T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Güncelleme Tarihi: 30/10/2018

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ

Temel insan haklarının bir alt başlığı olan hasta hakları, insan haklarının sağlık hizmetine uyarlanması olarak değerlendirilebilir. Hasta hakları, kaynağını uluslararası insan hakları belgeleri ve sözleşmelerinden alır. Hasta hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Ülkemizde ise 1998 yılından bu yana 26 Ekim günleri “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

           

            Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Gülay KUZUGÜDEN ve birim personeli günün anlamına istinaden, hastanemizin Nefroloji Kliniğinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarımızı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca ayaktan sağlık hizmeti alan ve çalışan sağlık personeline “Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti” konulu eğitim vererek “26 Ekim Hasta Hakları Günü” kutlanmıştır.