Belma SAYGILI KARAGÖL
26 Nisan 2021

Adı Soyadı: Belma SAYGILI KARAGÖL

Ünvanı: Profesör Doktor     

Bölümü: Neonatoloji 

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Neonatoloji

Çalıştığı Kurumlar: Gülhane EAH-Neonatoloji

                                   Yenimahalle EAH

                                   Dr.Sami Ulus Kadın-Doğum Çocuk Sağ. Ve Hast. EAH

                                   Zekai Tahir Burak EAH

                                   Ankara Üniversitesi Tıp Fak.-Neonatoloji BD

                                   Başkent Üniversitesi Tıp Fak.