T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ramazan YILDIZ

Güncelleme Tarihi: 11/10/2018

Adı Soyadı: Ramazan YILDIZ

Ünvanı :  Doçent Dr. Eğitim Görevlisi

Bölümü: Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Eğitimi: Üniversite

Lisans : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

(Meme, Tiroid, Paratiroid, Surrenal Hastalıkları- Kanseri ve Cerrahisi)

Çalıştığı Kurumlar:

Halen Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Servisinde Eğitim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

2016 yılında Sağlık Bakanlığına devir sonrasında Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi kliniğinde Doçenti  olarak görev yaptı.

2008 yılından itibaren Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’da Öğretim Görevlisi-Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

Asistanlık Eğitimi sonrasında 2004-2008 yılları arasında Van Asker Hastanesinde Cerrahi Hastalıklar Bölüm Şefi ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

2000-2004 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde asistanlık  eğitimi aldı.

1999-2000 yıları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinde Kan Bankasında Gezici Ekip Hekimi olarak görev yaptı.

1997-1999 yılları arasında Aydın Jandarma Er Eğitim Taburunda Revir Baştabibi olarak görev yaptı.

1995 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu.