Soner YAŞAR
08 Temmuz 2021

Adı Soyadı:Soner YAŞAR

Ünvanı :Doç. Dr.

Bölümü:Beyin ve Sinir Cerrahisi

Eğitimi:Üniversite

Lisans: GATA Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.

Çalıştığı Kurumlar:Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerr. A.D.

                                 Diyarbakır Asker Hastanesi Beyin ve Sinir Cerr.Kliniği

                                          Mevki Asker Hastanesi Beyin ve Sinir Cerr.Kliniği

                                 GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.(Asistan Doktor)

                                 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Tugay K.lığı Revir Bştbp.liği (Pratisyen Dr.)