T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Radyasyon Onkolojisi

Güncelleme Tarihi: 11/02/2021

KLİNİK TANITIMI
Radyasyon Onkolojisi Kliniği, en güncel radyoterapi sistemleriyle teçhiz edilmiş modern 2 katlı bağımsız binasında yataklı ve ayaktan tedavi hizmetlerini yürütmektedir.

MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
1975 yılında hizmete açılan modern binası uluslararası standartlara göre dizayn edilmiş olup 18 yataklı klinik dışında radyoterapi tedavi bölümü, radyasyon fiziği bölümü, simülasyon bölümü, radyodiyagnostik bölümü, mold-kalıp-maske birimlerinden oluşmaktadır. Bölümümüzde Anabilim Dalı Başkanımız Prof.Dr. M.Murat BEYZADEOĞLU’nun yanı sıra 7 doktor, 8 medikal fizik uzmanı, 8 radyoterapi teknikeri, 7 radyoterapi hemşiresi görev yapmaktadır.

Gülhane Radyasyon Onkolojisi Kliniği kanser radyoterapisi ve kemoterapi ile eş zamanlı radyoterapi tedavisini gerçekleştiren, bunun yanında deneysel ve klinik araştırmalar yapan bir kurumdur. Kanser tedavisinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)'nun radyasyon güvenliği açısından referans merkezlerinden olan merkezimizde Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitimi süresi 5 yıldır.

Merkezimiz standart radyoterapi tedavilerinin yapıldığı Türkiye’nin en iyi merkezlerinden birisidir. Bu başarı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yaptığı sürekli denetimler ile gösterilmektedir. Bu denetimlerde merkezimiz uygulanan tedavilerin radyasyon güvenilirliği açısından % 0 hata ile sürekli Türkiye’deki diğer radyoterapi merkezlerinin önünde yer almaktadır.

Kliniğimizde uygulanan standart tedaviler:
• Kolaylıkla lokalize edilebilen ve kritik dokulara komşu olmayan birçok tümörde hala en seçkin tedavi olan konvansiyonel Eksternal Radyoterapi,
• Günümüzde baş-boyun tümörleri, gastro-intestinal, beyin, jinekolojik ve akciğer tümör-lerinde radyoterapi ve kemoterapinin birlikte uygulandığı Eşzamanlı Radyokemoterapi,
• Radyasyon Onkoloğunun tümör ve normal dokuları üç boyutlu olarak görmesi ve radyasyon huzmelerini sağlıklı dokuları koruyacak şekilde seçme ve şekillendirme özelliği ile genelde hissedilmeyen veya görülmeyen birçok kanserin seçkin tedavisi olan 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi,
• Kemik İliği Transplantasyonuna hazırlama rejimi olarak Tüm Beden Işınlaması. Bu uygulamaya Türkiye’de ilk olarak 30 yıl önce merkezimizde başlanmıştır; efektif ve düzenli olarak yapılmasıyla kemik iliği naklinin başarılı olmasında önemli katkısı olan tek merkezdir.
• Cilt Kanserlerinde Tüm Beden Elektron Tedavisi. Bu uygulama da Türkiye’de ilk olarak merkezimizde yapılmış ve halen bu tedavinin uygulandığı bir merkezdir,
• Beyin yerleşimli malign ve benign tümörlerde Stereotaktik Radyocerrahi (X-knife),
• İmmunsuprese kanserli hastalarda transfüzyon komplikasyonlarının bertaraf edilmesi amacıyla kan ve kan ürünleri ışınlamasıdır.
“Tüm beden ışınlaması” merkezimizde 30 yıldır, “tüm beden elektron” tedavisi ise 15 yıldır uygulanmakta olup halen bu tedavilerin ülkemizde uygulandığı birkaç merkezden biridir. “Stereotaktik Radyocerrahi” tedavisi ise 1998’de Türkiye’nin üçüncü merkezi olarak uygulamaya başlamıştır.
Halen başarıyla yürütülen bu uygulamaların yanı sıra Gülhane Radyasyon Onkolojisi Kliniği son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılmıştır. Bu cihazların kullanılmaya başlamasıyla, daha önce yapılabilen uygulamaların hepsinde birer basamak daha ileri gidilmiş ve dünyanın kullandığı, klinik başarıları kabul görmüş olan en son teknolojiye sahip cihazlarla hastaların etkin ve başarılı tedavisi mümkün olmuştur. Böylece Türkiye’de tedavi imkanı olmadığı gerekçesiyle Yurtdışına hasta gönderilmesi ihtiyacı ortadan kaldırılarak döviz kaybı engellenmiştir.
Kanser Tedavi envanterine dahil edilen tedavi sistemlerimiz;
Tüm hastaların, tümör hareketlerinin tedavi esnasında görüntülenerek tedavinin yapıldığı Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT) uygulaması,
• Soluk alıp-verme esnasındaki organ hareketlerine göre tedavi uygulaması olan Solunum Ayarlı Radyoterapi (SART),
• Başta prostat kanseri ve baş-boyun tümörleri olmak üzere tüm kanserlerde, sağlam dokunun korunduğu hastalıklı dokunun güvenle tedavi edildiği, en ileri planlama ve Lineer Akseleratör teknolojisinin dünyadaki en sofistike tedavi sistemi olan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT) uygulaması,
• Yalnızca beyin tümörlerinde değil aynı zamanda beyindeki damarsal patolojilerde, trigeminal nevralji ve tremor gibi fonksiyonel bozukluklarda ve Tüm Vücutta Yoğunluk Ayarlı Stereotaktik Radyocerrahi (IMSRS),
• Türkiye’de yalnız merkezimizde mevcut olan 80 cm gantri açıklığına sahip 4. boyut olan tümör hareketi ve hareket süresini planlamaya dahil eden 4-Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Simülatör,
• Tedavi edilen hastaların bilgileri, görüntüleri, planlamaları gibi verilerinin saklandığı ve yönetildiği radyoterapi bilgi sistemi (RT-CIS),
• Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi (RT-PACS) sayesinde filmsiz, % 100 dijital merkez olarak çalışmaktadır.
• Yakın bir gelecekte, Flattening Filter Free (FFF) Lineer Akseleratör Sistemi ve Tomoterapi Sisteminin faaliyete geçirilmesi planlanmıştır.


DOKTORLARIMIZ
Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. Murat BEYZADEOĞLU

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Murat BEYZADEOĞLU
Prof.Dr. Bahar DİRİCAN
Doç.Dr. Ömer SAĞER
Doç.Dr. Selçuk DEMİRAL
Doç.Dr. Ferrat DİNÇOĞLAN
Doç.Dr. Bora UYSAL
Doç.Dr. Hakan GAMSIZ

Uzman Doktorlar
Uzm.Dr.Esra GÜMÜŞTEPE

Uzmanlık Öğrencileri
Dr.Fatih ÖZCAN
Dr.Onurhan ÇOLAK
Dr.Sedef ÇAKAL


Radyasyon Fiziği Uzmanları
Prof.Dr.Bahar DİRİCAN
Fiz.Yük.Müh. Yelda ELÇİM
Fiz.Yük.Müh. Esin GÜNDEM
Fiz.Yük.Müh. Ayça EKMEN
Fiz.Yük.Müh. Elif ÖNAL
Fiz.Yük.Müh. Kadir TAŞPINAR
Fizikçi Semiha AŞKIN
Fiz.Yük.Müh.Ahmet YÜREKLİ


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER

  • Radyasyon Onkolojisi Kliniği Personel
  • Radyasyon Onkolojisi Kliniği
  • Radyasyon Onkolojisi Kliniği
  • Lineer Akseleratör