T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nöroloji

Güncelleme Tarihi: 08/09/2021

KLİNİK TANITIMI
Nöroloji Anabilim Dalı’nda sağlık ve eğitim-öğretim hizmetleri poliklinik, klinik, laboratuvar birimleri tarafından yürütülmektedir.

1. Poliklinik:
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek bina 1. katta yerleşik olan Nöroloji polikliniğinde hafta içi 08:00-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasında ayaktan sağlık hizmeti sunmaktadır. Yıllık ortalama 20 bin hasta müracaatını karşılayan genel nöroloji polikliniğinin yanı sıra öğretim üyeleri tarafından nörolojik hastalıklara branş poliklinik hizmeti verilmektedir;

Baş ağrısı polikliniği ( Prof.Dr.Ömer KARADAŞ ),

Epilepsi polikliniği ( Prof.Dr.Ömer KARADAŞ, Uzm Dr.Ülkühan DÜZGÜN ),

Multipl Skleroz (MS) Polikliniği ( Doç.Dr.Bilgin ÖZTÜRK ),

Nöromusküler-Sinir ve Kas Hastalıkları ( Prof.Dr.Zeki Odabaşı),

Parkinson (Hareket Hastalıkları) Polikliniği, Botulinum Toksin (Botoks) uygulaması (Doç.Dr.Ali Rıza SONKAYA )

2. Klinik:Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina 3.ncü katta yerleşik olan Nöroloji Kliniğinde 24 saat esasına göre sağlık hizmeti sunulmaktadır. Klinik katında 33 yatak bulunmaktadır. Yoğun bakım bölümü, genel nörolojik yoğun bakım ve beyin krizi ünitesi adıyla iki bölüme ayrılmıştır ve toplam 13 yatak içermektedir. Erken dönem beyin damar tıkanıklığı hastalarında trombolitik tedavi deneyimli olan beyin krizi ünitesi, ülkede trombolitik tedavi yapabilen sayılı merkezler arasında yer almaktadır.3. Laboratuvar:Klinik ile aynı katta yerleşik olan Nöroloji laboratuvarı elektoensefalografi (EEG), elektromyografi ve sinir iletim çalışmaları (EMG), uyarılmış potansiyeller (UP), beyin damar hastalıkları araştırma laboratuvarı olmak üzere 4 kısma ayrılmıştır.    • EEG Laboratuvarı:Beyin elektriksel aktivitelerinin kayıt edilmesi esasına dayanan EEG tetkiki epilepsi hastalığı başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tanısının konulması ve takip amacıyla kullanılmaktadır. 24 saat video-EEG monitorizasyonu yapabilen 4 cihaz ve gerektiği takdirde 24 saat hizmet verebilecek şekilde teknisyen kadrosu ile yılda ortalama 2500 EEG çekimi yapılabilmektedir. Nörolojik olgular haricinde beyin cerrahisi ve psikiyatri klinikleri tarafından da sıkça istenen EEG tetkik sonuçları en geç 2 iş günü içerisinde hastaya verilebilmektedir. EEG laboratuvarındaki mobil cihazlar ile ameliyathane ve gerektiği taktirde diğer kliniklerin yoğun bakımlarında da hasta başında çekim yapılabilmektedir.

    • EMG Laboratuvarı:Kasın elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi ve sinir iletim hızlarının ölçülebilmesi esasına dayanan EMG tetkiki, kas ve periferik sinir sistemi hastalıklarının tanısının konulması ve takibi için kullanılmaktadır. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi EMG laboratuvarına yılda yaklaşık 5000 hasta müracaat etmektedir. Nörolojik olgular haricinde başta beyin cerrahisi olmak üzere sıklıkla çocuk hastalıkları, fizik tedavi, ortopedi ve romatoloji polikliniklerince tetkik istemi yapılmaktadır. Tetkikler sonuçları aynı gün içerisinde hastaya verilebilmektedir.

    • Uyarılmış Potansiyeller Laboratuvarı:Görsel, işitsel, duyusal ve motor yolların incelendiği uyarılmış potansiyel tetkiki Nöroloji Anabilim Dalı’nda yapılmaktadır. Yıllık ortalama 1500 tetkik yapılan laboratuvarda sonuçlar aynı gün hastaya verilmektedir. Nörolojik olgular haricinde başta beyin cerrahisi olmak üzere sıklıkla çocuk hastalıkları, fizik tedavi ve ortopedi polikliniklerince tetkik istemi yapılmaktadır.

    • Beyin Damar Hastalıkları Araştırma Laboratuvarı:Bu laboratuvarda, halen dünyada üçüncü ölüm nedeni olan beyin damar hastalıkları için risk faktörü olan boyun ana damarlarının darlığı ve tıkanıklığının değerlendirildiği doppler ultrasonografi cihazı ve beyin ana atardamarlarının değerlendirildiği transkraniyal doppler sonografi cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanılarak yoğun bakım şartlarında dahi beyin akan akımı değerlendirilerek tanı ve takip yapılmaktadır.

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar
Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen teşhis ve cerrahi dışındaki uygulamaları içerir.
• Başağrıları, Migren
• Sara (Epilepsi)
• Multipl skleroz (MS)
• Vertigo
• Ataksi
• Beyin felci (İnme)
• Parkinson
• Tremor (Titreme)
• Karpal tünel sendromu
• Huzursuz bacaklar sendromu
• Nöropatik ağrı, Polinöropati
• Kas hastalıkları
• Alzheimer, Demans (Bunama)


BRANŞ MUAYENE GÜN VE SAATLERİ

 GÜN  SAAT  POLİKLİNİK ADI DOKTOR
 Pazartesi Perşembe   
 10:00-12:00     
 Multipl Skleroz(MS) 
 Doç.Dr.Bilgin ÖZTÜRK
 Salı
 09:00-11:00
 Baş ağrısı
 Prof.Dr.Ömer KARADAŞ
 Çarşamba
 09:00-11:00
 Epilepsi
 Prof.Dr.Ömer KARADAŞ, Uzm Dr. Ülkühan DÜZGÜN
 Salı Perşembe 09:00-11:30 Nöromüsküler-Sinir ve Kas Hastalıkları Prof.Dr.Zeki ODABAŞI
 Çarşamba Cuma
 10:00-12:00 Parkinson (Hareket Hastalıkları) Doç.Dr.Ali Rıza SONKAYA

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. Ömer KARADAŞ

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Zeki ODABAŞI

Doç.Dr.Ali Rıza SONKAYA

Uzman Doktorlar
Doç
.Dr.Bilgin ÖZTÜRK
Uzm.Dr.Mehmet Emin DAĞ
Uzm.Dr.Ülkühan DÜZGÜN
Uzm.Dr.Büşra Sümeyye Arıca POLAT
Uzm.Dr.Eda TÜRK ARISOY
Uzm.Dr.İrfan KENAN
Uzm.Dr.Tamer BAYRAM
Uzm.Dr.Ercan KÖSE
Uzm.Dr.Betül ÖZENÇ


Uzmanlık Öğrencileri

Dr.Uğur Burak ŞİMŞEK
Dr.İsmail KOÇ
Dr.Serap KÖKOĞLU
Dr.Mahmut Sami BİÇİMVEREN
Dr.Javid SHAFİYEV
Dr.Koray TACAR