T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile TÜRKÖK İşbirliği

Güncelleme Tarihi: 20/02/2018

GÜLHANE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE TÜRKÖK İŞBİRLİĞİ

Hastanemiz Hematoloji kliniği yılda ortalama 40 civarında kök hücre / kemik iliği nakli gerçekleştirmektedir. Bu nakiller otolog (kişinin kendi kök hücreleri kullanılarak) veya  allojeneik (Doku grubu uygun akraba vericiler kullanılarak), akraba dışı (gönüllü vericiler kullanılarak) veya haploidentik donörler kullanılarak yapılmakta olup, kliniğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Terapötik Aferez Ünitemizde periferik  kök hücre toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca direkt kemik iliği nakli uygun olan hastalar için de ameliyathane şartlarında kemik iliği toplama işlemi yapılmaktadır.

Uygun akraba vericisi bulunmayan ancak kök hücre/kemik iliği nakli yapılması gerekli olan hastalar için ülkemizde TÜRKÖK aracılığı ile gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışçıları bulunabilmektedir. TÜRKÖK akraba vericisi bulunamayan ve kemik iliği nakli bekleyen hastalar için T.C Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş olan ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının adıdır. Bu merkez aracılığı ile kemik iliği nakli bekleyen hastaları takip eden merkezler ile doku grubu uygun bulunan gönüllü vericiler arasında koordinasyon sağlanmakta ve pek çok hasta bu sayede nakil ve tedavi şansı elde edebilmektedir.

TÜRKÖK aracılığı ile bulunan doku grubu uyumlu gönüllü vericilerden  kök hücre /kemik iliğinin en optimal koşullarda, maksimum dikkati, titizliği göstererek toplanması, hazırlanması, sayımlarının yapılması  ve hastanın tedavi gördüğü merkeze  transferi hayati önem taşımaktadır. Ayrıca gönüllü vericilere mümkün olan en iyi hizmeti vermek, güler yüzü ve şefkati göstermek bu özverili, saygıdeğer insanlara borcumuzdur.

Hastanemiz Hematoloji Kliniği; TÜRKÖK ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu hizmetleri vermeye talip olmuştur. Hem periferik kök hücre, hem de kemik iliği toplama, hazırlama, sayım ve toplanan ürünlerin transfer süreçlerinde aktif olarak yer almaya başlamıştır. Gülhane EAH Hematoloji kliniği/Terapötik Aferez Ünitesi olarak hedefimiz yılda 80 civarında TÜRKÖK gönüllüsüne bu hizmeti en iyi koşullarda vermek olarak belirlenmiştir.