T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nükleer Tıp

Güncelleme Tarihi: 06/09/2021

KLİNİK TANITIMI
1956 - 1960 yılları arasında ilk kuruluş çalışmaları Radyoloji Kürsüsü direktörü Prof. Dr. Bekir Sıtkı İZMİRLİ tarafından başlatılan Nükleer Tıp Anabilim Dalı, eski adıyla Radyoizotop Bölümü, 1972 yılında zamanın Radyoloji Kürsüsü direktörü Prof. Dr. Necdet BEKEN'in de katkılarıyla Radyoloji Kürsüsü bünyesinde kurularak faaliyete geçmiştir. Bölüm başkanlığına Amerika Birleşik Devletleri’nde gördüğü staj-tahsil eğitimi dönüşü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoizotop Merkezi’nde doçentlik tezini tamamlayan Doç.Dr. Erdoğan KÖKER getirilmiştir.
1973 yılında Nükleer Tıp bilim dalının Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir uzmanlık dalı olarak belirlenmesini takiben Radyoizotop Bölümü 1975 yılında Radyoloji Kürsüsü'nden ayrılmıştır.
1979 yılında ilk gama kamera ihalesi yapılmış ve bugün Askeri Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılan alanda Nükleer Tıp Anabilim Dalı kurularak faaliyete geçmiştir. 1984 yılı içerisinde ise Nükleer Tıp Anabilim Dalı için yeni bir bina projesi kabul görmüş ve inşaatına başlanmıştır. Yeni binasına 1986 yılında taşınan Nükleer Tıp Anabilim Dalı; hali hazırda eğitim ve sağlık hizmetlerini bu binada sürdürmektedir. Nükleer Tıp Anabilim Dalı başkanlığı 1984-1999 yılları arasında Prof.Dr. Hikmet BAYHAN ve 1999-2013 yılları arasında Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZGÜVEN tarafından yürütülmüştür.
Nükleer Tıp AD’da, 4 adet gama kamera, 1 adet solid state kardiyak gama kamera, 1 adet SPECT/BT, 1 adet PET/BT, 2 Kemik Mineral Dansitometri, tiroid uptake cihazı ve 2 USG’den oluşan cihaz parkı ile pek çok konvansiyonel sintigrafik uygulamalar ve PET/BT (F-18 FDG, Ga-68 peptid görüntüleme, Ga-68 PSMA görüntüleme) tetkiki yapılmaktadır.
Nükleer Tıp AD’da 4 adet yataklı tedavi ünitesi mevcut olup başlıca tiroid kanserlerinde radyoaktif iyot tedavisi, ağrılı kemik metastazlarında radyonüklid ağrı palyasyonu, I-131 MIBG tedavisi, nöroendokrin tümörlerde ve metastatik prostat kanserlerinde sırası ile Lu-177 peptid ve Lu-177 PSMA tedavileri, ayrıca inoperabl karaciğer tümörlerinde Y-90 radyomikroküre tedavisi uygulanmaktadır.
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, tanı ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra Gülhane Tıp Fakültesi 3. ve 5. Sınıf öğrencileri ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin eğitiminde de görev almaktadır. Nükleer Tıp Anabilim Dalı, alanında yapılacak araştırma faaliyetlerinde ve radyasyon sağlığı güvenliği konusunda danışmanlık da yapmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde; Nükleer Tıp AD., radyasyon kazalarında tıbbi referans, tedavi, eğitim ve danışma merkezi olarak belirlenmiş olup bu alanda periyodik olarak hekim ve yardımcı sağlık personeli için kurslar düzenlemektedir.

DOKTORLARIMIZ
Prof.Dr.Nuri ARSLAN
Prof.Dr.A.Özgür KARAÇALIOĞLU(Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof.Dr.Bengül GÜNALP
Doç.Dr. Engin ALAGÖZ
Doç.Dr. Semra İNCE
Doç.Dr.Kürşat OKUYUCU
Dr.Öğr.Üyesi Hanife Aslı AYAN EKE

Uzm.Dr.
Aylin ÇOMAK
Uzm.Dr.Alev NOYANER ÇINAR
Uzm.Dr.Nur DİZDAR
Uzm.Dr.Hüseyin ŞAN

Uzm.Öğr.Dr.Sarkhan MAHMUDOV
Uzm.Öğr.Dr.Sümeyye ALKAN
Uzm.Öğr.Dr.Ülkü Nur GÖKER
Uzm.Öğr.Dr.Rüştü Deniz ZEYREK
Uzm.Öğr.Dr.Pelin ŞAHİN
Uzm.Öğr.Dr.Mehmet SAMSUM
Uzm.Öğr.Dr.Beyza BEDİ
Uzm.Öğr.Dr.Ayşenur EROL
Uzm.Öğr.Dr.Umut Mert TURAN