Deniz DOĞAN
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Deniz DOĞAN

Ünvanı: Doç.Dr.

Bölümü: Göğüs Hastalıkları

Eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Lisans: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD.

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Göğüs Hastalıkları

Çalıştığı Kurumlar:
SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları AD. Ankara
TSK, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları AD. Ankara