T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Alper GÖZÜBÜYÜK

Güncelleme Tarihi: 08/01/2021

Adı Soyadı: Alper GÖZÜBÜYÜK

Ünvanı: Prof. Dr.

Bölümü:Göğüs Cerrahisi

Yüksek Lisans: GATA, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları:

Akciğer Kanseri Cerrahisi, Robotik Cerrahi, Göğüs deformiteleri Düzeltme Ameliyatları Özefagus cerrahisi, VATS Lobektomi, Diafragma Pil Uygulamaları, El Terlemesi Ameliyatları,

Çalıştığı Kurumlar:

2016 – Halen: SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2011 – 2016:  GATA, Göğüs Cerrahisi AD. Başkanlığı

2010 – 2011:  Elazığ Asker Hastanesi

1998 – 2010:  GATA, Göğüs Cerrahisi AD. Başkanlığı

1994 – 1998: Diyarbakır Asker Hastanesi

1990 – 1994: GATA, Göğüs Cerrahisi AD. Başkanlığı

1988 – 1990:  Kıbrıs 39. Piyade Tümeni K.lığı 90 yataklı seyyar cerrahi Hastane