Ercan Çalışkan
08 Ocak 2021

Adı Soyadı:Ercan Çalışkan

Ünvanı : Doçent Doktor

Bölümü:Dermatoloji

Lisans :GATA, As. Tıp Fak.

Yüksek Lisans:GATA, As. Tıp Fak.

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Dermatoloji

Çalıştığı Kurumlar:

1.      SBÜ, Gülhane SAUM, Dermatoloji AD

2.      GATA, Dermatoloji AD

3.      Gölcük Asker Hastanesi

4.      GATA, Dermatoloji AD

5.      Gölcük, Pratisyen Hekim