Breast Centres Network
04 Ocak 2022

                                                     breast-network.jpg
 Meme Merkezleri Ağı (Breast Centres Network) sadece meme kanseri tanı ve tedavisi ile uğraşan merkezlerin ilk uluslararası ağıdır. Bu ağ Avrupa Onkoloji Okulu’nun (ESO: European School of Oncology) bir projesi olup, amaç Avrupa’da ve tüm dünyada meme kanseri tedavisinin desteklenmesi ve geliştirilmesidir. Bu ağda referans merkezi olabilecek multidisipliner meme merkezleri tanımlanmıştır. Multidisipliner meme merkezlerinin oluşturulması Avrupa Meme Kanseri Uzmanları Birliği (EUSOMA: European Society of Breast Cancer Specialists), Avrupa Meme Kanser Koalisyonu (Europa Donna: European Breast Cancer Coalition) ve Avrupa Parlementosu tarafından önerilmektedir.

     Hastanemiz bu ağa tam üye (akredite)dir. Hastanemiz ayaktan tanı ünitesinde yılda 10000 hastaya meme hastalıklarına yönelik tanısal işlem uygulanmaktadır. Hastanemiz meme kanseri tanısı almış hastalara cerrahi tedavi ve takiben multidisipliner tedavilerin uygulandığı önemli bir merkezdir. Merkezimizde meme kanseri tedavisi radyoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, patoloji, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi, nükleer tıp kliniklerinin multidisipliner yaklaşımı ile yapılmaktadır. 

     15 yıldan daha uzun süredir her Çarşamba 13-15 arasında cerrahi, radyoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, patoloji, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi, nükleer tıp kliniklerinin katılımıyla ameliyat öncesi ve sonrasında hastaların değerlendirildiği multidisipliner meme hastalıkları konseyi ve her Cuma günü de plastik ve rekonstrüktif cerrahi konseyleri toplanmaktadır. Radyoloji kliniğimizde meme kanserine yönelik tüm görüntüleme yöntemleri uygulanabilmekte ve görüntüleme eşliğinde doku tanısı elde edilebilmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme eşliğinde meme lezyonu işaretlemesi (roll) yapılabilen çok nadir ve deneyimli bir merkezdir. Operasyon sırasında frozen patoloji uygulanabilmekte ve patoloji kliniğimizde meme kanserine yönelik tüm immünhistokimyasal incelemeler yapılabilmekte ve patoloji sonuçları Avrupa Birliği standartlarında raporlanmaktadır. Onkoplastik meme cerrahisi teknikleri konusunda uzman meslektaşlarımız tarafından uygun seçilmiş hastalarımıza rutin olarak uygulanabilmektedir. Eş zamanlı (ilk ameliyatı sırasında) ve geç zamanlı (tedavilerin bitiminde) meme rekonstriksiyonu meme cerrahlarımız ve plastik-rekonstrüktif cerrahlarımız tarafından uyumlu bir şekilde uygulanmaktadır. Modern cerrahi uygulamalar sentinel lenf nodu saptanmasında gama bulucu uygulamaları, rol guide meme biopsisi rutin olarak uygulanmaktadır. Ameliyat sırasında çıkarılan dokunun ultsrasonografi ya da mamografi ile değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Medikal onkoloji ve radyasyon onkoloji klinikleri güncel ve modern tedavileri yapabilmektedir. 

     Tedavi sırasında karşılaşılabilecek her türlü tıbbı uygulamalar ve sorunlara (cerrahi uygulamalar, radyoterapi, kemoterapi, nükleer tıp uygulamaları, girişimsel radyoloji, patoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi işlemleri, psikiyatr ve fizik tedavi) müdahale edecek tüm birimler kendi hastanemiz bünyesinde bulunmaktadır.
Breast Centres Network