr.Üyesi Cumhur ARTUK

Uzman Doktorlar
Doç.Dr. Gülden YILMAZ
Doç.Dr.Zehra KARACAER
Uzm. Dr. Handan İLHAN
Uzm. Dr. Yavuz ÇEKLİ
Uzm. Dr. Ertuğrul YAZICI
Uzm.Dr. Gonca FİDAN
Uzm.Dr. Sevgi YILDIRIM

Uzmanlık Öğrencileri
Dr. Burcu ÇALIŞKAN DEMİRKIRAN
Dr. Mine FİLİZ
Dr. Tunahan AYAZ

Dr. Sümeyye KÖŞGER 
Dr. Hasan YONCA
Dr. Merve BOZDAĞ
Dr. Şeyma KUVVETLİIŞIKKLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER