T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mustafa Tunca

Güncelleme Tarihi: 20/11/2018

Adı Soyadı:Mustafa Tunca

Ünvanı :Doçent Doktor

Bölümü:Dermatoloji 

Lisans :GATA, As. Tıp Fak.

Uzmanlık Eğitimi/Alanları:GATA, Dermatoloji

Çalıştığı Kurumlar:

1.      Öğretim Üyesi, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi ve Eğitim Sorumlusu, SB Gülhane EAH, Dermatoloji Kliniği

2.      Öğretim Üyesi, GATA, Dermatoloji AD

3.      Klinik Şefi, İzmir Mevki Asker Hastanesi Dermatoloji Kliniği

4.      Klinik Şefi Ağrı Asker Hastanesi Dermatoloji Kliniği

5.      Uzmanlık Öğrencisi, GATA, Dermatoloji AD

6.      Lüleburgaz, Pratisyen Hekim