Hanife Aslı Ayan EKE
08 Ocak 2021

Adı Soyadı:Hanife Aslı Ayan EKE

Ünvanı: Dr.Öğr.Üyesi

Bölümü: Nükleer Tıp

Eğitimi: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitim Alanları: SBÜ Gülhane araştırma Enstitüsü Tıbbi KBRN Doktora öğ. 2017-

                                                   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp. AD 1999-2003

                                                         Selçuk Üni. Meram Tıp Fak Göğüs Hastalıkları  1998-1999

Çalıştığı Kurumlar :   SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 2016-

                                         Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2007-2016

                           Selçuk Üni Meram Tıp Fak Nükleer Tıp AD 2004-2007            

                           Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp. AD 1999-2003

                                               Selçuk Üni. Meram Tıp Fak Göğüs Hastalıkları  1998-1999