Soner YILMAZ
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Soner Yılmaz

Ünvanı : Uzman Doktor

Bölümü: Kan ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Eğitimi: Tıpta Uzmanlık

Lisans : Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji/ Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Çalıştığı Kurumlar: - Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan ve Eğitim Merkezi

Müdürlüğü, Ankara

                                   - GATA T. Mikrobiyoloji ADB., Ankara

                                   - Topçu ve Füze Okul Kom. Kıt’a Tabipliği, Ankara

                                   - 6. Hudut Tb. Kom.’lığı Kıta Tabipliği, Van