T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Psikiyatri

Güncelleme Tarihi: 05/05/2021

KLİNİK TANITIMI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinin tarihi kökleri, 1890’lı yıllarda Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de kurulan Emraz-ı Akliye ve Asabiye Kliniğine (ruh ve sinir hastalıkları) uzanmaktadır. 1955 yılında Nöroloji ve Psikiyatri ayrılmış, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 1955 yılından Gülhane Askeri Tıp Akademisinin bir kliniği olarak eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmiştir. 1981 yılında Gülhane Tıp Fakültesinin kurulması ile 2016 yılına kadar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak akademik ve klinik tıp hizmetini sürdürmüştür. 2016 yılında yasal düzenleme ile tıp fakültesi ve hastanenin yapılanması değişmiş, Gülhane Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanmış, klinikler ise Sağlık Bakanlığına bağlı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısı altında toplanmıştır.

Halen sağlık hizmetleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği adı altında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının akademik desteği ile yürütülmektedir.

Klinik 1982 yılında şimdiki binasına taşınmıştır. Psikiyatri binası her biri üçer katlı üç bloktan oluşmaktadır. Bina mimarisinde Kanada’nın Montreal kentinde bulunan Philip Pinel Enstitüsünden esinlenmiştir.

Ayaktan tedavi hizmetlerinin verildiği bölümler dışında birbirinden bağımsız 4 ayrı yataklı servis bulunmaktadır. Ayrıca uğraşı salonu, kış bahçesi, yaklaşık 3 dönüm kadar müstakil bahçe ile donatılmıştır. Hastalar için uğraşı salonunda mütevazi bir kütüphane, bahçede açık hava spor aletleri bulunmaktadır.

MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Ayaktan Teşhis-Tedavi Hizmetleri (Poliklinikler)
Genel psikiyatri poliklinikleri, heyet polikliniği ve Ayaktan İzlem Birimleri ile faaliyet göstermektedir.
Psikiyatri muayenelerinde hastanın kendisi dışında hasta hakkında bilgi verebilecek, gözlemlerini aktaracak bir yakını ile müracaatı hastanın tanı ve izleminde faydalı olmaktadır.
Poliklinikte randevulu muayene olabilmek için Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi olan MHRS’yi arayınız. Telefon numarası : 182’dir
İnternet üzerinden randevu almak için www.mhrs.gov.tr
Hastaların ALO 182 veya internet üzerinden MHRS randevusu alarak müracaat etmeleri tavsiye edilir.

Ayaktan İzlem Birimleri
Kronik Psikoz İzlem Birimi
Duygudurum Bozuklukları İzlem Birimi
Anksiyete Bozuklukları İzlem Birimi
Ruhsal Travma İzlem Birimi
Geriyatrik Psikiyatri İzlem Birimi
Ayaktan izlem birimlerine telefonla randevu verilmemektedir. Öncelikle genel poliklinik muayenesi ile hastalar değerlendirildikten sonra bu birimlere kayıt yapılmaktadır.

Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Birimi
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri dışı diğer kliniklerde yatan hastaların ruh sağlığı ve ruhsal sorunları ile ilgilenen birimdir. Bu kapsamdaki hastaların psikiyatrik konsültasyon talebi yattığı klinikteki ilgili hekim tarafından yapılmaktadır.

Yataklı Teşhis-Tedavi Hizmetleri
Klinik toplam 123 yatak kapasiteli olup, 4 ayrı servis mevcuttur. Hasta odaları ikişer yataklıdır, her odanın müstakil banyo-tuvaleti mevcuttur. Engelli hastalar için uygun odalar da bulunmaktadır. Servislerde ayrıca yemek salonu, televizyon salonu ile sigara kullananlar için ayrılmış özel bölüm de yer almaktadır.
Hastalar tanı ve tedavi hedeflerine uygun servislere yatırılmaktadır.
• Hastalığın ve eşlik eden psikososyal sorun alanının niteliğine göre bazı hastalar için tedavinin belirli aşamalarında ziyaretçi veya görüşme kısıtlaması önerilebilmektedir.
• Refakatçi uygulaması olmayıp, yalnızca hekimin gerekli gördüğü hallerde ve sürelerde refakatçiye izin verilmektedir.
• Yatan hasta yakınlarının ilgili hekimle görüşmesi ziyaret saatlerinde mümkün olup, hastalığın niteliğine de bağlı olmakla birlikte hastanın izni olmaksızın diğer şahıslara hasta hakkında bilgi verilmemektedir.
• Yatan hastalar hakkında telefonla bilgi verilmemektedir.
• Hastaların kendileri ve diğer hastalar için uygun tedavi ortamının sağlanmasında klinik kurallarına uymaları beklenmektedir.

Teşhis-Tedavi Uygulamaları
Klinikte günümüz psikiyatrisinde geçerli biyolojik ve psikososyal tedaviler, hastanın ihtiyacına göre hekim tarafından belirlenerek hasta ve yakınları ile işbirliği içerisinde uygulanmaktadır.
Uygun endikasyonlarda (tedavinin gerektirdiği hallerde) elektrokonvulsif tedavi (EKT) (elektroşok) ile rTMS (transkraniyal manyetik stimülasyon) (navigasyonlu rTMS) tedavilerinin yapıldığı modern donanıma sahiptir.

Uyku Laboratuvarı
Uyku laboratuvarı 7 yataklı olup, uyku bozukluklarının tanı ve tedavi izleme sürecinde gereken polisomnografik çalışmalar yürütülmektedir. Uyku laboratuvarı uykuda ortaya çıkan solunum sorunları ile ilgili olarak Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları klinikleri ile nöropsikiyatrik hastalıklar için ise Nöroloji Kliniği ile koordineli çalışmaktadır.
Uyku laboratuvarı telefon: (312) 304 4514

DOKTORLARIMIZ
Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. K.Nahit Özmenler

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Özcan Uzun
Doç.Dr. Sinan Yetkin


Psikiyatri Uzmanları
Dr. Ş.Bora Nazlı
Dr. E.Eda Kayapınar Aylak
Dr. Çiğdem Çiftçi Kaygusuz
Dr. Seçil ÖZEN
Dr. Ayşegül TAŞDELEN KUL
Dr. Nadide Elmas GÜLCÜ OK

Dr. Esra ÜNVERDİ BIÇAKCI
Dr. Nagihan ÇALIŞKAN

Dr. Amine Merve ATALAY SAKA
Dr. İsmail Volkan ŞAHİNER
Dr. Turan AYİDAĞA
Dr. Damla SAYAR AKASLAN
Dr. Mehmet KOÇER

Psikiyatri Asistanları
Dr. Deniz Oruç
Dr. Hüseyin UÇAR
Dr. Elif SUBAŞI
Dr. Enes SARI
Dr. Sabri KENDİRLİOĞLU
Dr. Sefa ÖZ
Dr. Cansu ÜNSAL
Dr. Çınar METE
Dr. Barış BOZDAĞ

Dr. Duygu FADILOĞLU
Dr. Begüm OĞUR
Dr. Demir Faruk DAĞ
Dr. Mikail Burak AYDIN
Dr. Azize Beril TAŞÇI
Dr. Recep ARIKANER
Dr. Yusuf SEYMEN
Dr. Zeliha Nur BÜLBÜL
Dr. Derya POLAT
Dr. Murtaza İÇLEK
Dr. Burcu BUZKAN
Dr. Duran LEK
Dr. Muhyiddin Bera DEMİRTAŞ
Dr. Melike DUMAN
Dr. Sevim Öykü TUNÇ
Dr. Süreyya AKYILDIRIM ÇOR
Dr. Mehmet SAKARYA
Dr. Burak YEŞİLALAN
Dr. Nihan Nur CERAN
Dr. Ekin ÇEVEN
Dr. Ayşe Büşra GÜZEY
Dr. Eda ORTAKCI
Dr. Medine LİMAN
Dr. Büşra TOSUN

Psikologlar
Klinik Psikolog Emel Cöngöloğlu
Klinik Psikolog Dilşat CEYLAN
Psikolog Gökçe Özer
Psikolog Hilal İlkay Kahraman
Psikolog Özlem Güler
Psikolog Seda KERTLEZ GÜNDÜZALP
Psikolog Aynur SABIRCI


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER